Pondělí, 4. července, 2022

Klíčoví aktéři debatují o digitalizaci soudních systémů EU, představili novou verzi evropského portálu e-Justice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pandemie ukázala, jak důležité je, aby soudní systémy byly efektivní a flexibilní jak na národní, tak i evropské úrovni. Digitalizaci justice je možno zlepšovat a optimalizovat. Všichni, kdo žijí v EU, by měli mít rychlý přístup k justici. Široká dostupnost digitálních veřejných služeb je rovněž jedním z cílů programu Evropská digitální dekáda.

Evropská komise dnes uspořádala špičkové ministerské fórum o digitálním soudnictví, kde se diskutovalo o procesu digitalizace oblasti justice.

Na akci se sešla široká škála partnerů. Ministři spravedlnosti přispěli svými zkušenostmi s digitalizací národních soudních systémů a právnické profesní organizace prezentovaly pohled právních odborníků (právníci, notáři a soudní vykonavatelé). Agentury a orgány EU v sektoru justice a vnitřních záležitostí analyzovaly, jaký dopad má digitalizace na jejich výkonnou funkci v evropské oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a svobody.

Eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders představil tři připravované iniciativy EU, které jsou plánovány v rámci úsilí o modernizaci Unie v reakci na výzvy, jež přinesla pandemie. Balíček „digitální soudní spolupráce“ má za cíl zlepšit soudní spolupráci mezi soudními a dalšími kompetentními orgány EU a rovněž podpořit práci agentur a orgánů EU, které působí v oblasti spravedlnosti.

Hlavní iniciativa tohoto balíčku se zaměřuje na modernizaci stávajících prostředků komunikace mezi úřady v přeshraničních občanskoprávních a trestněprávních záležitostech EU tím, že usiluje o zvýšení jejich rychlosti, bezpečnosti a flexibility. Návrh zlepší přístup ke spravedlnosti tím, že umožní účast na slyšení na dálku prostřednictvím videokonferencí a umožní jednotlivcům, podnikům a právním odborníkům komunikovat s úřady přes hranice elektronickými prostředky. Platforma IT spolupráce bude vyvinuta za účelem umožnění efektivnější a bezpečnější spolupráce mezi vyšetřovateli a prokurátory, kteří jsou členy společných vyšetřovacích týmů. Zločin a terorismus se nezastaví na hranicích státu. Proto musíme zavádět společné standardy pro výměnu digitálních informací v případech přeshraničních teroristických činů pro usnadnění boje proti terorismu.

Na závěr byla představena nová verze evropského portálu e-Justice, který je k dispozici ve všech jazycích EU. Tento komplexní portál poskytuje nástroje a informace o 150 tématech pro občany, podniky, soudní moc a právníky. Občané mohou například získat přístup k informacím o svých zákonných právech a praktickým pokynům, například k tomu, jak vyřídit dědictví v jiném členském státě nebo požádat o právní pomoc. Portál obsahuje také řadu vyhledávacích nástrojů pro celou EU, například pro nalezení právníka nebo notáře, nebo informace o národních zákonech a soudních postupech, což z něj činí jedinečný referenční zdroj v kontextu přeshraniční praxe EU.

Ve svém závěrečném příspěvku místopředsedkyně Věra Jourová poukázala na význam dnešní diskuze pro další cestu a zdůraznila důležitost plánovaného opatření Komise v oblasti digitalizace soudnictví spolu s potřebou partnerství se členskými státy a rovněž jejich podpory.

„Musíme zajistit, aby v evropské digitální dekádě mohli občané i podniky využít výhod digitalizace, včetně umožnění jejich přístupu k systémům soudnictví moderními digitálními prostředky. Chceme toho docílit v partnerství s členskými státy a také nasloucháním potřebám relevantních zájmových skupin, jako jsou právníci “ – dodala místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová.

„Zachování vysoké úrovně kvality a efektivity systémů spravedlnosti je pro právní řád zásadní. Oblast spravedlnosti si nemůže dovolit zaostávat za digitalizací, která již ovlivňuje všechny oblasti a stránky našeho života. Všechny členské státy musí investovat do digitalizace justice, a to i v rámci svého závazku v oblasti schopnosti obnovy a flexibility. Jako komisař pro spravedlnost budu této oblasti věnovat zvláštní pozornost,“ říká eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders.

Tato událost umožnila mnoho plodných výměn názorů a zdůraznila potřebu udržovat silné politické podněty a úsilí o spolupráci zaměřené na modernizaci evropských justičních systémů. Další informace o této události a dalších krocích v této oblasti naleznete zde.  

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY