Pondělí, 4. července, 2022

Policisté, kteří vynucovali vládní zákaz prodeje, se podle soudu dopustili nezákonného zásahu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze (MS), konkrétně jeho šestý senát v čele s Ladislavem Hejtmánkem, v aktuálním rozhodnutí konstatoval, že příslušníci státní a městské policie se dopustili nezákonného zásahu, když na podzim minulého roku vykazovali zákazníky z jedné brněnské prodejny, která nedodržovala vládní opatření zakazující maloobchodní prodej.

Soud rozhodoval o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, kterou podal brněnský prodejce kamenů Angel Stone, zastoupený advokátem Davidem Zahumenským. Žaloba směřovala proti vládě, Ministerstvu vnitra a brněnskému magistrátu.

V případě žaloby na vládu se prodejce domáhal určení, že vydání a vynucování zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách byl od 22. října do 2. prosince 2020 nezákonný. Tuto část žaloby soudci odmítli, přičemž se vymezili proti jinému senátu MS v Praze, který v listopadu minulého roku otevřel cestu přezkumu krizových opatření vlády.

Čtrnáctý senát v čele se soudcem Štěpánem Výborným tehdy konstatoval, že „za zcela výjimečných okolností, které jsou splněny v nyní posuzovaném případě, mohou účinky „jiného právního předpisu“ představovat zásah ve smyslu § 82 soudního řádu správního“.

Toto rozhodnutí nyní označili soudci šestého senátu za „ojedinělé“ a neaplikovatelné. „Dle konstrukce čtrnáctého senátu by v případě vyhovění zápůrčí zásahové žalobě nemohlo být krizové opatření na konkrétního adresáta vůbec aplikováno. Takové vyjímání osob z působnosti právního předpisu správním soudům nepřísluší,“ vysvětlují v rozhodnutí, proč odmítli žalobu na nezákonný zásah směřující proti vládním opatřením.

Naopak žalobu na konkrétní zásah příslušníků státní a městské policie, který proběhl v prodejně žalobce na začátku listopadu minulého roku, soud přijal a nezákonný zásah konstatoval. „V duchu rozsudku zdejšího soudu ze dne 23. 2. 2021, č.j. 17A 126/2020-88, se soud zabýval posouzením krizových opatření ve vztahu k jejich zákonnosti. S odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2021, sp.zn Pl.ÚS 106/20, jenž se sice zabýval jiným krizovým opatřením, které však bylo takřka stejného znění jako opatření nyní přezkoumávané, pak soud dospěl k závěru o nemožnosti aplikovat tato krizová opatření z důvodu jejich protiústavnosti. Pro postup žalovaných č. 1) a 2) spočívající ve výzvě k uzavření provozovny žalobce, v legitimaci a vykazování zákazníků z provozovny (v důsledku čehož bylo zasaženo do práva žalobce na výkon podnikatelské činnosti), tak neexistoval způsobilý právní podklad, a proto je třeba tento jejich zásah označit za nezákonný,“ uvádí se v odůvodnění rozhodnutí.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY