Pondělí, 15. srpna, 2022

Soudkyň a soudců na mateřské a rodičovské dovolené ubývá, zvyšuje se jejich věk

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Výroční zpráva ministerstva spravedlnosti o tuzemském soudnictví ukazuje výrazný pokles v počtu soudkyň či soudců na mateřské a rodičovské dovolené. Zatímco v roce 2008 bylo doma s dítětem 171 soudců či soudkyň, loni to bylo už jen 89. Ministerstvo to vysvětluje tím, že soudci u okresních soudů v průměru stárnou snižuje se zde věková skupina lidí ve věku 30 až 40 let. „Jediné logické vysvětlení je, že většina asistentek či čekatelek se snaží si ty děti pořídit dříve,“ myslí si prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

Pro jmenování soudcem totiž platí od roku 2003 zákonná hranice 30 let. Vávra ve funkci předsedy Městského soudu v Praze také podporoval zkrácené úvazky soudců či soudkyň na rodičovské dovolené, čímž je také možné zkrátit dobu výpadku v práci. „Ale samozřejmě vím, že někteří předsedové byli proti tomu, protože je to pak znevýhodňuje ve statistikách,“ dodává Vávra.

Podle mluvčího Městského soudu v Praze Adama Weniga teoreticky může být důvodem klesající míra porodnosti a také skutečnost, že často na rodičovské dovolené zůstává manžel či přítel. „Zároveň, v dnešní době jsou soudci jmenováni v průměru ve vyšším věku, než tomu bylo dříve, tzn., že soudkyně už mohou být po mateřské,“ souhlasí s Vávrou. Pro erudovaný odhad by podle něj bylo nutné provést příslušnou demografickou či sociální studii.

Značný pokles rodičovských a mateřských dovolených potvrzuje například Krajský soud v Plzni. „Příčinou tohoto jevu může být změna věkové struktury soudců, zvýšení preference budování kariéry před mateřstvím, fyziologické změny ve vztahu k prostředí, ale i stres apod. Jedná se ale z mé strany pouze o úvahy bez analýzy reálných dat,“ uvedla mluvčí Jana Durná.

Počet soudců podle pohlaví Zdroj: MSP

Zajímavé také je, že počet soudců, kteří skutečně pracují, je výrazně menší než počet soudců v evidenci ministerstva. V Praze je tento rozdíl dokonce 19 %, v Českých Budějovicích jen 7,5 %. Rozdíl je daný tím, že soudci a soudkyně jsou právě na mateřské/rodičovské dovolené, jsou dlouhodobě nemocní, či se nachází na stáži u soudů vyšších článků soudní soustavy.  „V současné době (podle stavu k 1.7.2021) je na RD a MD (podle statistiky MSp) celkem 105 soudců. Moje zkušenost od r. 2017 je taková, že na MD a RD je průběžně kolem 100 soudců, někdy o něco více, někdy o něco méně,“ reagoval na dotaz České justice předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal, který dříve působil na Nejvyšším soudu.

Čtěte také: Ústavní soudce Uhlíř si vezme neplacené volno, bude plnit rodičovské povinnosti

Některé soudy však pozorují opačný trend, než který vyplývá ze statistik. „Jasné vysvětlení nemám, nicméně v působnosti KS Ostrava pozoruji za období posledních 5 let trend zcela opačný,“ uvedl předseda Krajského soudu v Ostravě Petr Novák. V roce 2017 vykazovaly soudy v působnosti KS Ostrava 11 osob (soudci, soudkyně) na MD/RD, jejich počet se následně průběžně zvyšoval, k 1.1.2021 bylo osob na MD/RD v našem soudním kraji 18, přičemž nyní jsme na stavu 16 osob čerpajících MD/RD.

U krajských soudů je pak vzhledem k věku soudců mateřských a rodičovských výrazně méně, než na okresech.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY