Sobota, 4. prosince, 2021

Česká advokátní komora si zvolí nové vedení, kandiduje historicky nejvyšší počet zájemců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Advokátky a advokáti z celé České republiky se sjedou zítra, 22. října 2021, do Clarion Congress Hotel Prague v pražských Vysočanech, aby po čtyřech letech opět zvolili své zástupce do orgánů České advokátní komory – členy a náhradníky představenstva a členy kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Na rozdíl od předchozích voleb kandiduje na letošním 8. sněmu ČAK do vrcholných orgánů Komory vysoký počet kandidátů – celkem 253 advokátek a advokátů, z toho jen do představenstva to je 37 kandidátů.

„Tentokrát bude volba orgánů České advokátní komory opravdu unikátní, protože do představenstva kandiduje historicky nejvyšší počet kandidátů. A je určitě správné, že kandidující advokáti pocházejí ze všech struktur advokacie, jsou mezi nimi kandidáti z velkých a středních kanceláří i ze samostatné advokacie, jak z Prahy, tak i z regionů napříč celou republikou. Je to skutečně nejpestřejší výběr, jaký kdy byl,“ uvedla mluvčí ČAK a zástupkyně organizačního štábu Iva Chaloupková.

Kromě kandidátů společné kandidátky Kandidátka 21, navržené představenstvem ČAK, se klání o vrcholné posty v České advokátní komoře zúčastní osm kandidátů, které vyslala Komora 2.0, a šest kandidátů kandidátky Otevřená advokacie. O křesla v představenstvu se ucházejí i dva zcela samostatně kandidující advokáti.

Pořad jednání 8. sněmu České advokátní komory je daný, v jeho průběhu budou souběžně s jednáním v hlavním sále Clarion Congress Hotel Prague probíhat ve dvou volebních místnostech volby do uvedených orgánů Komory. Dále bude sněm projednávat a případně schvalovat předložené návrhy usnesení, proběhne i obecná rozprava.

„Očekáváme, že výrazně bohatší bude letos i diskusní část sněmu, zejména proto, že je řada témat, která hýbou společností a zároveň souvisejí s právem, a tedy se týkají i advokátního stavu – ať už je to profesní mlčenlivost a advokátní nezávislost, zvýšení mimosmluvní odměny advokáta (advokátního tarifu), problematika AML či posílení práv obviněných v rekodifikaci trestního práva procesního. A pak jsou tu také záležitosti, které jsou důležité pro celou právnickou profesi jako takovou,“ dodala mluvčí Komory.

Vedle představenstva (má 11 členů a 5 náhradníků), do něhož kandiduje 10 advokátek a 27 advokátů, jsou početné i kandidátky dalších orgánů: do kontrolní rady (88 kandidujících na 70 míst), do kárné komise (114 kandidujících na 83 míst) a do odvolací kárné komisi (14 kandidujících na 11 míst).

Výsledky voleb by měly být podle předpokladů organizátorů sněmu vyhlášeny v pátek vpodvečer. V nejbližších dnech po sněmu pak proběhne i první zasedání nově zvoleného představenstva ČAK, na kterém budou z jeho středu zvoleni jeho funkcionáři, tedy předseda a místopředsedové ČAK. 

Od roku 1990 stálo v čele České advokátní komory celkem sedm mužů, zatím posledním předsedou Komory byl JUDr. Vladimír Jirousek z ostravské AK Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři, který na letošním sněmu již nekandiduje. Ve funkcích ČAK je doktor Jirousek od samotného obnovení svobodné advokacie. Nejprve vykonával funkci předsedy Kárného senátu, od roku 1996 byl členem představenstva, v roce 2001 se stal místopředsedou ČAK a v období od prosince 2003 do sněmu ČAK v roce 2009 byl jejím předsedou. V čele Komory stál i v právě končím volebním období v letech 2017–2021 a byl tak nejdéle „sloužícím“ předsedou (10 let).

Předsedové České advokátní komory (1990–2021)

1990–1994              JUDr. Karel Čermák, dr. h. c.

1994                          JUDr. Martin Šolc

1995                          JUDr. Milan Skalník

1996                          prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

1996–2002             JUDr. Karel Čermák, dr. h. c.

2002–2003              JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

2004–2009              JUDr. Vladimír Jirousek

2009–2017              JUDr. Martin Vychopeň

2017–2021               JUDr. Vladimír Jirousek

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY