Pátek, 22. října, 2021

SPD: Promlčení trestní odpovědnosti je bezprecedentní vůči ostatním státům EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V oblasti trestní politiky státu je třeba zásadních změn. Úprava promlčecí lhůty je v České republice bezprecedentní vůči ostatním státům EU. Civilní soudní řízení jsou neúměrně dlouhá. Postavení státních zástupců je v zásadě dobře ukotveno. Občanský soudní řád i trestní řád je třeba revidovat a výrazně zjednodušit, navrhuje hnutí SPD.

Česká justice obeslala strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční 8.-9. října 2021, totožnými otázkami. Za SPD odpověděla právnička a krajská zastupitelka Jihomoravského kraje Petra Svedíková Vávrová, která je spoluautorkou legislativního programu SPD a garantem jeho části s tím, že jde o stanovisko celé strany, nikoli jedné osoby.

Máte v plánu rozšiřovat nebo měnit katalog trestných činů, měnit nějak skutkové podstaty nebo některá lidská jednání naopak vyřadit ze seznamu trestných činů? Tedy chcete změnit trestní zákoník, eventuálně jakým způsobem?
Ano, máme v plánu měnit trestní zákoník, zejména úprava promlčecí doby u promlčení trestní odpovědnosti je v České republice naprosto bezprecedentní vůči ostatním státům EU.

Volby 2021 Foto Petr Stříbrný

Hodláte nějakým způsobem zasáhnout do způsobu vedení trestního řízení v ČR včetně trestního řízení před soudem? Je podle vás třeba dále novelizovat nebo navrhnout nový trestní řád? Pokud ano, v čem a proč?
O nové podobě a zejména potřebě revize trestního řádu se diskutuje již mnoho let, vedle úpravy občanského soudního řádu je novelizace trestního rádu dalším nezbytným krokem, který slibuje např. zkrácení doby soudních řízení, která jsou v České republice zejména v případě civilních řízení neúměrně dlouhá. Jak občanský soudní řád, tak trestní řád je třeba revidovat a výrazně zjednodušit.

Je podle vás třeba měnit postavení státních zástupců v systému trestní justice? Pokud ano, proč a jak?
Samotné postavení státních zástupců jakožto zastupitelů státu a jeho zájmů je v zásadě dobře ukotveno.

Myslíte si, že Česká republika má dobrý a účinný systém trestání lidí? Že je systém vyvážený a zohledňuje reálnou „společenskou nebezpečnost“ pachatelů? Máte v tomto ohledu nějaké plány?
Jak bylo již uvedeno výše, je třeba dosti zásadních změn.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY