Pondělí, 15. srpna, 2022

Ministerstvo dokončilo vyhlášku pro výběr nových soudců a funkcionářů, zavádí justiční kandidáty

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Prováděcí vyhlášku s podrobnými pravidly pro justiční zkoušky, přípravu justičních kandidátů, výběr justičních kandidátů, soudců a výběr soudních funkcionářů navrhlo ministerstvo spravedlnosti. Nová pravidla vejdou v účinnost od 1. ledna 2022. Čekatelé dokončí službu podle stávajících pravidel, přihlášky k justiční zkoušce podané před lednem 2022 budou považovány za podané podle nové vyhlášky.

Návrh vyhlášky je v připomínkovém řízení, které skončí k 31. Srpnu 2021. Vyhláška podrobně upravuje vnik výběrových komisí, způsob složení justiční zkoušky a její hodnocení i výběrová řízení na justičního kandidáta, soudce a justiční funkcionáře.  

„Cílem předloženého návrhu je zakotvit pravidla pro konání odborných justičních zkoušek, stanovit podrobnosti výběrového řízení na obsazení pozice justičního kandidáta (včetně náplně jeho odborné přípravy a postupu při jeho hodnocení), výběrového řízení na obsazení funkce soudce a výběrového řízení na obsazení funkce předsedy okresního, krajského a vrchního soudu,“ popisuje obsah vyhlášky ministerstvo spravedlnosti.

Podle důvodové zprávy jde o legislativní zakotvení „jednotných, objektivních a transparentních pravidel pro výběr soudců a soudních funkcionářů, které v České republice na zákonné úrovni dosud chybělo a které je jednou z nezbytných podmínek pro posílení důvěry odborné i laické veřejnosti v justici a soudní systém České republiky jako takový“. Novela podle zprávy rovněž reaguje na doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO).

Úplný materiál včetně důvodové zprávy je zde.„Jedním z cílů této novely je sjednocení odborné přípravy uchazečů o soudcovskou funkci v rámci institutu justičního kandidáta, který navazuje na úspěšné složení odborné justiční zkoušky. Po absolvování této praxe bude následovat hodnocení konkrétního justičního kandidáta a místo konkrétního soudce bude obsazováno pomocí výběrového řízení, které bude probíhat v rámci obvodu konkrétního krajského soudu,“ uvádí se v důvodové zprávě. Změnu systému jistí přechodná ustanovení Ministerstvo spravedlnosti tak vyslyšelo ty návrhy, které volaly po systematické výchově nových soudců přímo u konkrétního soudu. Institut justičního kandidáta zavádí novela zákona o soudech a soudcích, která současně ruší systém justičních čekatelů. Návrh vyhlášky…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit