Neděle, 24. října, 2021

Státní zástupce zrušil trestní stíhání plzeňské soudkyně za údajné šíření covidu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vedoucí státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Domažlicích (OSZ) zrušil dnes usnesení o zahájení trestního stíhání soudkyně Krajského soudu v Plzni (KS), která byla podezřelá z šíření viru Covid. Důvodem bylo jeho zjištění, že nebyl vyžádán souhlas prezidenta republiky se stíháním soudkyně

„Přezkumem spisového materiálu jsem zjistil, že o souhlas nebyl prezident republiky žádán, proto bylo dnešní dne usnesení o zahájení trestního stihání jako nezákonné zrušeno, když dozorující státní zástupkyně čerpá řádnou dovolenou. Dále bude zvážen postup podle § 10 odst. 2 trestního řádu ve vztahu k nutnosti udělení souhlasu k trestnímu stíhání,“ sdělil České justici vedoucí státní zástupce OSZ v Domažlicích Josef Vojta.

Souhlas prezidenta republiky se stíháním soudce je vyžadován tehdy, spáchá-li trestný čin spojený s výkonem funkce soudce. Je tak hraniční otázkou, zda je v tomto případě nutné o souhlas žádat či nikoliv. Že prezident nebyl o souhlas do dnešního dne požádán potvrdil pro Českou justici mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Soudkyní, vůči které bylo trestní stíhání zahájeno, je Simona Kuboušková, která je pověřena výkonem funkce místopředsedkyně KS v Plzni pro trestní úsek.

Soudkyně Kuboušková se měla po řádném ukončení nařízené karantény dostavit na jednání senátu KS, přičemž měla jevit známky nachlazení. Toho si všimla její kolegyně v senátu Ivana Růžičková, která měla také podat trestní oznámení.

Manžel soudkyně

Pravděpodobně z toho důvodu, že manžel soudkyně Růžičkové vykonává funkci státního zástupce OSZ Plzeň-město, které by jinak bylo příslušné výkonem dozoru, byla věc delegována Krajským státním zastupitelstvím v Plzni na OSZ v Domažlicích.

„Neučinila žádné kroky k tomu, aby si před nástupem do zaměstnání ověřila svou bezinfekčnost. Svého jednání se dopustila v době exponenciálně rostoucí epidemie nemoci v České republice, kdy byly přetížené nemocniční kapacity,“ uvádí se v obvinění, o kterém informoval deník Právo

„Nic jsem neporušila. Nikoho jsem nenakazila, nikdo kvůli mně neumřel. Postup policie mě překvapil, budu se bránit,“ reagovala soudkyně Kuboušková pro deník Právo.

Pochybnosti o vyšetřování vyjádřil předseda KS v Plzni Alexandr Krysl.

„Ve věci nemíním jakkoli zasahovat do průběhu vyšetřování ani rozvíjet již projevenou kritiku. Je na policii a státním zastupitelství, aby dokázali obhájit zákonnost a ústavnost svého postupu. Doufám, že pokud se nepodaří vyvrátit veškeré pochybnosti o objektivnosti vedení trestního stíhání, jsou příslušní vedoucí představitelé připraveni přijmout osobní odpovědnost za to, kam věc dospěla. Nepřípustný zásah do nezávislosti justice by byl špatným signálem pro každého z nás,“ uvedl pro Českou justici Krysl.

Petr Dimun, Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY