Čtvrtek, 28. října, 2021

Petr Hůrka vystřídal v Legislativní radě vlády Michala Žižlavského

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda již na konci května odvolala z funkce člena Legislativní rady vlády Michala Žižlavského. Místo něj v poradním orgánu nově působí profesor Petr Hůrka. „Na základě pravidelného hodnocení činnosti Legislativní rady vlády se ukázalo, že je vhodné posílit v Legislativní radě vlády zastoupení odborníků specializujících se na pracovní právo,“ zdůvodnil kabinet obměnu mezi vládními legislativci.

Členy Legislativní rady vlády jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedkyně Legislativní rady vlády Marie Benešové. Důvodem pro předložení změn ve složení Legislativní rady vlády je snaha optimalizovat rozložení odborného portfolia Legislativní rady vlády k jednotlivým oblastem práva. „Z tohoto důvodu se vládě navrhuje jmenovat do Legislativní rady vlády prof. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D., který patří k významným představitelům tohoto právního odvětví,“ uvedla předsedkyně vládních legislativců.

Profesor Petr Hůrka Foto: Ministerstvo vnitra

Prof. Petr Hůrka v současné době působí jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra, předtím vedl sekci legislativy na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je profesorem pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a je autorem řady odborných publikací a článků z tohoto oboru. Je také členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo III – pracovní právo a sociální věci. „Osobnost prof. Petra Hůrky, jeho odborná erudice a bohaté zkušenosti s tvorbou práva jsou zárukou, že Legislativní rada vlády bude, pokud jde o oblast pracovního práva, adekvátně posílena,“ uvádí se ve vládních podkladech. Zároveň kabinet odvolal Michala Žižlavského, který byl do Legislativní rady vlády jmenován v r. 2017 jako odborník na insolvenční právo. „Množství materiálů předkládaných Legislativní radě vlády z oblasti insolvenčního práva ukazuje, že zastoupení odborníků s takto úzkou specializací v Legislativní radě vlády není nezbytné, a jako potřebnější se naopak ukazuje zastoupení odborníků z jiných právních oblastí,“ vysvětluje předsedkyně Legislativní rady vlády.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY