Středa, 29. září, 2021

Angyalossy se setkal se Střížem, jeho jmenování je podle něj logické a správné

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy dnes jednal s nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem o pokračující vzájemné spolupráci. Pokračovat by měla zejména v oblasti společných seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty nebo pracovníky probační a mediační služby. Na webu Ne
„Rád jsem se dnes setkal s předsedou Nejvyššího soudu a představil mu své myšlenky a názory na fungování státního zastupitelství a na další spolupráci s Nejvyšším soudem, zejména na úseku vzdělávání,“ okomentoval průběh setkání Igor Stříž.

Společné semináře obou institucí mají svou tradici již od roku 2017 a podstatně napomohly k vytváření podmínek pro ukládání širší škály alternativních trestů, jako je například častější ukládání trestů peněžitých.

„Dohodli jsme se například na tom, že budeme kontinuálně navazovat na úspěšnou tradici společných seminářů, které podle statistik natolik zkvalitnily přípravné řízení, že soudci mají pak mnohem častěji možnost, na základě kvalitně připravených podkladů, uložit alternativní trest,“ vysvětlil předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Rovněž upozornil i na to, že spolupráce soudců a státních zástupců má své pevně dané logické hranice určené nezávislostí a spravedlností soudního procesu, a to proto, že státní zástupci jsou jednou z procesních stran v trestním řízení, kde je třeba dbát, aby byly dodrženy rovné podmínky i pro obviněné a obhajobu.

Igor Stříž navštívil Nejvyšší soud Foto: Nejvyšší soud

„Nejvyšší soud vnímám jako vrcholnou instituci obecných soudů, která zásadním způsobem formuje judikatorní praxi. Nejvyšší státní zastupitelství proto chce v tomto směru napomoci i cestou podávání mimořádných opravných prostředků,“ doplnil Igor Stříž.

Petr Angyalossy se podrobněji vyjádřil také k nedávnému jmenování Igora Stříže: „Pokud jsem v červnu ve svých vyjádřeních k rezignaci předchůdce Igora Stříže, bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, opakovaně uváděl, že vyzdvihuji skvělou práci soustavy státních zastupitelství pod jeho vedením, a to například při zavádění alternativních trestů anebo odklonů v soudních řízeních, které přinesly společnosti nejen nemalé finance, ale podstatně zrychlily trestní řízení a tím i výkon spravedlnosti, pak jsem samozřejmě hovořil o týmové práci celého vedení Nejvyššího státního zastupitelství. Igor Stříž byl dlouholetým členem tohoto nejužšího vedení. Nejenom tím, že chce kontinuálně pokračovat v práci Pavla Zemana, ale především proto, že o tom jen nehovoří, ale kvalitní práci pomáhal v minulých letech svému předchůdci nastartovat a realizovat, vnímám jmenování Igora Stříže jako logickou a správnou volbu.“

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY