Úterý, 16. srpna, 2022

Nemocného vězně poslali kvůli pandemii uklízet sníh, kardiak v mrazu zemřel

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Motivací vězňů byla porce zbytkové stravy a kázeňská pochvala. Důvodem, proč věznice dělala nábor „na sníh“ mezi nezpůsobilými muži, byl Covid-19 ve věznici. Celkem 259 vězňů bylo v karanténě a v izolaci. Vězeň A. v mrazu třikrát upadl, poté padl do bezvědomí, přestal dýchat a za hodinu zemřel. Věznice Stráž pod Ralskem přijala opatření a rozeslala e-maily, policie případ založila.

Ke smrti vězně, jehož vážný zdravotní stav byl znám, došlo letos 9. února ve věznici Stráž pod Ralskem při úklidu sněhu ve čtyři hodiny ráno. Odklízet sníh odešlo pět odsouzených v doprovodu čtyř dozorců. „Skupina odsouzených, včetně odsouzeného A., byla tvořena z řady nepracujících odsouzených, tedy z odsouzených, kteří neměli potřebné zdravotní posouzení,“ stojí v záznamu o případu smrti vězně. Zabývala se jím zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková.

Minuty od nástupu do práce do smrti

Šimůnková popsala událost takřka minutu po minutě: „Z dokumentace a z kamerového záznamu je patrné, že po výdeji nářadí začali odsouzení zapsaní na seznamu dobrovolníků ve 3:43 h před objektem kuchyně uklízet sníh. Ve 3:48 h se odsouzenému A. udělalo nevolno, upadl na zem, ale bez cizí pomoci se zvedl. Pokračoval v práci. Během jedné minuty se mu udělalo znovu nevolno a upadl. Opět se sám zvedl. V práci již nepokračoval. V čase 3:50 h opět upadl. Na to již reagovali přítomní dozorci. Dozorce přistoupil k sedícímu odsouzenému a komunikoval s ním,“ uvádí v popisu případu zástupkyně veřejného ochránce práv.

Ze spisu dále plyne, že u odsouzeného došlo ke zrychlenému dýchání. Proto přítomní dozorci odsouzeného uložili do stabilizované polohy a vyrozuměli VISS a IDS. Následně odsouzený upadl do bezvědomí, při kterém došlo k zástavě dechu, stojí v záznamu o případu.

Podle záznamu ve 3:55 hodin zahájili dozorci resuscitaci a přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Ve 4:04 h dozorci použili defibrilátor, který odsouzenému během dvou minut dal tři výboje. V resuscitaci dozorci pokračovali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. „Ve 4:13 h je zachycen na kamerovém záznamu příjezd zdravotnické záchranné služby, která převzala resuscitaci odsouzeného. V 5:10 h lékař konstatoval smrt odsouzeného a byla nařízena zdravotní pitva. Dle zprávy o výsledku pitvy smrt odsouzeného nastala z chorobných příčin. Protože z vyšetřování nevyplynulo podezření z trestného činu, případně přestupku, Policie České republiky spisový materiál založila,“ končí souhrn událostí od nástupu do práce až po úmrtí muže.

Vězeň se odmítl léčit, dozorci věděli, kdo jde na práci

Jak dále vyplývá ze záznamu šetření případu, věznici byl zdravotní stav vězně znám: „Ze zdravotnické dokumentace odsouzeného skutečně vyplývá, že byl kardiak. Odsouzený byl pravidelně, i v akutních případech, ošetřován lékařem kardiologem. Zdravotním stavem odsouzeného se však v souvislosti s jeho úmrtím blíže nezabývám, protože takové posouzení mi nepřísluší. Mohu pouze doplnit, že ze zdravotnické dokumentace vyplývá, že odsouzený s lékaři nespolupracoval. I přes opakovaná poučení lékařů a doporučenou léčbu několikrát podepsal negativní reverz a odmítal doporučenou implantaci přístroje pro podporu srdečních funkcí,“ uvedla do záznamu Monika Šimůnková.

„Prap. B., i ppor. C., který prap. B. nařídil, aby nachystal odsouzené na úklid sněhu, do úředního záznamu uvedli, že si byli vědomi skutečnosti, že odsouzení ze skupiny dobrovolníků nemají potřebné zdravotní posouzení. V důsledku epidemiologické situace ve věznici a akutní potřebě udržet věznici v běžném chodu však tuto skutečnost upozadili. Oba současně uvedli, že žádný z odsouzených, který neměl zdravotnické posouzení, nebyl k práci nucen. Všichni byli na seznamu zapsáni dobrovolně a dobrovolně šli odklízet sníh. Tuto skutečnost potvrdili i ostatní odsouzení, kteří odklízeli sníh spolu se zemřelým A.,“ pokračuje popis vyšetřování.

Za zbytky jídla a příslib odměny

O jako konkrétní situaci šlo? „V důsledku epidemie covid-19 ve věznici bylo k 8. 2. 2021 celkem 85 odsouzených v izolaci a dalších 174 v karanténě. Z odsouzených zařazených do skupiny BO byla práce schopných méně než polovina. Mělo se jednat pouze o 7 práce schopných odsouzených. Z tohoto důvodu příslušník vězeňské služby, prap. B., obešel jak odsouzené ze skupiny BO, tak odsouzené, kteří byli uvedeni na seznamu dobrovolníků. Prap. B. odsouzeným měl sdělit, že z důvodu epidemiologické situace se nemohou mezi sebou míchat, proto půjdou uklízet sníh ve dvou vlnách. Odsouzení ze skupiny dobrovolníků byli navedeni na úklid v první vlně v brzkých ranních hodinách. V důsledku mimořádné události popsané v následujícím odstavci však již druhá skupina (BO) nebyla na úklid navedena,“ stojí v záznamu o tragédii.

Věznice Stráž pod Ralskem Foto: Vězeňská služba

Jak zjistila Monika Šimůnková, BO znamená práce bez odměny. Mezi tuto činnost je zařazen i úklid sněhu. K pravidelně se opakujícím pracím typu BO sloužícím k udržení věznice musí mít vězeň potvrzení o zdravotní způsobilosti. Kvůli chybějícím mužům však dělala věznice tentokrát nábor mezi všemi dobrovolníky.  „Zapisovali se na seznam dobrovolníků, který visel na nástěnce na dozorčím stanovišti. Za mimořádnou brigádnickou činnost jim byl ze strany dozorců přislíben návrh na udělení kázeňské odměny a zbytková strava,“ stojí doslova v záznamu o šetření.

Vězni vyslechnuti až po smrti A., ten už nepromluví

Jak dále vyplývá ze záznamu o šetření, sama věznice Stráž pod Ralskem přiznala chybu, neboť porušila svoje vlastní vnitřní předpisy. Šimůnková však v záznamu o případu vyjadřuje pochybnosti o jejich účinnosti: „Věznice přijala opatření, která mají zamezit opakování podobné mimořádné situace, tj. aby úklidem nebyly pověřovány jiné osoby, než které mají potřebné zdravotní posouzení. Všem zaměstnancům oddělení výkonu trestu byl znovu zaslán e-mail s pokynem k dodržování platných úkolů a nařízení, zejména k dodržování pokynu zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu ze dne 2. 3. 2012. Tento pokyn byl podrobně rozebrán s jednotlivými inspektory dozorčí služby i s občanskými zaměstnanci věznice. Navýšil se počet odsouzených v pracovní skupině BO o 9 nových odsouzených a mimořádná událost byla probrána na Bezpečnostní komisi věznice,“ cituje řadu opatření ve Stráži pod Ralskem Šimůnková.

Zástupkyně veřejného ochránce práv rovněž pochybuje o „dobrovolnosti“, se kterou se vězni hlásili na práci. Dobrovolnost akce potvrdil i ředitel věznice Stráž pod Ralskem. Poznámka Šimůnkové má logiku, avšak nelze ji prokázat.

„Současně si dovolím vyslovit jistou pochybnost nad tvrzenou dobrovolností odklízení sněhu odsouzenými bez zdravotního posouzení. Ačkoli odsouzení uvedli, že práci vykonávali dobrovolně, vyslechnuti byli až po smrti odsouzeného, který se sám k věci již vyjádřit nemůže. Je velmi nepravděpodobné, že by odsouzení nyní uváděli cokoli jiného, než že sníh odklízeli dobrovolně. Dobrovolnost mohli příslušníkům vězeňské služby potvrdit i z důvodu obav z případných represí vůči nim, kdyby se k věci vyjádřili jinak. Současně seznam dobrovolníků, na který se odsouzení měli zapisovat, mi nebyl doložen. Ani není jasné, z čí iniciativy tento seznam vznikl,“ uvádí v záznamu o případu zástupkyně ombudsmana.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY