Středa, 29. září, 2021

Kárný senát snížil kladenské státní zástupkyni plat, měla průtahy u naléhavých věcí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kladenská státní zástupkyně Martina Elfmarková bude 1,5 roku pobírat o 30 procent nižší plat. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes schválil dohodu, kterou uzavřela s okresním státním zástupcem Ondřejem Němcem, jenž jí vytýkal chaotické vedení spisů. Vedlo k průtahům, včetně naléhavých záležitostí, které se týkaly dětí, a také k chybě při rozhodování o znalečném. Kárný senát rozhodoval formou videokonference.

„Důvodem je to, že jsem měla práci špatně zorganizovanou, velmi toho lituji a cítím stud za to, jak jsem nakládala s těmi spisy. Mám plán, jak si do budoucna práci zorganizuji,“ řekla soudcům Elfmarková. Němec vyjádřil naději, že se státní zástupkyně poučí. Podle předsedy kárného senátu Petra Mikeše by už příští kárné řízení mohlo skončit odvoláním z funkce.

Během tří let stála Elfmarková před kárným senátem potřetí. V roce 2019 senát konstatoval, že se dopustila průtahů v 19 spisech, a snížil jí plat. V dalším řízení šlo o to, že opožděně předložila Nejvyššímu státnímu zastupitelství usnesení o zastavení trestního stíhání, čímž zmařila nejvyššímu žalobci možnost toto rozhodnutí zrušit.

Právě kvůli opakovaným prohřeškům se kárnému senátu příliš nezamlouvalo snížení platu o čtvrtinu na rok, původně navrhované v dosud posledním kárném řízení. Dnes schválená dohoda je proto nakonec přísnější, obě strany s ní souhlasily.

Mikeš poukázal na to, že průtahy nastaly i v záležitostech, které nelze označit za bagatelní, například při podezření na zneužívání dětí. „Měla reagovat velmi rychle a prověřit celou situaci,“ řekl Mikeš. Doplnil, že podezření se sice nakonec nepotvrdilo, přesto měla být reakce promptní.

Předseda kárného senátu Elfmarkové popřál, ať se jí práce daří lépe než dosud. „Pokud by ke zlepšení nedošlo, měla by možná sama zvážit, jestli je tato pracovní pozice pro ni ideální,“ uvedl Mikeš.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY