Pondělí, 15. srpna, 2022

Jakub Michálek: Dlouhé věznění za držení konopí a za jinou drogovou kriminalitu bych zkrátil

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Prosadíme nový trestní řád jako nástroj pro státní zástupce a policisty, ale také ochranu datům v cloudech advokátů a regulaci odposlechů. Státní zastupitelství vyčleníme do samostatné hlavy Ústavy. Nový trestní zákoník naplnil bez varování pět věznic, když se zvýšily sazby. Tresty jsou nepřiměřené, vězeňský systém za sedm miliard je drahý, uvádí předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek s tím, že by například zkrátil tresty za drogové delikty.

Česká justice obeslala strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční 8.-9. října 2021, totožnými otázkami. Za koalici Piráti a Starostové odpověděl poslanec a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Máte v plánu rozšiřovat nebo měnit katalog trestných činů, měnit nějak skutkové podstaty nebo některá lidská jednání naopak vyřadit ze seznamu trestných činů? Tedy chcete změnit trestní zákoník, eventuálně jakým způsobem?
Silnou stránkou našeho systému je vysoká bezpečnost obyvatel, naopak hlavním problémem boje proti kriminalitě je vysoká vězeňská populace a vysoký počet recidivistů, tedy nedaří se nám lidi dostatečně napravovat. Recidiva přesahuje 70 procent.
Podporuji spravedlivé trestání, protože nespravedlivě dlouhé tresty třeba v důsledku kumulace brání nápravě odsouzených, a tedy ohrožují lidi, a navíc stojí drahé peníze. Česká republika má v přepočtu na obyvatele dvaapůlkrát více vězňů než Německo. Za 1 492 korun na osobu a den jde o nejnákladnější formu trestu, kterou doprovází nežádoucí celospolečenské dopady. Podporuji účinnější alternativy jako je odpracování trestu, odškodnění oběti, peněžité tresty, obecní práce i věznice otevřeného typu tam, kde to je vhodné. 
Obecně odmítám, aby se změny dělaly bezhlavě, a naopak usiluji o to, aby se vytvořila v justici datová základna propojující různé informační systémy, abychom měli podloženo, nakolik jsou tresty efektivní či jaké jsou rizikové faktory předcházející trestné činnosti a podle toho trestní zákoník aktualizovali.
Pokud jde o tresty, považuji za žádoucí zvážit důslednější ukládání nepodmíněných, byť třeba krátkých trestů za násilnou činnost včetně sexuálního násilí a důsledné postihování korupce a závažné hospodářské kriminality. Kromě lepšího vymezení znásilnění a implementace směrnice k majetkové kriminalitě však obecně není třeba zpřísňovat skutkové podstaty a tresty, maximálně u těch nejtěžších podvodů s mnohamilionovými škodami, které zasáhly osudy stovky lidí.
Naopak by bylo vhodné zvážit zrušení trestnosti některých činů, kde dříve převážila politická poptávka po přísnosti nad rozumem. U krádeží v recidivě změníme legislativu, aby bylo možné uložit alternativní trest. Dlouhé věznění za držení konopí a za jinou drogovou kriminalitu bych zkrátil, a naopak doplnil povinným terapeutickým programem a peněžitým trestem. Ve vhodných případech krádeží, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy je vhodné nahradit výkon nepodmíněného trestu alternativami, především vhodnou úpravou řešící podstatu problému (např. zálohované výživné) a obecně prospěšnými pracemi i v kombinaci s elektronickým monitoringem. 

Volby 2021 Foto Petr Stříbrný

Hodláte nějakým způsobem zasáhnout do způsobu vedení trestního řízení v ČR včetně trestního řízení před soudem? Je podle vás třeba dále novelizovat nebo navrhnout nový trestní řád? Pokud ano, v čem a proč?
Za problém považuji, že trestní řízení bývají někdy enormně dlouhá kvůli využívání řady obstrukcí. Proto chceme prosadit nový trestní řád vycházející z předlohy Ministerstva spravedlnosti, který přinese kriminalistům a státním zástupcům moderní nástroje a zrychlí rozkrývání kauz při plném zachování záruk spravedlivého procesu pro obhajobu. Důležité je zejména zajistit ochranu datům, které mají advokátní kanceláře v cloudu, ochranu soukromí, aby nebylo tak snadné zabavovat mobily jen na základě pokynu policisty a efektivní regulaci odposlechů, o kterých dnes lidé po skončení kauz nejsou často vyrozuměni, nebo efektivní regulaci prohlídek prostor advokátních kanceláří se zapojením České advokátní komory. 
Dále zanalyzujeme průtahy a obstrukce v trestním řízení a výsledky promítneme do nového trestního řádu. Obecně lze říci, že máme velký počet rychle odbavených kauz a potom menší balík věcí, které však trvají velmi dlouho. Procento kauz trvajících přes dva roky je dvakrát větší než v Rakousku. Nový trestní řád však bude od počátku dělaný tak, aby celý trestní spis obíhal všechny úřady elektronicky. Je to projekt na několik let, takže soudci budou mít dostatek času si nový trestní řád a nástroje osvojit a ve výsledku budou moci mnohem více energie věnovat souzení a právničině než byrokracii.

Je podle vás třeba měnit postavení státních zástupců v systému trestní justice? Pokud ano, proč a jak?
Považuji za důležité, aby státní zástupci měli lepší garance nezávislosti na politických tlacích. Pokud se najde ústavní většina, navrhneme novelu Ústavy, která vyčlení státní zastupitelství do samostatné hlavy a upraví základní garance jeho nezávislosti a kvality práce.
Co se týká dalších změn u státních zástupců, znovu předložíme návrh novely zákona o státním zastupitelství, který jsme předložili v minulém volebním období jako sněmovní tisk 524. Doplníme ho o významný prvek výběrových řízení, abychom naplnili doporučení mezivládní protikorupční organizace GRECO. Úpravu převezmeme z návrhu Ministerstva spravedlnosti, který byl předložen vládě, ale nebyl Babišovou vládou za celé toto volební období projednán. Většinu ve výběrové komisi budou mít státní zástupci, kteří nesou za řádný chod veřejné žaloby odpovědnost.
Dále změníme zákon o státním zastupitelství tak, že neumožníme vládě odvolat nejvyššího státního zástupce bez uvedení důvodů. Stanovíme pevná a časově ohraničená funkční období vedoucích státních zástupců, která budou delší, než je čtyřletý vládní mandát. 
Tyto kroky sníží riziko zneužití veřejné žaloby pro politické účely – ať už blokováním řádného vyšetřování privilegovaných, či naopak stíháním nepohodlných. 

Poslanec Michálek s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou Foto: Eva Paseková

Myslíte si, že Česká republika má dobrý a účinný systém trestání lidí? Že je systém vyvážený a zohledňuje reálnou „společenskou nebezpečnost“ pachatelů? Máte v tomto ohledu nějaké plány?
Jsem přesvědčen, že systém trestání v naší zemi má místa pro zlepšení. Nechci, abychom kriminalizovali lidi dlouhými a nefunkčními tresty a měli největší počet vězňů na obyvatele jako v Rusku. Navzdory klesajícímu počtu majetkových trestných činů, za které je ve vězení nejvíce lidí, je počet vězňů stále velmi vysoký a v důsledku nás vězeňský systém stojí přes 7 miliard korun ročně. Důvodem jsou především nepřiměřeně dlouhé tresty. Ty přinesl nový trestní zákoník, který naplnil 5 nových věznic. Ale žádné takové upozornění při jeho schvalování nepadlo, prostě se jen všude zpřísňovaly sazby. K delším trestům vede i to, že odsouzenému se postupně nasčítá několik podmínek, než se dostane do vězení, nebo se mu přemění alternativní tresty. Přitom pravidla pro přeměnu trestů podmíněných na nepodmíněné patří mezi nejpřísnější v Evropě. To je problematika, které jsem se věnoval toto volební období. 
Naopak jsou nedostatečně využívány peněžité tresty. Systém tzv. náramků pro domácí vězení zkolaboval. Navíc systém trestání se vyznačuje velmi nízkou předvídatelností a jsou doloženy velké rozdíly mezi soudy. Dále zvětšíme nabídku obecně prospěšných prací, přičemž vyjdeme z již existujícího výzkumu. Zajistíme nápravu problémů s náramky pro domácí vězení a umožníme jejich větší používání. Místo prostých podmíněných trestů zvýšíme počet uložených peněžitých trestů. Sjednotíme pravidla pro podmíněné propuštění u soudů, aby bylo možné s odsouzenými pracovat po dobu navrženou probačním úředníkem. Spustíme analytické nástroje, které umožní zjišťovat efektivitu různých druhů trestů či věznic a jiných opatření z hlediska recidivy.
Naší vizí je klesající recidiva a tím i trestná činnost. Trestaní budou vedeni k nápravě, práci a odškodnění oběti. Zlepší se fungování alternativních trestů včetně domácího vězení. Klasické věznice budou zčásti nahrazeny věznicemi otevřeného typu, trestaní se budou učit žít na svobodě. Za ušetřené peníze chceme postavit i nové probační domy. Chceme i nadále podporovat činnost neziskových organizací a lépe a komplexně hodnotit úspěšnost jejich programů a podle tohoto hodnocení rozšiřovat a zlepšovat jejich nabídku, abychom měli s nápravou propuštěných co největší úspěšnost.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY