Čtvrtek, 7. července, 2022

Rada vlády doporučila zavést do praxe signál „čtyři prsty“ kvůli násilí v rodině

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rada vlády pro rovnost žen a mužů doporučila třem ministerstvům zavést do praxe signál čtyři prsty. Jde o gesto, které má zejména v on-line komunikaci při pandemii koronaviru signalizovat na obrazovce násilí v rodině. Rada doporučila, aby se signál naučili poznávat policisté, pracovníci OSPOD a profese ve styku s lidmi ohroženými násilím.

Rada vlády, které předsedá předseda vlády Andrej Babiš, doporučila zavést signál čtyři prsty na svém posledním jednání na konci června v rámci dalších doporučení.

„První z nich apeluje na podporu využívání mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině signalizovaného 4 prsty. Tento signál má sloužit k včasné identifikaci osob ohrožených domácím násilím. … Rada doporučila, aby se tento signál naučili rozpoznávat např. policisté a policistky, pracovníci a pracovnice OSPOD a další profese, které mohou být v kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím,“ uvádí o tom zpráva Rady.

Čtyři prsty jako účinné opatření proti násilí v pandemii

Signál čtyři prsty představila letos na jaře kanadská nezisková organizace Canadian Women´s Foundation jako Signal for help neboli Signál pomoci jako gesto v nouzi pro oběti domácího násilí ve vyhlášené pandemii koronaviru.  

Podle neziskových organizací přibylo následkem vládami nařízené izolace rodin v lockdownech během pandemie koronaviru násilného jednání v rodinách. Signál původně určený pro on-line komunikaci přes obrazovku se stal mezinárodním. Určen je nejen ženám a mužům, ale také dětem.

K zavedení signálu čtyři prsty vydala Rada vlády pro rovnost žen a mužů usnesení, ve kterém doporučuje potřebné kroky třem ministrům: „Rada vlády doporučuje ministryni práce a sociálních věcí, ministrovi vnitra a ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy podniknout účelné kroky směřující k propagaci a zavedení do praxe mezinárodního signálu nebezpečí násilí v rodině signalizovaného 4 prsty jako účinného opatření k včasné identifikaci ohrožených dětí i dospělých osob především v období pandemie covid-19 a souvisejících omezujících opatření,“ uvádí se v usnesení.

Kovářová: Nefunkční rodina stahuje ke dnu

Vyrovnávat se s konflikty v rodině pomáhala po celou dobu nouzového stavu kvůli koronaviru také Unie rodinných advokátů. Její bezplatná činnost skončila v květnu po 14 měsících. V koroporadně za tuto dobu zodpovědělo sedm desítek dobrovolníků více než 10 000 mailových a telefonických dotazů z rodinné problematiky, shrnuje Unie.

Advokátka Daniela Kovářová Foto: Česká advokátní komora

Mezi klienty koroporadny bylo podle prezidenty Unie rodinných advokátů Daniely Kovářové naopak minimum klientů, kteří za nouzového stavu a v lockdownu pokračovali v rodinném konfliktu: „Jen minimum rodičů využilo pandemii pro pokračování konfliktů. Ukázalo se, že funkční rodina poskytuje v těžkých dobách záchranný kruh, nefunkční jako zátěž stahuje ke dnu,“ okomentovala situaci Daniela Kovářová.

Intervence těm, co už nemohou život v lockdownu unést

Podle zveřejněné statistiky směřovaly dotazy v koroporadně ze 40 % na děti z rozvedených rodin, styk, střídavá péče; z 25 % na testování, očkování, roušky a respirátory; z 20 % na ošetřovné a bonusy; pracovní dotazy; a z 15 % na zrušení objednávek a vracení záloh a plateb; kompenzační bonusy a náhrada škody z nouzového stavu, podnikatelé a otevírání provozoven.

Podle Daniely Kovářové v každé vlně koronaviru a vládních opatření převládaly jiné problémy. „V závěru jsme dostávali dotazy na testy a očkování a poskytovali krizovou intervenci těm, kteří už nebyli schopni omezení a život v nouzovém stavu unést,“ uvedla k angažmá advokátů, psychologů a terapeutů Daniela Kovářová.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY