Pondělí, 29. listopadu, 2021

Po 24 letech navrhlo Ministerstvo spravedlnosti zrušit dočasný povodňový advokátní tarif

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti navrhlo zrušit § 12a vyhlášky o snížených odměnách a náhradách advokátů, který vláda dočasně zavedla v roce 1997 v reakci na rozsáhlé povodně. Snížený advokátní povodňový tarif zůstal vyhláškou zakotven dalších 24 let. Advokáti byli znevýhodněni, doznává ministerstvo.

Změna by měla platit od 1. ledna 2022.

O zrušení dočasně sníženého tarifu v rámci tehdejšího vládou zavedeného „povodňového balíčku po celou dobu usilovala Česká advokátní komora. Už v roce 2017 poukázal například prezident Unie obhájců Tomáš Sokol, že dočasnost pobytu sovětských vojsk na území ČSSR trvala 23 let. Tehdy dočasně snížený tarif platil už dvacet let, jak Česká justice informovala.

Letos už dočasnost advokátního tarifu o rok pobyt vojsk na území předčila. Takto událost popisuje ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě: „V roce 1997 zasáhly území České republiky povodně, které si vyžádaly ekonomické škody. Povodně postihly přibližně třetinu území České republiky, zasáhly 536 měst a obcí v celkem 34 okresech. Materiální škody státu se vyšplhaly na 63 miliard korun. Česká republika reagovala na škody způsobené touto přírodní katastrofou balíčkem úsporných opatření, jehož cílem bylo snižování finanční zátěže státu.“

Z deseti procent na třicet a k omezení úkonů

V reakci na povodně byl v roce 1997 advokátní tarif ustanovených obhájců v § 12a snížen nejprve o 10%.  V roce 2011 bylo snížení ještě zvýšeno a tarif byl snížen o plných 30%. Navíc se snížení rozšířilo na zmocněnce v trestním řízení a na opatrovníka dítěte a další činnosti podle občanského soudního řádu.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová Foto: Jiří Reichl

„Rozšířil se dále předmět tohoto snížení, kromě právních služeb ustanoveného obhájce v trestním řízení, na které se vztahoval již původní § 15a, tak snížení dopadalo také na ustanoveného zmocněnce v trestním řízení a na opatrovníka dítěte podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Mimo trestní řízení bylo snížení dále rozšířeno na zástupce v občanském soudním řízení nebo ustanoveného opatrovníka v občanském soudním řízení. V těchto případech byl dále stanoven nový maximální limit odměny na 1 úkon právní služby, a to na 5.000,- Kč. Platnost vyhlášky č. 399/2010 Sb., resp. nových ustanovení § 12a až § 12c, tedy snížení odměny o 30 %, však byla limitována do 31. prosince 2012,“ popisuje vývoj ministerstvo.

Škody po povodních z roku 1997 už netrvají

Další podobu vyhlášky určilo ministerstvo v roce 2012, kdy došlo snížení odměn advokátů ve výši 20 %, maximální limit odměny na jeden úkon zůstal ve stejné výši, tedy 5.000,- Kč. „V této podobě vydržela vyhláška až do 1. července 2018, kdy došlo vlivem vyhlášky č. 121/2018 Sb. k drobné formulační změně, kdy byl předmět snížení odměny rozšířen také na určeného advokáta pro řízení před orgánem veřejné správy a před Ústavním soudem,“ uvádí se v důvodové zprávě.

„Tato změna je posledním zásahem do znění tzv. ,povodňového balíčku´, určujícího v § 12a advokátního tarifu snížení odměny advokáta v určitých případech. V tomto znění je advokátní tarif platný dodnes,“ konstatuje spravedlnost.

Po 24 letech od povodní dospěl nyní stát k závěru, že škody napáchané povodněmi v roce 1997 už netrvají: „Cílem navrhované vyhlášky je § 12a advokátního tarifu a s ním spojené snížení odměny za úkony právních služeb a stanovení maximálního limitu za 1 úkon zrušit. Důvody, kvůli kterým byl tento úsporný balíček v roce 1997 zaveden, tedy snižování finanční zátěže státu v důsledku škody způsobené tehdejšími povodněmi, již netrvají,“ stojí v důvodové zprávě.

Úplný materiál je zde.

Advokáti byli 24 let znevýhodněni, doznává ministerstvo

Podle důvodové zprávy stát po celou dobu advokáty znevýhodňoval: „Ustanovení § 12a advokátního tarifu v současné podobě tak představuje určitou formu znevýhodnění advokátů ve vztahu ke státu, kdy je stát výrazně zvýhodněn před jinými klienty. Zrušením tohoto ustanovení budou uvedené vztahy narovnány, a advokáti tak již nebudou při zastupování státu znevýhodněni,“ uzavírá ministerstvo spravedlnosti návrh, který podkládá výpočty za jednotlivé úkony.

Pokud bude návrh schválen a pokud místo něho nebude zaveden například tornádový dočasný tarif, budou moci advokáti účtovat své úkony podle běžných tarifů, jak je obsahuje vyhláška o odměnách a náhradách advokátů. Podle přechodného ustanovení „za úkony právní služby poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží advokátovi odměna podle dosavadních právních předpisů“.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY