Středa, 8. prosince, 2021

Hrozba fluktuace? Vojáci kybernetických sil dostanou vyšší stabilizační příplatek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Příslušníci českých kybernetických sil a informačních operací dostanou zvýšený stabilizační příspěvek. Jde o 99 služebních míst v Armádě ČR tvořených specialisty výstavby kybernetického prostoru, plánování, řízení a faktického provádění vojenských kybernetických operací. Udržet na státní náklady vycvičené kybernetické experty ve službách armády je stále obtížnější.

Vyplývá to z návrhu novely nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku. Nařízení vlády se týká speciálních odborností ozbrojených sil České republiky, Vojenské policie i Vojenského zpravodajství. Počet služebních míst se nezvýší.

Vojáci jsou využitelní v nepřátelských kampaních

Seznam odborných specializací s nárokem na stabilizační příspěvek bude aktualizován o počítačové specialisty proto, aby neodcházeli ze služby v armádě jinam poté, co absolvují speciální armádní výcvik: „Takto získané speciální znalosti a dovednosti získává bez vlastního finančního přispění, přičemž se jeho pracovní hodnota zvyšuje a umožňuje mu lepší uplatnění na trhu práce. To vyvolává fluktuační jevy a zájem na ukončení služebního poměru. Prostředky, které byly na speciální výcvik vynaloženy, se tak míjejí účinkem a je nutno je vynaložit znovu na výcvik jiného vojáka z povolání,“ uvádí důvodová zpráva k návrhu nařízení vlády.

„Na trhu práce je výrazný nárůst poptávky po zaměstnancích s pracovní činností, která je využitelná pro výstavbu a zabezpečení kritické infrastruktury, ochranu a zvyšování odolnosti vlastních sítí, informací, zdrojů a technologií. Schopnost integrace kognitivních a technických dovedností je současně nejlépe využitelná pro vedení marketingových a jiných informačních kampaní zacílených na ovlivnění názorů, postojů a chování různých zájmových skupin, včetně nepřátelských. Při zajišťování bezpečnosti a aktivní obrany vlastních informačních i zbraňových systémů jsou nezastupitelní technicky zaměření experti,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě.

V kybernetickém zázemí, zákopech, obraně i v útoku Podle zprávy bylo „aktuálně identifikováno 99 služebních míst v rámci organizační struktury kybernetických sil a informačních operací, kde je v zájmu Ministerstva obrany upravit výši stabilizačního příspěvku“. Příspěvek se zvedne o tři respektive o pět tisíc korun. Tyto odborníky pak armáda rozděluje na dvě skupiny. První tvoří stavitelé a plánovači kybernetického prostoru: „Konkrétně jde o specialisty, kteří získali požadovaný stupeň znalostí a dovedností nutných k řízení výstavby, rozvoje a použití funkčních systémů k vedení operací v informačním prostředí a kybernetickém prostoru, nebo k velení, plánování a řízení operací v informačním prostředí a kybernetickém…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit