Pátek, 28. ledna, 2022

Náměstek Zbyněk Spousta končí na ministerstvu spravedlnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podle zjištění České justice na ministerstvu spravedlnosti končí ve funkci ke konci listopadu náměstek sekce provozní a právní Zbyněk Spousta. Po dvaceti letech v justici zamíří na Městský úřad Znojmo. Největší výzvou pro jeho nástupce podle něj bude vypořádat se s rozpočtovým provizoriem. Do výběrového řízení na nového náměstka povede sekci ředitelka odboru evropských programů a dotací Hana Tajčová

Proč jste se rozhodl pro ukončení působení ve funkci náměstka ministryně k 30. 11. 2021?
Pro rezignaci na funkci náměstka a pro odchod z Ministerstva spravedlnosti jsem se rozhodl z osobních důvodů. Já i manželka pocházíme z Moravy, máme čerstvý přírůstek do rodiny, takže se vracíme domů.

Jaké věci se vám ve funkci povedly a považujete je za úspěch?
Těžko takto krátce postihnout několik let práce a těžko také hodnotit sám sebe.  Osobně považuji za velký úspěch personální stabilizaci sekce provozní a právní ministerstva. Kromě udržení stávajících kvalitních pracovníků se podařilo přivést zkušené lidi z resortu na posty vedoucích pracovníků v sekci. Jedná se o lidi, kteří znají problematiku, ví, co se děje v reálném resortním světě, a to je věc, která dle mého názoru na ministerstvu často velmi scházela. Dále bych zmínil např. vyřešení dislokace pražských justičních složek, jejíž nejdůležitější součástí bylo definitivní umístění Obvodního soudu pro Prahu 5, který se před cca 7 lety ocitl takřka na chodníku a dnes sedí ve vlastní zrekonstruované budově. Po dokončení rekonstrukcí dalších dvou budov by za cca dva roky neměla žádná z pražských justičních složek sedět v nájmu. Úspěchem je určitě také to, že se po desetiletích podařilo získat rozpočtové prostředky na navýšení odměny znalců a tlumočníků, notářů a v advokátním tarifu se po téměř dvaceti letech podařilo odstranit tzv. povodňovou srážku.

I ministryně spravedlnosti Marie Benešová ale uznala, že zvýšení ještě není dostatečné.
Samozřejmě zejména u znalců a tlumočníků to navýšení objektivně není zcela odpovídající a v budoucnu bude nutné odměny ještě navýšit. Ministerstvo spravedlnosti v posledních letech dosáhlo také úspěchů v centralizovaném zadávání. V současné době máme nejvíce rámcových smluv v historii, což resortu přináší nemalé úspory. Radost z toho nám bohužel v poslední době kazí globální problémy v dodavatelských řetězcích a také zběsilý růst cen v důsledku „zeleného“ šílenství. Podařily se i některé projekty v IT, jako například instalace nových nahrávacích zařízení v jednacích síních, která je v současné době v plném proudu, modernizace insolvenčních formulářů nebo slibně se vyvíjející projekt konverzní pošty na soudech. Za úspěch považuji také přístavbu budovy Nejvyššího soudu v Brně dokončenou v roce 2020, kde bylo ministerstvo investorem. Obecně pak za hlavní úspěch považuji fakt, že resort v oblasti správy a ekonomiky funguje a plní bez významných komplikací svoji agendu, což je zásluha všech organizačních složek a příspěvkových organizací v resortu.

Jaké výzvy čekají vašeho nástupce ve funkci?
Největší výzvou v krátkodobém horizontu určitě bude agenda spojená s rozpočtovým provizoriem. Rozpočtové provizorium je v prostředí státu pole téměř neorané. Nejsem si jist, co si jeho příznivci od provizoria slibují za pozitivní přínos, ale s jistotou mohu říct, že přinese obrovskou byrokratickou zátěž. Provizorium samotné je velice administrativně náročné a zároveň souběžně s ním poběží práce na řádném rozpočtu 2022 a začne se s přípravami rozpočtu 2023. Na rozpočtovou restrikci v dané situaci existují i jiné nástroje než pád do provizoria a následná tvorba nového rozpočtu. S tím souvisí i další úkol pro mého nástupce, a to je hledání úspor, které je vzhledem ke stavu státního rozpočtu nevyhnutelné. V resortu, kde tvoří více než 70 % výdajů platy a provozní a investiční výdaje jsou omezeny na naprosté minimum, se nebude jednat o jednoduchý úkol. Z dlouhodobějšího hlediska je úkolem určitě zajištění vyšších rozpočtů na IT a také na stavební investice, které se v resortu (na rozdíl od rozpočtu platového) roky téměř nezměnily a inflace s nimi za ty roky udělala své. A v neposlední řadě by měl být nový náměstek přizván i k debatám ohledně efektivity fungování justice jako takové a měl by být slyšet a slyšen. 

Kde plánujete své další profesní působení?
Moje další působiště bude v samosprávě, a to na Městském úřadě Znojmo. Po dvaceti letech v justici to pro mě bude vítaná změna a velmi se na novou práci těším. Zároveň musím říct, že práce v resortu spravedlnosti pro mě byla obrovsky profesně přínosná a během svého působení jsem se setkal s mnoha zajímavými osobnostmi, na které budu, stejně jako na celý resort, velmi rád vzpomínat.

Zbyněk Spousta působil jako náměstek od února 2019, předtím na ministerstvu řídil odbor investic a majetku. V minulosti pracoval jako ředitel správy znojemského okresního soudu, kde dříve dělal i vyššího soudního úředníka.

Pod provozní a právní sekci ministerstva spravedlnosti spadají vedle odboru investic a majetku také ekonomický odbor, odbor informatiky či oddělení elektronického monitorovacího systému.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY