Pátek, 22. října, 2021

Volný blok: Neustálé změny v právu jsou podhoubím strachu, zasadíme se o zavedení porotního systému

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Naše společnost kráčí cestou nadužívání represe trestní i správní. Trestní zákoník je maximalistický, nebránili bychom se dekriminalizaci některých jednání. U nejvážnějších trestných činů se budeme zasazovat o zavedení porotního systému. Chceme eliminaci politických vlivů na státní zastupitelství, ale i osobní odpovědnost státního zástupce, uvedl zástupce uskupení Volný blok.

Česká justice obeslala strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční 8.-9. října 2021, totožnými otázkami. Za Volný blok odpověděl právní expert Volného bloku a kandidát v Olomouckém kraji Jan Rytíř.

Máte v plánu rozšiřovat nebo měnit katalog trestných činů, měnit nějak skutkové podstaty nebo některá lidská jednání naopak vyřadit ze seznamu trestných činů? Tedy chcete změnit trestní zákoník, eventuálně jakým způsobem?
Je naším přesvědčením, že katalog trestných činů, jak je vymezený ve zvláštní části trestního zákoníku, je katalogem maximalistickým a neuvažujeme o jeho rozšiřování. Jsme zastánci názoru, že základem efektivity každé právní normy, nejen té trestní, by měla být její srozumitelnost a stabilita v čase. Neustálé změny vedou k dezorientaci v tom, co člověk smí a co ne a nejistota v právech je podhoubím strachu. Na druhou stranu bychom se nebránili diskusi o dekriminalizaci určitých jednání. Například takový trestný čin neoprávněné podnikání by nutně nemusel být řešen v trestním řízení a určitě není jediným, jehož dekriminalizací bychom ulevili soudům a snížili tlak na státní rozpočet. Základní otázka jakékoli regulace spočívá v tom, co jsem jako občan ochotný nemalou částkou ze svých příjmů u státu poptat a zaplatit. Dnes je moderní vynucovat mnohdy nesmyslné povinnosti drakonickými tresty a sankcemi, a to nevnímáme jako cestu správným směrem.

Hodláte nějakým způsobem zasáhnout do způsobu vedení trestního řízení v ČR včetně trestního řízení před soudem? Je podle vás třeba dále novelizovat nebo navrhnout nový trestní řád? Pokud ano, v čem a proč?
Téměř každý člověk se někdy v životě setkal s procesem rozhodování o právech a povinnostech. Soudce nějak rozhodne, člověk se odvolá, vyšší soudce rozhodnutí zruší, člověk podá dovolání, ještě vyšší soudce zruší obě rozhodnutí a ani to nemusí být konečné. Člověk se logicky ptá, který z těch stejně vzdělaných soudců „vyrobil“ zmetek a kde je vlastně pravda? A teď si představte, že jde o vaši osobní svobodu. S vědomím toho, že člověk je tvor omylný, se budeme zasazovat alespoň u těch nejzávažnějších deliktů o zavedení porotního systému. Porota laiků zhodnotí na základě soudního procesu otázku viny, soudce, vázán názorem poroty, poté rozhodne o trestu. Jinak trestní řád by si rekodifikaci určitě zasloužil, práce na ní v současnosti intenzivně probíhají a Volný blok se do nich určitě zapojí.

Volby 2021 Foto Petr Stříbrný

Je podle vás třeba měnit postavení státních zástupců v systému trestní justice? Pokud ano, proč a jak?
Diskuse o reformě státního zastupitelství taktéž aktuálně probíhá a Volný blok ji pečlivě sleduje. Pokud bychom shrnuli naše postoje k ní, tak prosazujeme minimalizaci až eliminaci možných politických vlivů na chod státního zastupitelství a zároveň podporujeme výrazné posílení osobní odpovědnosti státního zástupce za výkon funkce.

Myslíte si, že Česká republika má dobrý a účinný systém trestání lidí? Že je systém vyvážený a zohledňuje reálnou „společenskou nebezpečnost“ pachatelů? Máte v tomto ohledu nějaké plány?
Naše společnost v současnosti kráčí cestou nadužívání represe, a to jak trestní, tak správní. Převažuje názor, že jen drakonické tresty a strach z nich mohou vést k dodržování povinností, což ale není názor Volného bloku. Náš stát vytvořil obludný právní řád, který obsahuje na 15.000 zákonů a násobně tolik dalších předpisů, které regulují náš život téměř na každém kroku. Každý člověk je pak zodpovědný za znalost všech těch desítek tisíců právních norem a za každé šlápnutí vedle je mu vyhrožováno trestem. Volný blok vychází z toho, že normální člověk nemá problém dodržovat omezení, pokud vidí jejich užitečnost a princip užitečnosti vnímané pohledem většiny by měl být tím, co určuje druh a výši trestu za konkrétní „neužitečná“ jednání. Prostě si musíme dát pozor, abychom se neudusili v zákonech, které nám mají zaručit právo dýchat.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY