Středa, 29. září, 2021

Soud: Exsenátorovi Lajtochovi náleží za nezákonné trestní řízení 1,1 milionu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát má vyplatit za nezákonné trestní stíhání bývalému přerovskému primátorovi a senátorovi Jiřímu Lajtochovi 1,1 mil. Kč. Rozhodl tak dnes Obvodní soud Pro Prahu 2 (OS), který se k případu vrátil poté, co rozhodnutí obecných soudů zrušil Ústavní soud (ÚS).

OS pro Prahu 2 původně rozhodl, že Lajtochovi náleží za nezákonné trestní řízení v délce pěti let 800 tis. Kč. Odvolací soud pak částku snížil na polovinu. Dovolání Lajtocha odmítl Nejvyšší soud (NS).

Rozhodování obecných soudů podrobil kritice ÚS, který v červnu letošního roku konstatoval, že soudy postupovaly při hodnocení věci formálně a nezohlednily dostatečně dopad nezákonného trestního řízení do Lajtochova života.

Nález ÚS dnes u soudu kritizoval zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVSM), podle něhož je odůvodnění nálezu nepřesvědčivé a rozporuplné. Upozornil také na to, že ne každé trestní stíhání má negativní dopad na politickou kariéru, když zmínil dlouhotrvající trestní stíhání premiéra Andreje Babiše.

Nesouhlasil ani s tezí nálezu ÚS, že by orgány činné v trestním řízení měly v případě stíhání veřejných činitelů postupovat obezřetněji.

Soudkyně Karolína Šorbanová pak došla k závěru, že Lajtochovi náleží odškodné ve výši 1,1 mil. Kč s tím, že částku snížila o již státem vyplacených 80 tisíc Kč.

Výši částky zdůvodnila tím, že zohlednila odškodnění, která byla přiznána za nezákonné trestní stíhání ve stejné věci někdejšímu náměstkovi Lajtocha (441 tis. Kč). Tu zvýšila dva a půlkrát s ohledem na to, že Lajtoch působil jako primátor a senátor. Při stanovení výše pak soudkyně brala v potaz i věk Lajtocha (65 let) a to, že k nezákonnému zásahu v podobě nezákonného trestního řízení došlo podle jejího názoru v závěru jeho politické kariéry, nikoliv na jejím počátku.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY