Pátek, 22. října, 2021

Radek Vondráček (ANO): Chceme zpřísnit tresty za znásilnění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Chceme pokračovat v debatě o změně trestného činu znásilnění nebo podpory a propagace terorismu. V nové sněmovně budou znovu předloženy návrhy na nové trestné činy postihující tzv. zahraniční bojovníky. Navrhujeme zpřísnit tresty za znásilnění a kvůli brutalitě mladistvých i podmínky podmínečného propuštění. Poptávka po novém zákonu o státním zastupitelství je ze strany GRECO dlouhodobá, debata o funkčním období státních zástupců je nutná, myslí si předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Česká justice obeslala strany kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se uskuteční 8.-9. října 2021, totožnými otázkami. Za hnutí ANO 2011 odpověděl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu poslanec Radek Vondráček.

Volby 2021 Foto Petr Stříbrný

Máte v plánu rozšiřovat nebo měnit katalog trestných činů, měnit nějak skutkové podstaty nebo některé lidská jednání naopak vyřadit ze seznamu TČ? Chceme měnit trestní zákoník a eventuálně jakým způsobem? 
Z pohledu předsedy Poslanecké sněmovny předpokládám, že po volbách budou znovu předloženy gesčním Ministerstvem spravedlnosti některé implementační návrhy zákonů, které nestihl projednat tento Parlament. Z oblasti trestního práva hmotného by se jednalo o dílčí změny u trestných činů postihujících počítačovou kriminalitu a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Stejně tak by mělo dojít k opětovnému předložení návrhu zavádějícího nový trestný čin postihující tzv. zahraniční bojovníky, konkrétně trestný čin účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu.

Kromě uvedeného chce hnutí ANO pokračovat v diskusi nad některými legislativními podněty, která byla započata v tomto volebním období, konkrétně ohledně potřeby a podoby změn trestného činu znásilnění nebo trestného činu podpory a propagace terorismu apod.  

Hodláte nějakým způsobem zasáhnout do způsobu vedení trestního řízení v ČR včetně trestního řízení před soudem? Je podle vás potřeba novelizovat nebo navrhnout nový trestní řád? Pokud ano, v čem a proč? 
Myslím si, že je nový trestní řád potřebné navrhnout, neboť stávající trestní řád pochází z roku 1961 a byl nespočetně novelizován. Proto je zapotřebí koncepčním způsobem jeho podobu přehodnotit, aby byl vnitřně konzistentní a odpovídal současným požadavkům. Kromě toho je úprava ve stávajícím trestním řádu v některých oblastech (zejména v oblasti řízení před soudem, např. v oblasti opravných prostředků) nastavena tak, že vede k zbytečně zdlouhavému trestnímu řízení, což je v rozporu se zájmem na rychlém a účinném potrestání pachatele. K tomuto nelze dospět dílčími novelami trestního řádu.

V současné době připravuje pracovní komise zřízená Ministerstvem spravedlnosti zcela nový trestní řád. Informace o stavu rekodifikačních prací je dostupná na webových stránkách ministerstva, kde si může každý, koho tato problematika zajímá, detailněji přečíst jednotlivé navržené pasáže.

V hnutí ANO se chceme obecně také soustředit na digitalizaci a odlehčení zbytných agend soudů. Určitě budeme dál prosazovat zavedení elektronického soudního spisu, naším cílem je zrychlit soudní řízení. 

Je potřeba měnit postavení státních zástupců v systému trestní justice? Pokud ano, proč a jak?
Ze strany některých mezinárodních organizací, zejména pak ze strany GRECO, je dlouhodobě poptávána změna zákona o státním zastupitelství, která by vedla ke snížení rizika ovlivňování státního zastupitelství ze strany exekutivy. Tyto změny se týkají především problematiky jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, a to i nejvyššího státního zástupce. V tomto volebním období se v Poslanecké sněmovně sešly tři návrhy včetně návrhu senátního. Jsem si jist, že i nové složení Poslanecké sněmovny a spolu s ní i nová vláda povede debaty o možnosti změny právní úpravy. Zejména o nutnosti zavedení funkčních období státních zástupců po vzoru funkcionářů soudů.  

Má ČR dobrý a účinný systém trestání lidí? Je systém vyvážený a zohledňuje reálnou „společenskou nebezpečnost“ pachatelů? Máte v tomto ohledu nějaké plány? 
Ve volebním programu prosazujeme zpřísnění trestů za znásilnění a tvrdý postih sexuálního obtěžování dětí na internetu. Kvůli zvyšující se agresivitě i brutalitě mladistvých pachatelů bychom rádi zpřísnili podmínky pro jejich podmíněné propuštění zavedením dohledu, např. formou elektronického náramku, posílením povinnosti absolvovat výchovné či odvykací programy. Za úvahu také stojí zpřísnění podmínek pro podmíněné propuštění osob, které páchají trestnou činnost opakovaně.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY