Čtvrtek, 7. července, 2022

Plány nové koalice: statistiky rozhodování soudců či posílení kárné odpovědnosti státních zástupců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Programová část koaliční smlouvy ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů pro oblast práva a spravedlnosti slibuje vedle zavedení funkčního období vedoucích státních zástupců a posílení jejich kárné odpovědnosti, také zpřesnění podmínek pro odvolávání nejvyššího státního zástupce. V případě soudců chce koalice zveřejňovat statistiku jejich rozhodování.

Programová část koaliční smlouvy vznikající vládní koalice obsahuje pro oblast práva a spravedlnosti několik konkrétních záměrů, ale také několik zcela obecných závazků k diskusi.

Platí, že nová koalice bude chtít rušit „zbytečné“ zákony a povinnosti, přičemž sama se zavazuje k legislativní střídmosti. Plánuje také opatření proti nečinnosti, tedy zavedení lhůt pro rozhodnutí státních orgánů a také „fikce souhlasu“ pro případy, kdy ve lhůtě nepřijde rozhodnutí. Dále slibuje revizi pokut ve správním řízení tak, aby byly přiměřené. Chce také zavést povinné posuzování dopadů nové legislativy na rodinu a veřejnou správu.

Zavazuje se ke „konzervativnímu přístupu“ k Ústavě a Listině. Nicméně chce diskutovat o posílení role Senátu, zavedení dobrovolného klouzavého mandátu, podmínky pro vysílání vojáků do zahraničí, ústavní ochranu vody či rozšíření pravomocí NKÚ.

Koalice chce také reformovat Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Ten by se měl podle jejích představ stát metodickou institucí, která nemá obstrukčně bránit procesu zadávacího řízení.

V oblasti exekucí chce nová koalice vyhodnotit dosud přijaté úpravy. Konkrétně se chce zasadit o zpřístupnění přesných dat o exekucích či zkrácení insolvenčního řízení na tři roky.

V oblasti legislativy chce nová koalice dokončit a předložit ke schválení nové procesní kodexy, tedy trestní řád a nový občanský soudní řád. Zaměřit se chce na problém „nadužívání trestní represe“ a zavazuje se k větší ochraně obětí sexuálního a domácího násilí. V plánu je také zákon o oznamovatelích či novela zákona o střetu zájmů „k zamezení kumulace a koncentrace moci“.

Soudci se mohou „těšit“ na elektronický soudní spis, který by byl sdílený všemi k tomu oprávněnými, a také na zveřejňování statistiky jejich rozhodování.

Státní zástupci ocení, že se nová koalice zavázala k zavedení funkčního období pro vedoucí státní zástupce. Naopak nátlakové skupiny jistě spustí mediální kampaň proti závazku posílení kárné odpovědnost státních zástupců. Ohledně nejvyššího státního zástupce chce nová koalice „zpřesnit podmínky“ pro jeho odvolání.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY