Středa, 22. září, 2021

Místopředseda NS Šuk předsedá nové komisi pro civilní řád soudní

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti vytvořením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe, vstoupilo do druhé fáze příprav civilního řádu soudního. „Kromě místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka, stojícího v čele komise, se jejím členem stal také předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Zavázal,“ informoval dnes mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Věcný záměr dříve čelil ostré kritice odborníků i justičních špiček.

Pracovní skupina by měla v následujícím období projít návrh věcného záměru, který připravil původní tým pod vedením Petra Lavického. „Jednotlivé části tohoto návrhu věcného záměru má za úkol vyhodnotit, obohatit o další poznatky z justiční praxe a především o moderní trendy ze zemí s čerstvými zkušenostmi s rekodifikací civilního procesum“ uvedl Tomíček.

Čtěte také: Soudce NS Krčmář: Dovolání jako řádný opravný prostředek? Jde o koncepci myšlenkově zastaralou

Aktuálně má nově vzniklá expertní skupina k dispozici druhou, upravenou verzi základních tezí věcného záměru, která obsahuje zapracované připomínky, jež Ministerstvo spravedlnosti sesbíralo k první verzi předloženého návrhu od odborné veřejnosti a které byly původní pracovní skupinou vyhodnoceny jako relevantní. „Dosavadní materiál určitě obsahuje řadu prvků, z nichž by bylo vhodné i nadále vycházet. Rád bych však se zapojením odborníků z praxe i akademického prostředí dále podrobněji analyzoval, kde má stávající procesní právo rezervy k dalšímu zlepšení“, říká v reakci na jmenování do čela komise Petr Šuk.

Tvorba nového civilního kodexu bude úkolem pro novou vlády. Ta současná ani ty předchozí nebyly přes početné sliby schopné procesní řád ani předložit ke schválení do legislativního procesu.

Čtěte také: Drápal: Věcný záměr civilního řádu soudního neodpovídá potřebám 21. století

Největší spory při tvorbě nového kodexu se zatím vedly kvůli zavedení dovolání jako řádného opravného prostředku nebo vypuštění části V. občanského soudního řádu. Špičky justice před třemi lety podrobily záměr civilního řádu soudního drtivé kritice a odmítly ho jako Cimrmanovu pohádku. Mezi kritiky byl tehdy právě zástupce Nejvyššího soudu Petr Šuk.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY