Pondělí, 15. srpna, 2022

Předsedou České advokátní komory se stal Robert Němec

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nově zvolené představenstvo České advokátní komory dnes zvolilo novým předsedou Komory advokáta a dosavadního místopředsedu Komory Roberta Němce. Ve volbách do představenstva podpořilo na sněmu Komory Roberta Němce celkem 1181 advokátů a umístěním před Tomášem Sokolem získal vůbec nejvíce hlasů.

Novým předsedou České advokátní komory (ČAK) se dnes stal její dosavadní místopředseda Robert Němec (49), expert na bankovnictví. Do čela profesní organizace ho na následující dva roky zvolilo na svém prvním zasedání jedenáctičlenné představenstvo, jehož členy si advokáti vybrali na říjnovém sněmu. Místopředsedy komory budou Martin Maisner, Monika Novotná, Michala Plachká a Petr Toman. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Pražský advokát Němec se ve své praxi specializuje vedle bankovnictví také na fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Působí rovněž jako rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Místopředsedou advokátní komory byl šest let.

Z Prahy jsou i noví místopředsedové ČAK s výjimkou Plachké, která působí v Ostravě.

ČAK doposud vedl Vladimír Jirousek, který už znovu nekandidoval. V čele komory strávil dohromady deset let. Od roku 1990 řídilo ČAK celkem sedm mužů.

Do představenstva komory tentokrát kandidovalo rekordních 37 lidí. Z předchozího období v něm po sněmu vedle nového předsedy a místopředsedů i nadále pokračují Tomáš Sokol a Michal Žižlavský. Novými členy jsou ještě František Korbel, Lukáš Trojan, Ondřej Trubač a Lucie Dolanská Bányaiová.

Nová kontrolní rada, kárná komise a odvolací kárná komise si svá vedení zvolí na výjezdních zasedáních ve dnech 24. až 26. listopadu.

Česká advokátní komora je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v Česku. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie, čímž chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

Je jedním z předních odborníků v bankovnictví a financích

Advokát Robert Němec je partnerem PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Je také rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a také rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je členem Mezinárodní právnické organizace IBA (International Bar Association). Doposud byl místopředsedou České advokátní komory.

Němec, narozený 13. března 1972, vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1995, JUDr. 2020). V letech 2005 až 2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal mezinárodní diplom International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí a akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva.

Němec je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí, řešení sporů, fúzí a akvizic, korporačního práva. V roce 2012 byl vyhlášen právníkem roku 2012 v kategorii bankovnictví a financí organizací Best Lawyers. Je rovněž zmiňován a doporučován dalšími organizacemi a publikacemi.

V České advokátní komoře působí od roku 2009, kdy byl zvolen členem kontrolní rady. V představenstvu advokátní komory pracuje od roku 2013 a od roku 2015 jako místopředseda pro oblast legislativy. Zároveň je předsedou sekce civilního práva a zkušebním komisařem v oboru obchodního práva.

Hovoří plynně anglicky.

(ire, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY