Pátek, 22. října, 2021

Kateřina Šimáčková byla zvolena soudkyní Evropského soudu pro lidská práva

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Shromáždění Rady Evropy dnes podle informací České justice zvolilo Kateřinu Šimáčkovou novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku. Ústavní soudkyně se ujme úřadu pro Aleši Pejchalovi, kterému končí mandát 31. Října 2021. Šimáčková se stane třetím soudcem ESLP za Českou republiku.

Šimáčková byla zvolena hlasy 204 poslanců Parlamentního shromáždění Rady Evropy, zatímco dalším čeští kandidáti soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek a soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon obdržekli 10 a osm hlasů. Zpráva, kterou vydala ve večerních hodinách Rada Evropy, označuje počet hlasů pro Šimáčkovou za absolutní většinu.

„Kandidovat do ESLP jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem dospěla k závěru, že mohu nabídnout delší než třicetiletou praxi, znalosti i zkušenosti z oblasti, jíž se soud zabývá, a to z české i evropské perspektivy,“ sdělila uvedla už dříve Šimáčková. ESLP je pro ni ztělesněním nejvyšší hodnoty, na níž je Evropa založena – ochrany práv jednotlivce, který se může obrátit na mezinárodní soud a stěžovat si na stát, který mu ublížil.

Kateřina Šimáčková se narodila 23. října 1966. Po absolvování Právnické fakulty Masarykovi univerzity v Brně v roce 1988 působila do roku 1989 jako právník na Krajské hygienické stanici v Brně.  V letech 1990 – 93 učila na katedře ústavního práva a politických věd na Právnické fakultě v Brně.  Kromě toho se v roce 1992 stala soudní úřednicí v týmu soudce Antonína Procházky u federálního Ústavního soudu ČSFR, jak vyplývá ze životopisu, který sestavila pro Radu Evropy.

Dalších deset let vystřídala různé právní profese od obhájce přes akademické pozice jako asistentka až po soudce. V letech 2007 – 2009 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V letech 2009 – 2013 byla soudkyní Nejvyššího správního soudu. Od roku 2013 je soudkyní Ústavního soudu ČR.

V roce 2007 napsala disertační práci na téma Daně a vláda práva a obhájila titul PhD. 

V roce 2020 se jako spolueditor a spoluautor podílela na vydání knihy Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Spolu se sociologem Jiřím Přibáněm  publikovala knihu  Nikdo není svobodný, pokud nejsou svobodní všichni. 
S kolektivem autorů Bobkem, Kmecem, Kosařem a Kratochvílovou vydala v roce 2013 Tři osobní zamyšlení nad výročím Úmluvy, a to u příležitosti dvaceti let Úmluvy o lidských právech a základních svobodách v ČR a na Slovensku.

Od roku 2008 je Kateřina Šimáčková členkou České společnosti pro evropské a komparativní právo, od roku 2010 je předsedkyní místní sekce Společnosti kanonického práva a od roku 2013 je prezidentkou Francouzské aliance v Brně.

Morálka a etika

Co se týče zahraničních aktivit, je Kateřina Šimáčková členem náhradníkem Benátské komise,  za kterou přednášela lidská práva v Bělorusku .  V Libyii  zase vyučovala lidská práva za neziskovou organizaci Člověk v tísni. Rovněž přednášela například v Číně v souvislosti s násilím proti ženám. V ČR je členkou několika orgánů pro výběr soudců či přezkušování soudců či státních zástupců.

Kateřina Šimáčková se vždy profesně dotýkala lidských práv, kde se soustředila na detaily, až už jde o domnělá práva některých velkých  skupin lidí nebo ty nejmenší menšiny. Ve svých článcích se zabývá pokrokovými  tématy jako  práva starých lidí v case-law Ústavního soudu z pohledu důchodů nebo často používaným slovem „zranitelnost“, který rozebírá ve stati K pojmu zranitelnost v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu či mentálním postižením ve vztahu k volebnímu právu. Blízké je jí téma morálky, práva a profesní etiky.

Kateřina Šimáčková podle svého hodnocení ovládá velmi dobře a dobře angličtinu a francouzštinu slovem i písmem a dorozumí se i ruštinou. Je připravena zdokonalovat se v jazycích jakožto i přesídlit do Štrasburku poté, co se ujme úřadu soudce ESLP.

Kateřina Šimáčková je po Karlu Jungwiertovi (1993 – 2012) a Aleši Pejchalovi (2012 – 2021)  třetím soudcem zvoleným za Českou republiku.

Poradní orgán zvažoval tři české kandidáty, kromě Šimáčkové to byl soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon a člen Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek. „Výbor uskutečnil pohovory se všemi kandidáty 16. září 2021. 

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY