Středa, 29. září, 2021

Marek Benda (SPOLU): Je třeba znovu vyvážit práva obžaloby a obhajoby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Je třeba vyvážit práva obžaloby a obhajoby na cestě ke kontradiktornímu procesu s rovností zbraní a také připomenout státním zástupcům, že jejich úkolem je dbát na zákonnost přípravného řízení. Trestní systém je příliš založen na věznění, což je drahé a kontraproduktivní, myslí si poslanec a předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda z ODS. Zvážení zaslouží systém on-line komunikace včetně šíření nenávisti a současně ochrany svobody projevu.

Česká justice obeslala strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční 8.-9. října 2021, totožnými otázkami. Za koalici SPOLU odpověděl právě poslanec a předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda z ODS.

Máte v plánu rozšiřovat nebo měnit katalog trestných činů, měnit nějak skutkové podstaty nebo některá lidská jednání naopak vyřadit ze seznamu trestných činů? Tedy chcete změnit trestní zákoník, eventuálně jakým způsobem?
Nemáme zásadní plány na revize hmoty v trestním právu. Budeme samozřejmě naslouchat názorům odborníků i veřejné diskusi, ale jsme v tomto velmi konzervativní. Jediné, co si asi zaslouží důkladné zvážení, je celý systém on-line komunikace, včetně šíření nenávisti, ale současně ochrany svobody projevu.

Volby 2021 Foto Petr Stříbrný

Hodláte nějakým způsobem zasáhnout do způsobu vedení trestního řízení v ČR včetně trestního řízení před soudem? Je podle vás třeba dále novelizovat nebo navrhnout nový trestní řád? Pokud ano, v čem a proč?
Určitě potřebujeme nový trestní řád, ten stávající je z roku 1961 a byl novelizován nesčetněkrát. Po nové úpravě trestního zákoníku potřebujeme i novou úpravu procesního předpisu. Podle našich informací  postoupila rekodifikační komise v práci dost dopředu a věříme, že by bylo možné nový trestní řád v příštím volebním období schválit. Důvodů je mnoho, zejména skutečnost, že trestní řád a jeho mnohé instituty neodpovídají dnešnímu vývoji techniky. Je třeba znovu vyvážit práva obžaloby i obhajoby a posunout se nadále na cestě ke kontradiktornímu procesu s rovností zbraní.

Je podle vás třeba měnit postavení státních zástupců v systému trestní justice? Pokud ano, proč a jak?
Zákonné postavení státních zástupců v systému trestní justice není třeba měnit (něco jiného jsou vztahy uvnitř soustavy státního zastupitelství, ale to je jiný příběh). Jen bude třeba znovu státním zástupcům důrazně připomenout, že jejich úkolem je dbát na zákonnost přípravného řízení.

Myslíte si, že Česká republika má dobrý a účinný systém trestání? Že je systém vyvážený a zohledňuje reálnou „společenskou nebezpečnost“ pachatelů? Máte v tomto ohledu nějaké plány?
Domníváme se dlouhodobě (a také jsme v tomto volebním období protlačili některé dílčí změny i podpořili některé vládní iniciativy), že systém trestů je příliš založen na trestu odnětí svobody a nedokáže dostatečně efektivně využívat jiné typy trestání, zejména pokuty a domácí vězení. Máme skoro nejvyšší obsazenost věznic z celé Evropy a v řadě případů jsou tyto tresty drahé a dokonce kontraproduktivní. Je třeba dále systém trestání posouvat směrem k efektivnímu odstrašujícímu účinku, ale také ekonomice veřejných financí i nápravy škod.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY