Středa, 29. září, 2021

Ministerstvo upravilo opatření pro provádění testů na COVID při příjezdu ze zahraničí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) zveřejnilo nové ochranné opatření, které mj. upravuje povinnost pro neočkované osoby před příjezdem z rizikových zemí do ČR podstoupit v dané zemi antigenní či PCR test na přítomnost koronaviru. V reakci na rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS) upustilo v novém opatření od vymezení zdravotnických zařízení, které tento test mohou v zahraničí provádět a stanovilo pouze obecnou podmínku osoby oprávněné tento test provádět v dané zemi.

MS v Praze zrušil původní ochranné opatření v úterý 7. září, protože shledal, že není jasná specifikace subjektů, které mohou tyto testy provádět v zahraničí a také není zdůvodněno, proč tak nemohou jako dosud činit české laboratoře.

V novém opatření, které je účinné od soboty 11. září, ministerstvo zvolilo pro subjekty, které mohou antigenní a PCR testy pro účely tohoto opatření v zahraničí provádět, definici „osoby oprávněné provádět tento test v zemi, ve které byl proveden“.

„Opouští se tak vymezení, že dané potvrzení vystavuje akreditovaná laboratoř, popř. poskytovatel zdravotních služeb a zavádí se pravidlo, které je založeno na respektu k tomu, kdo je oprávněn v souladu s právním řádem dané země provádět daný druh testu v této zemi. V České republice je takovou oprávněnou osobou poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,“ odůvodňuje nově MZd opatření.

Rozdílnost přístupu

Podle MZd nelze vzhledem k rozdílnosti přístupu v různých zemích požadovat stejnou úroveň oprávnění dané osoby jako v ČR, avšak zároveň nelze rezignovat na alespoň rámcové vymezení subjektu, který test provede.

Provedení obou druhů testů považuje ministerstvo za zákrok ve smyslu příslušné mezinárodní Úmluvy o lidských právech a medicíně, která vyžaduje pro takový zákrok dodržování profesních standardů a povinností.

České subjekty jsou z možnosti testy provádět vyloučeny podle ministerstva proto, neboť mají oprávnění poskytovat zdravotní služby pouze na území ČR, a to vzhledem k zásadě teritoriality.

„Takové oprávnění tedy nedává oprávnění poskytovat zdravotní služby na území jiného státu a také české orgány nemohou kontrolovat dodržování povinností poskytovatelů zdravotních služeb na území jiného státu, než je Česká republika. Z tohoto důvodu nelze připustit aprobování provádění testování českými subjekty v zahraničí, které k tomu nejsou podle tamějších pravidel oprávněny, jednalo se by se o nepřípustný zásah do suverenity daných zemí. Vzhledem k závažnosti dopadů není pro tyto účely akceptováno provádění samotestu, a to ani ve variantě samotestu s dohledem zdravotnického pracovníka přes videohovor. Nadto samotest provedeny laickou osobou, byť pod vzdáleným dohledem zdravotnického pracovníka, je stále považován za samotest, nelze tedy na zaklade takového svědectví o provedeném samotestu laickou osobou pořídit záznam do ISIN a vydat v souladu s pravidly EU digitalní certifikát,“ vysvětluje novou úpravu MZd.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY