Středa, 22. září, 2021

Teritorialita podle zástupců podnikatelských komor přináší riziko snížení vymahatelnosti dluhů. Pro obce by to byl problém, varuje Lukl

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zákonodárci by se měli vyhnout zavádění opatření, která by komplikovala či snižovala vymahatelnost práva. Mezi takové hrozby patří zavedení exekutorské teritoriality, tedy místní příslušnosti. Shodují se na tom zástupci podnikatelských komor, které Česká justice oslovila. „Vnímáme obecná rizika snížení vymahatelnosti pohledávek v důsledku omezení konkurence i konkrétní problémy v průběhu řízení,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí František Lukl s tím, že lidé by měli mít právo na svobodnou volbu exekutora.

Hladké schvalování se příští týden v Senátu neočekává v případě novel občanského soudního řádu a exekučního řádu, které se týkají vymáhání dluhů. Sněmovna už dříve odmítla snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů a přijala podle kritiků předlohy jen dílčí změny. „Symptomatické pro všechny návrhy, které leží v parlamentu je to, že se prakticky vůbec nezabývají dopady teritoriality právě na oblast vymahatelnosti práva a dopadů zavedení teritoriality a podnikatelské prostředí,“ varuje náměstek výkonné ředitelky České bankovní asociace Filip Hanzlík.

Připomíná v této souvislosti existenci dvou studií. Jednu ve formě dotazníkového šetření provedlo v minulosti ministerstvo spravedlnosti a druhá byla zpracovaná odborným pracovištěm v rámci Vysoké školy ekonomické. Obě dospívají k celkem jednoznačnému závěr, že zavedení teritoriality vymahatelnost práva zhorší, a to až v řádu několika desítek procent. „Úplnou antiutopií jsou pak návrhy na zestátnění exekutorů. To by byl návrat do exekučního pravěku,“ dodává Hanzlík. Před teritorialitou také varuje většina zástupců justice.

Agenda exekucí je podle něj pro banky nesmírně administrativně, finančně a časově náročná. „A právní předpisy bankám neustále „nakládají“ další povinnosti a tedy proces vyřizování exekucí dále komplikují. Za nejzávažnější ale považuji živelnou dynamiku přijímaných změn v oblasti občanského soudního řádu a exekučního řádu. Tyto zásadní procesní předpisy se často mění i několikrát do roka, často zcela bezkoncepčně,“ řekl Filip Hanzlík České justici.

Obce mají se soudními exekutory podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla pozitivní zkušenost. Vymahatelnost pohledávek se s jejich zavedením prokazatelně zvýšila. Svaz měst a obcí ale zavedení místní příslušnosti dlouhodobě odmítá. „Někteří zastánci teritoriality si od ní slibují „zpřetrhání vazeb mezi věřiteli a exekutory“. Zcela otevřeně tvrdíme, že se toho samého obáváme. Města a obce si již v průběhu dvacetileté existence soudních exekutorů prošla zkušenostmi s různými exekutory a našla si nakonec k dlouhodobé spolupráci ty, kteří jejich pohledávky vymáhají efektivně a zároveň šetrně, kteří komunikují s obcí i s dlužníky,“ uvedl Lukl.

Narušení této spolupráce by podle něj znamenalo pro obce výraznou zátěž a riziko snížení vymahatelnosti jejich pohledávek. „Omezováním svobodné volby exekutora věřitelem bychom se vrátili zase o dvacet let zpět. Řešení některých problémů exekučního řízení je podle nás potřeba hledat v dílčích změnách, nikoliv v postavení celého současného systému na hlavu,“ varuje zástupce municipalit. V situaci, kdy zhruba třetina dlužníků nepobývá v místně trvalého bydliště, by příslušnost podle bydliště dlužníka podle něj přinesla další komplikace.

Sněmovna princip teritoriality nepodpořila Foto: Pixabay

Jako problém vidí Lukl u vymáhání pomalost soudních řízení. „Z pohledu měst a obcí lze sice konstatovat určité zlepšení situace spojené například s elektronizací soudnictví, nicméně stále schází kupříkladu zakotvení alternativních trestů v oblasti přestupkové agendy, které by bylo pro města a obce mnohdy účinnější, než-li vymáhání dlužných částek „standardní“ cestou. Exekuční cesta je sice již mnohem pružnější a obce a města ji využívají, nicméně tento systém je stále zatížen řadou nedostatků,“ myslí si Lukl přičemž důvody jsou mnohostranné – obstrukce ze strany dlužníků, nemožnost vymoci dlužnou částku s ohledem na předlužení dlužníků, nastavení přednostních pohledávek a další. Svaz prosazuje již dlouhou dobu zavedení alternativních trestů i pro přestupky.

Změny ve prospěch dlužníků

Podle Františka Lukla je debata o změnách v exekucích velmi nevyrovnaná ve prospěch dlužníků. „Jisté procesní změny v řízení jsou jistě nutné, ale pro další masivní odpouštění dluhů podle nás není důvod. Velmi nebezpečným je poslanci přijatý pozměňovací návrh tzv. milostivého léta. S jeho přijetím hrozí, že stát zřejmě až neústavním způsobem zasáhne do hospodaření obcí a znemožní jim vymáhat jejich pohledávky,“ dodává. Zvláště na obcích se podle něj velmi těžko vysvětluje, že jeden platí a druhý ne. „Dlouhodobě takto demotivujeme občany od řádného plnění jejich závazků,“ míní.

Hospodářská komora má za to, že systém vymáhání v ČR funguje, i když trpí některými neduhy soudního řízení a je v této oblasti co zlepšovat. „Rychlost (spíše však pomalost) vymahatelnosti práva, i když se v čase zlepšuje, je pak jednak důsledkem již zmíněné přílišné formální svázanosti procesních pravidel soudního řízení, ale nepochybně také přílišnou administrativně rozhodovací zátěží kladenou na činnost soudců, ačkoli by část jejich činnosti mohli převzít vyšší soudní úředníci. Ovšem i to se v čase zlepšuje,“ řekl prezident Vladimír Dlouhý České justici.
Zkušenosti řady členů Hospodářské komory ukazují, že zavedení institutu soukromých exekutorů bylo přínosné. Podnikatelé se však obávají, že rozvolňovací tendence, které v poslední době podle nich pronikají do exekučního řádu, nepřispívají k větší efektivitě  vykonávacího řízení.

Prezident Hospodářské komory se přiklání k názoru, že zejména z věřitelského pohledu by zavedení teritoriality efektivitu vykonávacího řízení nezvýšilo. „Právě podnikatelé mají pochopení pro zachování prvků určité soutěže, která je obsažena ve stávající právní úpravě,“ dodává Dlouhý. Logiku podle něj tím pádem má právo na svobodný výběr exekutora.

Kromě zastavování dlouholetých bezvýsledných exekucí novela přináší například částečné omezení pro zabavování movitých věcí.

Některé opoziční i koaliční strany nebyly s výslednou podobou novely spokojené. Někteří poslanci doufají, že do ní zasáhne právě Senát. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ve Sněmovně uvedla, že z výsledku není nadšená a že senátoři budou mít těžkou práci.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY