Sobota, 18. září, 2021

O vedení katedry trestního práva PF UK mají zájem Jelínek a Gřivna, rektor obdržel stížnost

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tento týden mají proběhnout ústní pohovory s uchazeči na místo vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (PF UK). Jeden z uchazečů, dosavadní vedoucí katedry Jiří Jelínek, si na průběh výběrového řízení stěžuje rektorovi UK Tomáši Zimovi. Jelínkovi mimo jiné vadí, že nebyli dopředu známi členové výběrové komise.

O místo vedoucího katedry trestního práva PF UK se podle informací České justice uchází dva kandidáti: Jiří Jelínek a Tomáš Gřivna. Docent Gřivna, mj. úspěšný advokát, je dlouholetým členem katedry trestního práva a nedávno byl vědeckou radou fakulty navržen ke jmenování profesorem.

Děkan PF UK Jan Kuklík se záměrem vyhlásit na místo vedoucího katedry trestního práva nijak netajil. Otevřeně o něm promluvil pro Deník N v červnu, kde vyjádřil názor, že není spokojen s tím, v jakém stavu se katedra pod Jelínkovým vedením nachází.

Jeho rozhodnutí předcházel únik z trestního řízení, které je pod dozorem státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze vedeno mj. proti bývalému soudci Vrchního soudu v Praze Zdeňku Sovákovi. Úniky k vybraným médiím se týkaly právě Jelínka, o němž měl Sovák mluvit v odposleších.

V květnu obdržel Kuklík petici většiny členů katedry, kteří vyjádřili Jelínkovi podporu. Podle petentů Jelínek katedru vede dobře a při výběrovém řízení by se mělo k názorům jejích členů přihlédnout.

Advokát Tomáš Gřivna Foto: Petr Jasný

Ačkoliv mají ústní pohovory proběhnout tento týden, ani jeden z uchazečů ještě minulý týden neznal oficiálně jména členů výběrové komise.

Šámal, Fenyk a Púry

Právě to je jeden z bodů stížnosti, kterou Jelínek adresoval rektorovi UK Tomáši Zimovi. Podle Jelínka má totiž uchazeč právo znát členky komise dopředu tak, aby se mohl případně vyjádřit mj. k jejich nestrannosti. Jelínek pak upozorňuje na to, že ve zmíněném rozhovoru pro Deník N se Kuklík vyjádřil vůči jeho osobě kriticky, uvedl podle něj nepravdivé informace a dodnes nereagoval na jeho výzvu o vysvětlení a nápravu.

„Domnívám se, že jednání vypisovatele výběrového řízení, děkana Právnické fakulty, který opakovaně veřejně vyjadřuje předem své stanovisko k budoucím výsledkům výběrového řízení, a tak ovlivňuje výběrovou komisi, který odmítá sdělit účastníku výběrového řízení jména členů výběrové komise a který odmítá své jednání vysvětlit, ba dokonce nekomunikuje v takto důležitých personálních otázkách (což je kapitola sama pro sebe) je v naprostém rozporu s článkem 1 odst. 6 Řádu výběrového řízení, podle něhož se Univerzita hlásí k zásadám otevřeného, transparentního a věcného výběrového řízení,“ uvádí se ve stížnosti rektorovi.

Podle informací České justice mají být členy komise ústavní soudci Pavel Šámal a Jaroslav Fenyk a předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu František Púry. Předsedou komise pak má být profesor Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie PF UK.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY