Pondělí, 15. srpna, 2022

Z e-mailu důstojníka vojenské policie odešlo udání na šéfa. Policista u vojáků skončil a přestoupil na NCOZ

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Z e-mailu, který používal šéf druhého odboru vojenské policie, plukovník Antonín Vavrda, odešel v roce 2018 udavačský dopis, který haněl zástupce velitele vojenské policie, generála Pavla Chovančíka. Udáním se zabýval armádní ombudsman, ale nevyšetřilo se nic. Vavrda po čase od vojenské policie odešel a dnes působí, jak zjistil Ekonomický deník, v Národní centrále proti organizovanému zločinu.

Vojenskou policií už několik let sužují problematické pracovní vztahy. Toxické vztahy na pracovišti byly také jedním z důvodů odvolání jejího velitele generála Pavla Kříže v únoru 2019. Změně předcházelo anonymní udání o mileneckém poměru generála s podřízenou majorkou. Personální problémy ovšem neuklidnil ani nástup nového šéfa plukovníka Miroslava Murčeka.

Jak zjistil Ekonomický deník, vysoký důstojník vojenské policie, který e-mail používal nakonec u vojáků skončil a přestoupil do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ale vraťme se nejdříve k udavačskému dopisu.

„Dlouhodobě jsem nebyl spokojen se situací uvnitř vojenské policie,“ odůvodnil Křížův konec ministr obrany Lubomír Metnar. Poté se objevila informace, co předznamenalo odvolání Murčekova předchůdce. Šlo o anonym, který očerňoval zástupce šéfa vojenské policie.

„Generál po svém příchodu na hlavní velitelství navázal milenecký poměr s podřízenou majorkou. Ta ho údajně pravidelně navštěvuje na jeho ubytovně v Praze 6. Generál tento vztah zohledňuje tím, že majorku velmi výrazně protežuje v oblasti profesní. Na přání pana generála je majorka výrazně zvýhodňována při vytváření takových pracovních podmínek a náplní činností, které ji příliš nezatěžují, nejsou příliš náročné na odbornost a umožňují její velmi dobré hodnocení.“ Tak zní text anonymního udání, které předznamenalozásadní změny ve vojenské policii.

Anonym: Přístup k ženám nevhodný

Po čtrnácté hodině 11. listopadu roku 2018 dorazil do e-mailové schránky hlavní inspektorky ochrany lidských práva ministerstva obrany Lenky Marečkové e-mail. Odešel z adresy cekankova1@seznam.cz. Pisatel v něm popisuje údajný intimní vztah tehdejšího zástupce velitele vojenské policie generála Pavla Chovančíka, včetně toho, že má generál svou milenku v práci protežovat.

„Vážená paní hlavní inspektorko, v měsíci srpnu letošního roku jsem při rozhovorech s některými pracovníky hlavního velitelství vojenské policie zaznamenal informace o jednání pana brig. generála Pavla Chovančíka, zástupce náčelníka vojenské policie. Toto jednání považuji minimálně za nevhodné z pohledu profesní etiky, přístupu k ženám a s tím souvisejícího rovného přístupu k podřízeným,“ začal svoje udání anonymní pisatel z adresy cekankova1@seznam.cz.

Ona ho prý navštěvuje na ubytovně, on ji chválí

„Pan generál Chovančík začal na hlavním velitelství vojenské policie působit na přelomu let 2013 a 2014. Po svém příchodu na hlavní velitelství navázal milenecký poměr s mjr. XXXXXXX XXXXXXXXXX (jméno je redakci známo, ale z etických důvodů je nezveřejňuje – pozn. red.). Mjr. XXXXXXXXXX pana generála Chovančíka údajně pravidelně navštěvuje na jeho ubytovně v Praze 6, ulici Pod Juliskou. Pan generál Chovančík tento vztah zohledňuje tím, že velmi výrazně protežuje mjr.  XXXXXXXXXX v oblasti profesní. Na přání pana generála Chovančíka je mjr.  XXXXXXXXXX výrazně zvýhodňována při vytváření takových pracovních podmínek a náplní činností, které ji příliš nezatěžují, nejsou příliš náročná na odbornost a umožňují její velmi dobré hodnocení. Při tom pan generál Chovančík využívá toho, že osobně nevytváří žádné z těchto rozhodnutí, ale postupuje tak, že před podřízenými vysloví svůj dojem, např. při rozdělování odměn: ´Zdá se, že mjr. XXXXXXXXXX pracuje velmi dobře.´Podřízení pana generála Chovančíka následně toto nepřímo vyslovené přání zohlední. Tyto postupy jsou prováděny podřízenými pana Chovančíka, z nichž někteří jsou mu údajně z různých důvodů zavázáni a plní jeho přání bez nejmenších výhrad. Ostatní tak činí z obav před případnými následky,“ napsal anonym. A dále anonym vyjmenovává konkrétní důstojníky vojenské policie, kteří měli v protežování údajné milenky generála pomáhat.

Text udání, který získala Česká justice. Reprofo Česká justice

Obrana udání potvrdila

Na případ upozornil zpravodajský portál Česká justice, který stejně jako Ekonomický deník náleží do mediální skupiny Media Network. Česká justice, která udání z roku 2018 získala, se proto obrátila na armádní ombudsmanku s dotazem, jak s anonymním podnětem naložila.

„Vážený pane, odpovídám na Váš dotaz z pracovní neschopnosti, avšak stejně, jako bych odpovídala, kdyby tomu tak nebylo: pro komunikaci s médii na ministerstvu obrany slouží, jak jistě víte, odbor komunikace. Prosím, obraťte se se svými otázkami proto na tento odbor, jemuž mohu poskytnout podklady,“ zareagovala na otázky reportéra České justice hlavní inspektorka ochrany lidských práv na ministerstvu obrany Lenka Marečková.

Tiskový odbor resortu pak už byl konkrétnější. „Tuto skutečnost lze potvrdit. Hlavní inspektorka ochrany lidských práv Ministerstva obrany obdržela anonymní podání na veřejnou e-mailovou adresu „ombudsman@army.cz“ dne 11. 11. 2018. Anonymní podání skutečně směřovalo na příslušníka vojenské policie pana Chovančíka a obsahovalo informace o jeho údajném nevhodném chování,“ potvrdil Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva.

Na otázku, co pisatel armádní ombudsmance sděloval a zda udání odešlo z e-mailové adresy cekankova1@seznam.cz, pak Fajnor odvětil: „Informace, které by mohly vést k identifikaci stěžovatele nebo pisatele podání, nejsou poskytovány.

Ombudsmanka informace prošetřovala

Jak tedy armádní ombudsmanka s informacemi naložila? Prověřila je a ukázalo se, že jí  anonym poskytl naprosto nevalidní poznatky.

„Provedené důkladné šetření neprokázalo pravdivost informací uvedených v podání,“ pokračuje Jakub Fajnor. Na otázku, zda se ombudsmanka snažila identifikovat pisatele a zda se jí to podařilo, pak zástupce ministerstva obrany odpověděl negativně. „V případě obdržených anonymních podání je respektován zvolený status jejich pisatelů. Po identitě pisatelů anonymních podání zásadně není pátráno,“ uvedl dále Fajnor.

A doplnil, že například v průběhu roku 2019 bylo přijato na veřejnou e-mailovou adresu ombudsman@army.cz   zhruba 220 podání, z toho se jednalo o 27 stížností. V tomtéž roce 2019 pak bylo přijato celkem 7 anonymních podání.

„Pokud se tvrzení provedeným šetřením potvrdí, jsou ze strany Hlavní inspektorky ochrany lidských práv Ministerstva obrany navrhovaná a vyžadovaná adekvátní opatření, jejichž splnění se sleduje… Vzhledem k tomu, že se tvrzení uváděná v podání šetřením neprokázala a ze šetření nevyplynula potřeba uplatňovat opatření nebo doporučení v personální oblasti, nebyla navrhována žádná opatření s dopadem do této oblasti,“ dodal Jakub Fajnor z tiskového odboru ministerstva obrany k inkriminovanému udání.

Hledání původce udavačského mailu

Protože redakce má faksimile udání, rozhodla se jeho tvůrce vyhledat. Držitel e-mailu cekankova1@seznam.cz, z něhož udání odešlo, je dohledatelný na internetu. Na internetu totiž v minulosti prodával příslušenství k palné zbrani.

Inzerát s kontaktním e-mailem cekankova1@seznam.cz. Foto: Jan Hrbáček

Uživatel se stejným „nickem“ pak také prodával nosiče na jízdní kola.

Inzerát s nickem cekankova1. Foto: Jan Hrbáček

V tomto inzerátu už o sobě pisatel napověděl, na rozdíl od toho předchozího, více. Třeba to, že bydlí na Praze 8 a jako kontakt uvedl svoje telefonní číslo. Redakce tak zjistila, že tím, kdo v minulosti užíval e-mailovou adresu cekankova1@seznam.cz je vysoký důstojník vojenské policie, šéf druhého odboru její kriminálky, plukovník Antonín Vavrda.

Vavrda je milovníkem zbraní, bydlel v té době Karlíně, tedy na Praze 8. V minulosti bydlel v jiné části Prahy, a to na adrese, z níž vznikl název popisovaného e-mailu, z něhož odešlo předloni v listopadu udání na generála Chovančíka. Vavrda navíc z tohoto e-mailu v minulosti prokazatelně komunikoval s velitelem vojenské policie generálem Pavlem Křížem, jak dále redakce ověřila.

Nevím, o čem mluvíte, nic neřeknu

Redakce proto v roce 2020 plukovníka Antonína Vavrdu telefonicky, na číslo uvedené ve druhém inzerátu, oslovila, a zeptala se ho, zda udání na nadřízeného odeslal on.

Antonín Vavrda to ale popřel: „Já s tím nemám vůbec nic společného, nevím o čem hovoříte. Skutečně netuším. Jsem na dovolené, nevím s kým mluvím a tím asi končíme… Na dovolené s vámi tuhle věc řešit nebudu. Chci si užít dovolenou… Po telefonu se s vámi a o dovolené o ničem dál nebudu bavit,“ řekl České justici Antonín Vavrda, a to přesto, že všechny indicie, zjištěné Českou justicí, potvrzují, že on je potenciálním držitelem e-mailu, ze kterého udání na dřívějšího zástupce náčelníka vojenské policie, generála Chovančíka, odešlo.

Velitel zval špičky státního zastupitelství do Afghánistánu

Antonín Vavrda patřil a patří do okruhu nejbližších bývalého šéfa vojenské policie Pavla Kříže. Jak už jsme uvedli, toho vloni v únoru odvolal z funkce ministr obrany Lubomír Metnar kvůli tomu, že nebyl „dlouhodobě spokojen se situací uvnitř vojenské policie“, kterou cloumaly mimo jiné toxické osobní vztahy.

Za generálem Křížem a „jeho suitou“ zůstala navíc na odchodnou pachuť vojenskou policií několika nepříliš uspokojivě vyřešených případů. Například napadení ekonomického náměstka ministra obrany Pavla Berana vojákem na sklonku roku 2017. Nebo výbuch granátu ve Vyškově, kde bylo ve vojenském areálu načerno skladováno mnohem více munice, než jen explodující granát, což obrana ani vojenská policie veřejnosti dosud nepřiznala.

Pavel Kříž, a lidé kolem něho včetně Antonína Vavrdy byli po dobu své kariéry u vojenské policie známi mimo jiné usilovným budováním kontaktů vně svého sboru. Spřízněné osoby Kříž dekoroval různými vyznamenáními, úzké vztahy navázal také s rodinou ministra obrany Martina Stropnického. Špičky státního zastupitelství pak Kříž zval například na cesty do Afghánistánu, na akce vojenské policie nebo na rodinnou oslavu v armádním středisku v Praze 6.

Nástup na NCOZ

Jak aktuálně Ekonomický deník zjistil, Antonín Vavrda ve vojenské policii skončil. A nastoupil do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Tam nastoupil na odbor mezinárodní spolupráce a metodiky.

Ekonomický deník proto na NCOZ poslal několik otázek a požádal i o vyjádření Antonína Vavrdy.

Otázky zaslané na NCOZ, včetně žádosti o vyjádření Antonína Vavrdy. Foto: Jan Hrbáček

Policejní centrála na výzvu Ekonomického deníku zareagovala vyhýbavě.

„Dobrý den, omlouvám se, ale náš útvar (NCOZ) k personálním otázkám informace neposkytuje. S pozdravem,“ odepsal mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Jan Hrbáček, Ekonomický deník

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY