Pátek, 22. října, 2021

Voličům bez respirátoru hrozí ve správním řízení pokuta až 3 miliony korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policisté budou voliče bez respirátoru nebo roušky při volbách v pátek a v sobotu oznamovat a předávat k řešení správnímu orgánu, tedy hygieně. Tento postup bude upřednostňován v rámci celé České republiky. České justici to na dotaz za Policejní prezídium sdělil mluvčí Ondřej Moravčík. Voličům bez respirátoru nebo roušky hrozí pokuta až tři milióny korun.

Nařízení, že voliči musí po celou dobu volby mít obličej zakrytý respirátorem nebo speciální rouškou, pokud je volební komise nevyzve k identifikaci nebo nespadají pod některou z výjimek, vydalo ministerstvo zdravotnictví. O mimořádném opatření Česká justice už dříve informovala.

Voličům sice nemůže být upřeno právo volby, ale pokud toto právo vykonají bez respirátoru bez zákonných důvodů, dopustí se přestupku. „Zde je též třeba zdůraznit, že nerespektování povinnosti uložené tímto mimořádným opatřením zakládá odpovědnost osoby za přestupek podle zákona o ochraně veřejného zdraví, avšak není (a nemůže být) překážkou ve výkonu volebního práva,“ stojí v odůvodnění předmětného opatření.

Na dotaz České justice, zda budou policisté řešit přestupníky na místě, aktivně přestupníky bez respirátorů vyhledávat nebo je předávat do správního řízení, odpovědělo Policejní prezídium: „Policisté jsou na podobných opatřeních pravidelně metodicky školeni a instruováni a ani tyto volby nebudou výjimkou. Postupovat budeme standardně a plně v souladu s doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR potažmo Ministerstva vnitra ČR. Policisté budou primárně porušení aktuálních pandemických opatření oznamovat správnímu orgánu a tento postup bude preferován v rámci celé ČR,“ uvedl pro Českou justici vedoucí oddělení tisku Policejního prezídia ČR Ondřej Moravčík.

Hygiena může rozdat likvidační pokuty

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je příslušným správním orgánem oprávněným projednat přestupek místně příslušná hygienická stanice. Hygienici mohou přestupníkovi – fyzické osobě, kterou volič je, udělit pokutu až do výše tří milionů korun.

Podle § 92 n aktuálního znění zákona o ochraně veřejného zdraví se „fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že b) nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením vydaným podle § 80 odst. 1 písm. g) nebo podle § 82 odst. 2 písm. m) k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku, živelné pohromě nebo jiné mimořádné události“.

Předmětné ustanovení, které volič nesmí porušit, neříká, že lidé musí mít na obličeji navlečené roušky, nýbrž obecně, se vztahuje ke všem mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví: „Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku.“

Za porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví lze uložit podle paragrafu 92 n pokutu až do výše tří miliónů korun. „Za přestupek lze uložit pokutu do 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) nebo i),“ stojí v zákoně o ochraně veřejného zdraví.

Úplné znění zákona je zde.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY