Středa, 8. prosince, 2021

Platy jako soudci či právnický med: Pražská práva vybírají děkana

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (PF UK) bude 11. listopadu volit nového děkana, který od února příštího roku nahradí ve funkci profesora Jana Kuklíka. O funkci se ucházejí čtyři kandidáti: tři profesoři a jeden docent. Aktuálně probíhají na fakultě slyšení kandidátů k jednotlivým tematickým okruhům.

Zájem o funkci děkana PF UK projevili Marek Antoš, Karel Beran, Radim Boháč a Milan Damohorský.

Docent Marek Antoš od letošního roku vede katedru ústavního práva a je také od roku 2018 proděkanem pro komunikaci IT a finance.

Z pohledu jeho dosavadního působení ve vedení fakulty je proto překvapivé, že ve svém programu píše o potřebě „týmovějšího“ vedení fakulty, která dosud byla podle něho vedena příliš centralizovaně. Větší podíl na rozhodování by měli mít podle Antoše jednotliví vedoucí kateder.

Jako jediný z kandidátů do svého programu napsal, že jednou z cest, jak zvýšit platy zaměstnanců fakulty, je snížení jejich počtu.

Na nedávném prvním představení části programu pak mluvil o vizi přátelské fakulty, která musí přejít z defenzívy do ofenzívy: tedy umět se vypořádat s těmi, kdo kazí dobré jméno fakulty a přestat vysvětlovat, že instituce není tak špatná.

O potřebě větší diskuse při rozhodování a naslouchání oponentům mluvil na tomto fóru další z kandidátů, profesor teorie, filozofie a sociologie práva Karel Beran.

Beran, který byl proděkanem pro magisterský studijní program v letech 2014-18, má poměrně radikální představu o platech akademických pracovníků fakulty, jejichž platová úroveň dnes, bohužel, již nedosahuje ani platů středoškolských profesorů.

Profesor Jan Kuklík na půdě právnické fakulty Foto: PF UK

Podle Berana by totiž platy „akademiků“ měly korespondovat optimálně s platy soudců, a proto bude požadovat trojnásobné navýšení příspěvku státu na provoz fakulty. „Akademická sféra představuje přirozenou protiváhu jak legislativě, tak justici. Jejím úkolem je kriticky reflektovat jakým směrem se judikatura ubírá, a jak je právo dotvářeno soudy,“ píše ve svém programu Beran.

Čerstvý profesor katedry finančního práva a finanční vědy, předseda Akademického senátu fakulty, člen mnoha komisí fakulty a také referent Ministerstva financí ČR Radim Boháč patří mezi favority volby. Představuje kontinuitu současného vedení fakulty, i proto mluví o potřebě evolučních, nikoliv revolučních změn. Ačkoliv je z jeho životopisu zřejmé, že má rozsáhlé mimofakultní aktivity, je zastáncem toho, aby se odměňování akademických pracovníků řídilo podle toho, kdo má činnost na fakultě jako hlavní náplň činnosti.

Zatímco všichni předchozí zájemci se shodnou na zrušení současné podoby státních závěrečných zkoušek, pro jejich zachování je naopak poslední z kandidátů, profesor pro obor práva životního prostředí, vedoucí katedry práva životního prostředí a také po 21 let proděkan pro zahraniční záležitosti fakulty Milan Damohorský.

Ústavní právník Marek Antoš Foto: PF UK

Z jeho programu je zřejmý jednak důraz „zezelenání“ fakulty, ale i čistě praktický rozměr, když například píše o potřebě posílení psychologické a psychiatrické péče o studenty a vyučující, záměru zavést nabíječky na elektrokola, zvýšení počtu zásuvek v učebnách či o pěstování fakultních včel a stáčení „právnického medu“.

Nového děkana čeká nelehký úkol: mezi zaměstnanci fakulty se často mluví o tom, že o záměrech vedení fakulty nediskutuje, že se příliš „nadbíhá studentům“ či že narůstá zbytečná administrativa. Fakultu také nedávno zasáhl případ někdejšího poslance Dominika Feriho, kdy došlo dokonce na obvinění, že o jeho údajných eskapádách mělo vedení fakulty vědět. Feriho poslaneckým asistentem byl člen Akademického senátu fakulty a člen kolegia děkana Michal Říha. Faktem je, že samotné vyšetřování Feriho zatím nijak nepostoupilo a obvinění jsou stále v rovině tvrzení.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY