Neděle, 19. září, 2021

Velkou svatbu mohou mít jen očkovaní nebo testovaní

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Svatební obřad s více než třiceti hosty mohou od 31. května mít jen lidé, kteří jsou očkovaní či testovaní na nemoc Covid-19. Zároveň musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Do počtu účastníků se počítají i děti mladší šesti let. Matrikář ani oddávající nejsou oprávněni splnění podmínek účasti na obřadu kontrolovat, to činí policie. Vyplývá to z doporučení ministerstva vnitra obecním matrikám.

Toto doporučení zase vychází z opatření ministerstva zdravotnictví ohledně hromadných akcí. Svatební obřady tak rozděluje na obřady do 30 osob, od 31 – 75 osob uvnitř a 31 – 150 osob ve vnějších prostorách. Pro velké svatby a registrovaná partnerství platí totožná opatření jako pro hromadné akce.

Pro velké svatby od 31 účastníků tak platí od 31. května 2021 povinnost být očkován první dávkou, od jejíž podání uplynulo 22 dní, avšak nejvíce 90 dní nebo druhou dávkou od které uplynulo 14 dní.

Zúčastnit se velké svatby s více než 30 účastníky mohou rovněž ti, kteří se prokáží PCR testem ne starším než 7 dní nebo POC testem na přítomnost antigenu, nikoli starším než 72 hodin. Přesné instrukce jsou na webu ministerstva vnitra.

Ano lze říci s odkrytým obličejem

„Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp. Podmínky uvedené pod písmeny a) až d) se nevztahují na děti mladší 6 let,“ upřesňuje ministerstvo vnitra.

Děti, pro které předmětné podmínky neplatí, se však započítávají do počtu účastníků: „Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se však počítají i děti, a to včetně dětí mladších 6 let,“ stojí na webu vnitra.

Snoubenci ani účastníci obřadu nemusí mít během obřadu zakryté obličeje maskami či respirátory, a to bez ohledu na počet účastníků, upozorňuje vnitro. To ovšem platí jen pro samotný obřad. Pokud se účastníci pohybují uvnitř budovy mimo obřadní místnost, musí si zakrýt obličej.

Lepší je ale obličeje si proti pandemii zakrýt

Vnitro pak upozorňuje, že samotný fakt, že svatebčané mohou mít odkryté obličeje neznamená, že nemusí být neobezřetní. Mohou si obličeje zabezpečit rouškou nebo respirátorem dobrovolně: „Skutečnost, že nošení stanovených ochranných prostředků při obřadech není povinné, neznamená zákaz stanovených ochranných prostředků při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.“

Kromě toho je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy: „K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby,“ instruuje vnitro obecní matriky.

Kontrolovat obřady může jen Policie ČR

„Matrikář ani oddávající nejsou oprávněni splnění podmínek uvedených výše pod písmeny a) až d) kontrolovat. Ke kontrole splnění těchto podmínek jsou oprávněny pouze orgány Policie ČR a hygienických stanic,“ dodává k novým podmínkám ministerstvo vnitra.

Vnitro pak v rámci hladkého odbavení obřadů doporučuje, aby matriky o podmínkách budoucí manžele a partnery informovaly předem: „Doporučujeme kontaktovat snoubence, kteří mají bezprostředně od 31. května 2021 dále domluvený s matričním úřadem termín svatby a sdělit jim podmínky konání sňatečného obřadu. Totéž doporučujeme i ve vztahu k osobám, které hodlají vstoupit do registrovaného partnerství,“ uvádí k podmínkám svateb a partnerství vnitro.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY