Pondělí, 15. srpna, 2022

Preventivní restrukturalizace soudy nezatíží, slibuje ministerstvo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát zavede vedle insolvenčního řízení nový institut preventivní restrukturalizace. Cílem je odvrácení úpadku dříve, než podnik splní podmínky insolvence. Rozhodovat o něm má sám podnikatel s věřiteli, které si vybere. Okruh osob, které budou moci preventivně restrukturalizovat, je omezen jen na některé právnické osoby, vylučuje se stát, občané, obce nebo banky. Vzniknou restrukturalizační správci, rejstřík a krajské restrukturalizační soudy.

Vyplývá to z návrhu zákona, který předložilo ministerstvo spravedlnosti. Návrh se nachází v připomínkovém řízení. Současně jde o transpozici směrnice EU z orku 2019 „o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení.“

Podle důvodové zprávy je základním cílem preventivní restrukturalizace „odvrácení (předejití) úpadku, nikoliv jeho řešení (řešení úpadku se věnuje insolvenční zákon)“. Je určena pro podnikatele „s určitou mírou selhání“. „V případě, že se obchodní závod už nachází fakticky ve stavu úpadku, je na místě využít insolvenční řízení, a nikoliv preventivní restrukturalizaci,“ uvádí se v důvodové zprávě.

Úplný materiál je zde.

Jde o sokromoprávní vyjednávání

„Preventivní restrukturalizace by tak měla být k dispozici dříve, než obchodní závod začne splňovat podmínky pro zahájení kolektivního insolvenčního řízení, které obvykle představuje ztrátu dispozičních oprávnění a současně ztrátu reziduálního nároku a vlastnických práv k obchodnímu závodu. Preventivní restrukturalizace je naopak postavena na zachování dispozičních oprávnění a možnosti zachování vlastnictví podílů společníkem (v českých poměrem zhusta členem statutárního orgánu,“ vysvětluje dále důvodová zpráva.

O záměru zavést nový institut Česká justice dlouhodobě informuje. Už loni v březnu přinesla rozhovor s vedoucím autorem komentáře k insolvenčnímu zákonu Petrem Sprinzem, který vysvětlil zamýšlené hlavní principy preventivní restrukturalizace jako převážně soukromoprávního vyjednávání. Soud zasáhne jen v některých vymezených případech.

Stát a lidé vyloučeni, nepoctiví nepřipuštěni Až doposud byla v ČR jediným možným řešením reorganizace podle insolvenčního zákona. Reorganizace však cílí na faktický úpadek podnikatele, nikoli na řešení odvratitelných finančních či nefinančních potíží, stojí ve zprávě. Podle návrhu zákona budou moci tento institut použít jen některé právnické osoby. Oproti loňským diskusím je v návrhu nakonec výslovně uvedeno, že z preventivní restrukturalizace jsou vyloučeny fyzické osoby, stát, územně samosprávné celky, ČNB, zdravotní pojišťovny a všechny bankovní a finanční instituce, obchodníci s cennými papíry a jejich garanční fondy. „Z působnosti zákona jsou tedy vyloučeny všechny fyzické osoby, a to z důvodu, že lze předpokládat, že nebudou schopny…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit