Středa, 29. září, 2021

Rozhodčí soud Hospodářské komory chrání monopol za cenu personální čistky mezi rozhodci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR (RSHAK) přijalo začátkem roku 2021 z tuzemského i mezinárodního pohledu zcela bezprecedentní usnesení, podle kterého budou z listiny stálých rozhodců vyškrtnuti všichni, kteří zároveň působí jako rozhodci u jiných rozhodčích soudů v ČR. Uvedl to dnes za Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) vyškrtnutý rozhodce David Řezníček.

Cílem kroku, který postrádá jakékoliv právní či faktické zdůvodnění, zřejmě bylo podle PRIAC paralyzovat dva další tradiční rozhodčí soudy v republice, a to Rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha (RSBCP) a právě Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze tím, že přijdou o rozhodce, kteří dají přednost RSHAK z důvodu jeho prakticky monopolního postavení. „Důsledek je ale překvapivě zcela opačný: Rozhodčí soud Hospodářské a Agrární komory v posledních týdnech přišel o řadu renomovaných rozhodců, kteří dali přednost dalšímu působení u dalších dvou českých rozhodčích soudů,“ uvedl Řezníček.

Usnesení o záměru vyškrtnout rozhodce, kteří působí i u jiných rozhodčích soudů v ČR, přijalo předsednictvo RSHAK 18. 1. 2021. Rozhodci dostali čas na rozmyšlenou do 28. 2. 2021, do kdy museli písemně oznámit, že ukončili své působení u dalších českých rozhodčích soudů.  Následně 29. března 2021 skutečně rozhodlo předsednictvo RSHAK o vyškrtnutí těchto rozhodců, takže již nemohou rozhodovat spory u této rozhodčí instituce, přestože se jedná o jedny z nejzkušenějších rozhodců, jejichž jména nejsou spojovány s žádnou kontroverzní kauzou, na rozdíl od některých jmen, které na listině RSHAK zůstala. Kontroverzního hlasování o tomto usnesení se účastnilo 9 členů předsednictva RSHAK, 8 bylo pro, 1 se zdržel. Předsedou soudu při RSHAK je JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., místopředsedové jsou Mgr. Radek Pokorný, JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.,  JUDr. František Honsa, Ph.D. a JUDr. Petr Hostaš. Předsednictvo má dalších šest členů.

Mezi vyškrtnutými rozhodci jsou například Prof. Alexander Bělohlávek, advokát, pedagog a rozhodce u řady českých i zahraničních rozhodčích soudů, JUDr. Vít Horáček, Ph.D., advokát, partner AK Legalité, JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D., advokát a společník AK REZNICEK & Co. a JUDr. Vladana Vališová, LL.M., advokátka. Z listiny rozhodců RSHAK zmizela i JUDr. Jitka Mothejzíková, advokátka, která na funkci rozhodce sama rezignovala s odůvodněním, že pokládá výše zmíněné usnesení za nezákonné, nekompetentní a nemravné a nechce být proto s RSHAK dále spojována.

„Rozhodnutí předsednictva se dotklo celkem 15 rozhodců kteří se rozhodli upřednostnit působení na jiných dvou specializovaných stálých rozhodčích soudech. Jejich rozhodnutí respektujeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich další činnosti. Mnozí další rozhodci se ale rozhodli působit nadále jen u našeho Rozhodčího soudu, čehož si velmi vážíme.  Vedle toho zaznamenáváme dlouhodobě velký zájem renomovaných odborníků o zápis na listinu rozhodců našeho Rozhodčího soudu. Jen v letošním roce jsme zapsali 36 rozhodců z tuzemska i zahraničí. Připojili se tak k více než 500 rozhodcům, mezi nimiž je řada odborníků z různých odvětví a oborů i ze zahraničí, jako např. z oboru práva, ekonomie, stavebnictví, medicíny, či akademické obce apod.,“ uvedl v reakci Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Situace rozhodčího řízení v Česku

V České republice panuje v oblasti rozhodčího řízení situace, kdy RSHAK má faktický monopol, protože jako jediný rozhodčí soud má kompetenci rozhodovat veškeré spory mezi podnikateli. Dva další stálé rozhodčí soudy – při Burze cenných papírů Praha a při Českomoravské komoditní burze Kladno můžou rozhodovat pouze spory týkající se obchodů s cennými papíry, resp. s komoditami. V Poslanecké sněmovně PČR aktuálně prošel prvním čtením sněmovní tisk 993, jehož součástí jsou ustanovení rozbíjející monopol RSHAK a dávající univerzální kompetenci k rozhodování podnikatelských sporů i dalším dvěma stálým rozhodčím soudům.

JUDr. David Řezníček je jedním z rozhodců, kteří dali přednost dalšímu působení u Rozhodčího soudu PRIAC, a byl tedy vyškrtnut ze seznamu rozhodců RSHAK. „RSHAK nelze do budoucna považovat za zcela transparentní instituci. Absurdním krokem RSHAK byl bohužel do budoucna poškozen celý institut rozhodčího řízení v ČR, který by za standardních okolností představoval významnou alternativu vůči státní justici šetřící její kapacity. Česká republika z mezinárodního pohledu strany obchodních sporů od vedení rozhodčího řízení ČR spíše odrazuje.  To potvrzují mj. i statistiky Mezinárodního rozhodčího soudu v Paříži (ICC), které za poslední tři roky ČR řadí mezi světově nejméně populární místa pro vedení rozhodčího řízení. Česká republika byla zvolena jako „seat of arbitration“ pouze v jednom jediném případě a je tak z hlediska mezinárodních arbitráží vnímána podobně jako třeba Kamerun nebo Pobřeží slonoviny. Mezi nejprestižnější jurisdikce v mezinárodní arbitráži naopak patří Francie, Velká Británie, Švýcarsko nebo Singapur. Dlouholetý pokles řešených sporů a bezprecedentní krok vyškrtnutí jedněch z nejlepších rozhodců ukazuje, že RSHAK nefunguje, jak má, a důvěryhodnosti samotného rozhodčího řízení neprospívá, a to z tuzemského, ani mezinárodního pohledu. Zrušení monopolu RSHAK na arbitráže podnikatelských sporů je klíčové pro zlepšení důvěry veřejnosti v rozhodčí řízení a  tedy i právního prostředí v Česku,“ uvedl.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze. Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Je oprávněna organizovat obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. ČMKB je první energetickou burzou v České republice, obchodování s energiemi organizuje v sekci Energetická burza od roku 2002, obchodování s dřívím v sekci Dřevařská burza od roku 2005 a s pohonnými hmotami v sekci Průmyslové komodity od roku 2019.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY