Středa, 8. prosince, 2021

Přehledně: Jaká opatření budou platit pro maloobchod?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb může být od pondělí 22. listopadu pouze jeden zákazník na 10 m2 prodejní plochy. V případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka. Jaká další omezení začnou platit?

– Zákazníci se nesmí zdržovat v kratších vzdálenostech než 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti.

– Provozovatel musí zajistit řízení front čekajících zákazníků.

– V provozovnách musí být dezinfekční prostředky, zajištěné informování zákazníků o pravidlech a maximální možná cirkulace vzduchu.

– V provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, musí být mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby, vzdálenost alespoň 1,5 metru.

– V provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin musí být zákazníci vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu může být nejvýše šest osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti (u velkých stolů může být více osob, mezi skupinami nejvýše šesti osob musí být rozestup alespoň 1,5 metru).

– V případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně dva metry.

– Na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách musí být odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně dva metry a nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.

– Negativní testy na koronavirus se od pondělí už nebudou uznávat až na výjimky jako covidový certifikát. Například u kadeřníka, v restauracích, v hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách památek a muzeí se lidé budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19, nebo tím, že nemoc v posledním půlroce prodělali. Platit to bude i pro vstup osob do většiny vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, používání sportovišť ve vnitřních prostorech (s výjimkou hodin tělesné výchovy), ale i například pro konzumaci potraviny v prostorech určených pro konzumaci na místě zakoupených potravin či pro použití lanovek a lyžařských vleků. Výjimku budou dále mít děti do 12 let, děti a mladí do 18 let se budou moci prokázat PCR testem, stejně jako například lidé po první dávce očkování nebo druhé, od jejíž aplikace ještě neuplynulo 14 dní.

– Ubytovací služby za rekreačním účelem budou od pondělí také dostupné jen lidem s dokončeným očkováním nebo těm, kteří v posledním půl roce prodělali covid-19.

– Neočkovaní lidé na služební cestě, cestující za lékařem nebo v jiném nezbytném případě se budou v ubytovacích službách moci i po zpřísnění opatření prokázat PCR testem. Ubytovat se v hotelech či penzionech budou moci od pondělí dále například lidé, kteří odjíždějí za účelem péče o jiného člověka, a také ti, kteří se ubytovali v době účinnosti současných pravidel. Nutný bude ale PCR test.

– Pro návštěvy v nemocnici se budou lidé moci nadále prokazovat i antigenním testem.

– Rozestupy alespoň 1,5 metru budou nutné i ve vnitřních vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující.

– Pro shromažďování bude platit, že koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a musí dodržovat rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň dva metry. Pro shromáždění ve vnitřních prostorech účastníci musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikovat ruce.

(epa, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY