Čtvrtek, 9. prosince, 2021

V registru osob se zákazem hazardu je přes dvě stě tisíc lidí, lidé i v pandemii prohráli 32 miliard

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Celkem 205 034 osob bylo z moci úřední zapsáno do registru lidí se zákazem hazardních her. Přestože musely být kvůli Covidu-19 kamenné provozovny třetinu roku 2020  zavřené, lidé prohráli 32 miliard, což je pouze o 9,9% méně než v roce 2019. Stíhaných pro nelegální hazard přibylo čtyřnásobně. Část mládeže trávila lockdown hraním hazardu na internetu.

Poslední data o stavu hazardu v České republice přináší obsáhlá a podrobná Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR za rok 2020 na 187 stranách textu a tabulek.

Výroční zpráva předkládá vůbec první čísla s počty osob se zákazem hraní: „K 1. 4. 2021 bylo v rejstříku zapsáno celkem 205 923 osob, z nich 889 na vlastní žádost a 205 034 z moci úřední. Na základě informací z pomáhajících služeb pro hazardní hráče stoupá mezi hráči zapsanými do rejstříku zájem o nelegálně provozované hazardní hry., zejména on-line,“ uvádí Výroční zpráva.

Do rejstříku budou zapsáni někteří samoživitelé

Provoz Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách spustilo ministerstvo financí v září 2020. Fungovat začal od prosince 2020, od té doby musí provozovatelé hazardních her zamezit hře osobám v něm zapsaným. V rejstříku jsou ze zákona zapsáni lidé pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby v úpadku, se soudně uloženým zákazem hrát hazardní hry a lidé, kteří o zápis do rejstříku sami požádají

„Novelou zákona o hazardních hrách účinnou od 1. 1. 2021 dojde od července 2022, na základě odložené účinnosti, k rozšíření rejstříku o osoby, za které bude stát platit náhradní výživné,“ dodává zpráva informaci o rozšíření počtu osob se zákazem.

Od roku 2018 se kvůli této menšině a kvůli údajnému riziku praní špinavých peněz přes hazardní hry musí pro potřeby státu registrovat jako hazardní hráč každý, kdo si chce vsadit na kurzové sázky nebo zahrát technickou hru.

Ilegální herny rostou

Lidí stíhaných pro nelegální hry přibylo čtyřikrát více: „Pro neoprávněné provozování hazardní hry (§ 252 TZ) bylo v r. 2020 stíháno 109 osob, což představuje oproti předchozímu roku více než čtyřnásobný nárůst. Obžalováno bylo 25 a odsouzeno 23 osob. Jako hlavní sankci soud nejčastěji uložil podmíněně odložený trest odnětí svobody (16 případů). Za provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 TZ) nebyla stíhána, obžalována, ani odsouzena žádná osoba.“

Za ohrožování mravní výchovy dítěte v podobě umožnění dítěti hry na výherním hracím přístroji (§ 201/2 TZ) byla stíhána 1 osoba a v případě 2 osob proběhlo zkrácené přípravné řízení. Za tento trestný čin byla v r. 2020 obžalována 1 osoba a odsouzena také 1 osoba, uvádí ve svém závěru zpráva, podle které vznikají nelegální herny zejména ve vyloučených lokalitách, odkud se mimo jiné rekrutují patologičtí hráči.

Lidé během pandemie hráli o peníze na internetu Foto: Pxhere

Podle údajů Celní zprávy jsou nejrozšířenější ilegální herny v Moravskoslezském kraji, co se týče typu, jde o válcové herní přístroje. „Dostupnost provozoven s TH se v ČR dlouhodobě výrazně snižuje. Provozoven s povolenou živou a/nebo technickou hrou bylo k 1. 1. 2021 celkem 1007, což je o 13 % méně než o rok dříve,“ uvádí zpráva.

Covid-19: Herny musely zavřít, soutěže se zrušily

Vliv na trh s hazardním hraním měla mít vládní opatření proti Covid-19: „V souvislosti s COVID-19 byl přerušen provoz heren, kasin a sázkových kanceláří celkem ve třech obdobích: od 13. 3. do 25. 5. 2020, od 12. 10. do 3. 12. 2020 a od 18. 12. 2020 do 30. 5. 2021. Provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak byl přerušen na období přibližně třetiny r. 2020,“ shrnuje situaci zpráva.

Kromě toho vládní opatření zrušila soutěže a sportovní akce: „Na jaře 2020 došlo k úplnému zastavení sportovních soutěží téměř na celém světě a řada velkých sportovních událostí byla rušena i v následujícím období r. 2020 a 2021, což výrazně omezilo příležitosti ke kursovému sázení,“ uvádí zpráva.

Přesto se protočilo 383,1 miliardy

Přesto nebyl pro průmysl hazardu dopad nikterak drastický: „Hráči v r. 2020 prohráli v hazardních hrách v ČR celkem 32,7 mld. Kč, což je o 3,6 mld. Kč (9,9 %) méně než v r. 2019. Celkem bylo do hry vloženo 393,1 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 360,4 mld. Kč,“ předkládá zpráva výsledek.

Bez rozlišení na kamenné provozovny a on-line tvoří 46% příjmu provozovatelů technické hry, uvádí dále zpráva. Technické hry je od roku 2017 zakázáno provozovat v kamenných provozovnách mimo herny a kasina, tedy například v restauracích. Zpráva rovněž potvrzuje několikaletý trend přesunu hazardu na internet.

„Nejvyšší příjmy z daní z hazardního hraní měla v r. 2020 Praha (815 mil. Kč), následovaly obce v Jihomoravském (544 mil. Kč) a Středočeském kraji (516 mil. Kč). Největší příjmy na obyvatele měly v průměru obce v krajích Karlovarském (823 Kč na 1 obyv.) a Plzeňském (777 Kč), nejmenší v kraji Vysočina (229 Kč),“ doplňuje další informaci Výroční zpráva.

Nouzový stav, děti a hazardní hry

Zneklidňující je údaj o rizikové skupině školáků a studentů. Toto je výsledek studie za loňský rok v Praze, kde do průzkumu byly zařazeny otázky trávení volného času v lockdownu a v distanční výuce.: „Hraní HH v posledních 12 měsících uvedlo celkem 10,0 % dotázaných (15,0 % chlapců a 4,6 % dívek), opakovaně, tj. několikrát za rok, hrálo 3,6 % (6,3 % chlapců a 0,7 % dívek). Pravidelně, tj. skoro každý týden, téměř denně nebo denně, hrálo 1,2 % studentů, v tom 0,5 % uvedlo denní hraní automatů nebo sázení. Míra prevalence hraní HH roste s navštěvovaným ročníkem školy, k největšímu nárůstu hraní HH dochází ve 2. ročníku SŠ a následně ve 4. ročníku (kdy již řada studentů dosáhne 18 let a hraní HH je tedy pro ně již legální aktivitou). Nárůst pravidelného hraní je patrný mezi studenty 3. ročníku SŠ.“

Obecně v populaci šestnáctiletých zůstává hazardní hraní podle zprávy na stejné úrovni. „Dlouhodobě lze pozorovat výrazně vyšší míru prevalence hraní HH (jiných než loterie) mezi mladými dospělými ve věkové skupině 15–34 let,“ uvádí zpráva.

Dotazováni na změny v chování během epidemie COVID-19 byli všichni respondenti. Většina respondentů (63,6 %) dotázaných v jarní internetové části Národního výzkumu 2020 (CAWI) uvedla, že HH on-line nehrála ani před epidemií. Mezi hráči HH on-line celkem 61,3 % svoje hraní na internetu během nouzového stavu nezměnilo, 31,0 % z nich hraní snížilo a 7,7 % hraní naopak zvýšilo. Zvýšení míry hraní HH on-line uváděli častěji muži a respondenti v mladších věkových kategoriích, uvádí se rovněž ve zprávě.

Prevence se nedostala do zavřených škol

Kvůli zákazu docházky žáků do škol se za nimi nedostali ani lektoři zajišťující prevenci. „Situací související s COVID-19 byl omezen i vstup externích poskytovatelů programů primární prevence do škol, což výrazně ovlivnilo realizaci preventivních programů. Poskytovatelé programů primární prevence na situaci reagovali zejména přesunem programů a poradenských služeb do on-line prostředí,“ uvádí zpráva.

Totéž se stalo u služeb poskytujících pomoc patologickým hráčům. Ubylo kontaktů, ale nikoli výkonů, doplňuje k tomu zpráva s tím, že problémy se řešily nikoli osobním kontaktem, nýbrž na internetu.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY