Středa, 29. září, 2021

NKÚ: Výdaje GIBS od r. 2017 výrazně rostly, hlavně u platů a výsluh

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Loňské výdaje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) činily 448 milionů korun, což bylo o 60 procent víc proti plánu při vzniku sboru v roce 2012. Výdaje narůstaly výrazně od roku 2017. Stály za tím personální výdaje spojené s růstem průměrných platů, ale také výsluh. Nejvyšší kontrolní úřad dnes v tiskové zprávě uvedl, že při kontrole hospodaření sboru v letech 2017 až 2020 objevil v personálních výdajích nedostatky. Problémy vidí i ve využití nemovitostí, třeba v poskytnutí bezúplatného ubytování na několik let.

GIBS je samostatnou kapitolou státního rozpočtu. Sbor v roce 2017 požádal vládu o navýšení počtu systemizovaných míst a nechal si v kontrolovaných letech několikrát navýšit prostředky na platy. Chtěl tak zlepšit svou konkurenceschopnost na trhu práce, stabilizovat počet zaměstnanců a předpokládal také větší objem práce. Nová místa ale GIBS neobsadil, objem činnosti nezvýšil a nepodařilo se ani zabránit vysoké fluktuaci příslušníků, uvedl NKÚ. Podotkl přitom, že od roku 2017 GIBS patří mezi instituce s nejvyšším průměrným platem ve veřejném sektoru.

V loňském roce zaplatila GIBS jen na výsluhách 42 milionů korun, což bylo o 211 procent víc než v roce 2017. NKÚ poznamenal, že celkový objem vyplacených výsluh bude mít dopad na rozpočet GIBS i v následujících letech.

Část peněz určených pro nová pracovní místa, která se nepodařilo obsadit, rozdělila GIBS na odměnách. Stávajícím příslušníkům i zaměstnancům GIBS se tak zvýšily odměny v roce 2017 oproti roku 2016 dvojnásobně.

Dalším nedostatkem, který NKÚ v kontrole zjistil, jsou nevyčerpané peníze na investice do informačních technologií, nových vozidel nebo rekonstrukce nemovitostí. Z ukončeného investičního programu ale sbor vyčerpal jen 54 procent a z dalšího, který má skončit v roce 2022, jen 18 procent. GIBS přitom požadovala od vlády zvýšení peněz na investice kvůli tomu, že nemá na svou činnost dostatečné technické vybavení, připomněl NKÚ.

Peníze se GIBS nedaří vyčerpat i kvůli tomu, že nemá jednoznačně definované věcné, časové ani finanční potřeby. Není pak schopna jednotlivé investiční akce dostatečně připravit. Například místo plánovaných 60 služebních vozidel jich nakoupila jen 28 a navíc za cenu o polovinu vyšší, než původně plánovala.

Chyby zjistila kontrola i ve využívání nemovitostí GIBS. Sbor třeba svému příslušníkovi poskytl v cestovních náhradách bezúplatně ubytování od roku 2013 na osm let a následně dohodu o ubytování prodloužil až do roku 2026.

Kontroloři také zjistili, že GIBS nerozpočtovala nedaňové a kapitálové příjmy a převáděla nevyčerpané prostředky na položky, které nečerpá nebo s jejichž čerpáním ani nepočítá. Na podobné nedostatky upozornila v roce 2018 i kontrola ministerstva financí. Vnitřní kontrolní systém GIBS podle NKÚ nefungoval správně, protože opakované nedostatky neodhalil. Nápravná opatření, která měla chyby odstranit, nemají dostatečný efekt.

GIBS vznikla 1. ledna 2012. Prověřuje a stíhá příslušníky policie, celní správy a Vězeňské služby, u občanských zaměstnanců se zajímá o trestné činy spáchané v souvislosti s výkonem pracovních úkolů. Stíhá také příslušníky inspekce. Předtím trestné činy u policie řešila Inspekce Policie České republiky, její předchůdkyní byla Inspekce ministra vnitra. Ředitelem GIBS je od září 2018 Radim Dragoun. Státní zástupce ve funkci vystřídal Michala Murína, který GIBS vedl od prosince 2015 a v květnu 2018 rezignoval po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Prvním ředitelem GIBS byl Ivan Bílek.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY