Čtvrtek, 9. prosince, 2021

Soud opět vyhověl žalobě restituentky v případu tzv. Bečvářova velkostatku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze (MS) dnes opět vyhověl žalobě Emílie Bednářové na Státní pozemkový úřad (SPÚ), který označil dřívější rozhodnutí o jejích nárocích na pozemky na Žižkově a ve Strašnicích za nicotná.

O žalobě musel MS rozhodnout znovu poté, co mu věc byla vrácena Nejvyšším správním soudem (NSS), který vyhověl kasační stížnosti a nařídil, aby soud žalobu projednal veřejně. MS poprvé žalobě vyhověl v březnu minulého roku, a to v neveřejném zasedání.

Případ se týká sporné restituce několika pozemků v Praze, které před rokem 1948 vlastnil statkář Jan Maria Bečvář. Bečvář zemřel v roce 1980, po roce 1989 se o pozemky přihlásila Emílie Bednářová, která byla přítelkyní a dědičkou Bečvářova syna a pražský pozemkový úřad ji v roce 2012 určil jako vlastníka pozemků.

V roce 2018 se ovšem SPÚ rozhodl rozhodnutí zvrátit a prohlásil jej za nicotné. Bednářová se proto obrátila na pražský městský soud, který v březnu minulého roku její žalobě v neveřejném zasedání vyhověl a rozhodnutí SPÚ zrušil. MS opět označil postup SPÚ za účelové obcházení zákona, kdy se úřadu v minulosti nepodařilo zvrátit rozhodnutí v přezkumném řízení.

Otázku vlastnictví pozemků řeší také civilní soudy, žaloby byly podány u obvodních soudů pro Prahu 3 a 10. „Samotná skutečnost, že pozemkový úřad zřejmě vycházel z nesprávně zjištěného skutkového stavu, na jehož základě měl za to, že je žalobkyně oprávněnou osobou podle § 4 odst. 2 zákona o půdě, mohla způsobit pouze nezákonnost vydaných rozhodnutí, nikoliv jejich nicotnost. Městský soud proto uzavřel, že rozhodnutí pozemkového úřadu o vydání pozemků byla vydána v rámci jeho pravomoci, respektive věcné příslušnosti, a tedy nejsou nicotná,“ uvedl k dnešnímu rozhodnutí soudu mluvčí MS v Praze Adam Wenig.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY