Středa, 29. září, 2021

ÚS vyhověl stížnosti rodičů, vadil jim soudně určený kontakt dítěte s prarodiči

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústavní soud (ÚS) v netypickém sporu vyhověl stížnosti rodičů, kteří nesouhlasil se široce vymezeným kontaktem jejich potomka s dědečkem a babičkou – matčinými rodiči. Východočeské soudy kontakt stanovily na každý třetí víkend. ÚS zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové i Okresního soudu v Trutnově a zdůraznil, že na prarodiče nelze v podobných sporech uplatňovat stejná kritéria jako na rodiče. Nález je dostupný na webu soudu.

Rodiče chlapce spolu nežijí, otec pobývá a pracuje v zahraničí, přesto má se synem pevnou vazbu a s matkou jsou schopní se operativně domlouvat podle aktuálních potřeb. Soudního rozhodnutí se domáhali prarodiče z matčiny strany. Uspěli jak u okresního, tak u krajského soudu. Ústavní soudci se naopak zastali rodičů a poukázali na porušení práva na soudní ochranu a také práva na ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného života.

„Za nejzávažnější pochybení lze označit to, že při určení rozsahu styku vyšel okresní soud i krajský soud z kritérií běžně aplikovaných pro rozhodování o styku rodičů, nikoli ze specifických kritérií aplikovatelných pro další příbuzné osoby,“ stojí v nálezu. Zrušený rozsudek rozdělil víkendy prakticky rovnocenně otci, matce a prarodičům z její strany, a to proti vůli rodičů dítěte. Matka má totiž s prarodiči podle nálezu vyhrocené vztahy.

Další příbuzní se mají před rodiči upřednostnit jen v mimořádných případech, kdy existují specifické důvody, zdůraznil ÚS. „I pokud obecné soudy vyhodnotí, že je disputace mezi rodičem a prarodičem vinou rodiče, toto nemůže být důvodem pro určení rozsáhlého styku dítěte s prarodičem. Je to stále rodič, kdo má dítě v péči a primárně jemu svědčí právo určení rozsahu styku s dalším příbuzenstvem,“ konstatoval ÚS.

Znovu bude rozhodovat Okresní soud v Trutnově. Z nálezu ÚS plyne, že soudem určený kontakt mezi dítětem a prarodiči by měl být méně intenzivní.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY