Pondělí, 23. května, 2022

Ústavní soud: Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí se zakazuje pokračovat v porušování práv

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Právo nahlížet do spisu náleží i odsouzenému. Zákon mimo přípravné řízení neumožňuje odepřít nahlížení do spisu, ani když se odsouzený skrývá. Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí se zakazuje pokračovat v porušování práv stěžovatele. Nálezem odpovídá ÚS na rozhodnutí okresního soudce odepřít nahlížení do spisu, protože je podle něho v rozporu se zdravým rozumem a zájmem společnosti.

Tvrdý nálezu vůči okresnímu soudu vydal 18. listopadu 2021 Ústavní soud.: „Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí se zakazuje pokračovat v porušování práv stěžovatele,“ stojí doslova v úvodu nálezu.

Ústavní soud rovněž upozorňuje, že stížnost na okresní soud přijal i přes nevyčerpání procesního postupu, neboť šlo o zcela novou otázku. Příště už tomu tak nebude.

Co se stalo? V roce 2015 byl R.B. odsouzen k veřejně prospěšným pracím za neplacení výživného. Trest nedokončil, a proto mu byl změněn na vězení. Do vězení ale nenastoupil a dodnes se ho nepodařilo vypátrat. „Stěžovatel do výkonu trestu odnětí svobody nenastoupil a orgánům činným v trestním řízení se jej ani přes opakované snahy (včetně vydání evropského zatýkacího rozkazu a žádosti o provedení opatření nezbytných pro vyžádání osoby z cizího státu) dosud nepodařilo vypátrat a do výkonu trestu dodat,“ stojí v odůvodnění nálezu,

Jenže R.B. v roce 2021 požádal prostřednictvím advokáta Okresní soud v Ústí nad Orlicí o nahlédnutí do spisu. Soud mu to odepřel: „Když se substitut obhájce v březnu dostavil k soudu nahlédnout do spisu, z pokynu soudce JUDr. Miroslava Trávníčka mu to nebylo umožněno (ačkoli do jiného trestního spisu stěžovatele vedeného u téhož soudu nahlédnout mohl). Soudce vyjádřil pochyby o pravosti doložené plné moci a žádal o předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem stěžovatele,“ popisuje se dále v odůvodnění, co se odehrálo.

Uprchlý dodal v ČR ověřený podpis Stěžovatelův obhájce znovu požádal o nahlédnutí do spisu dopisem ze dne 26. 5. 2021, k němuž připojil plnou moc s notářsky ověřeným podpisem stěžovatele. „Pravost ověření podpisu stěžovatele na této plné moci si soudce zkontroloval také u příslušné notářky. Následně obdržel vyrozumění ze dne 16. 6. 2021, v němž mu soudce sdělil, že nahlédnutí do spisu neumožní,“ pokračuje dále odůvodnění nálezu. Podle nálezu Ústavního soudu soudce nejprve poukázal na to, že obhájce neuvedl důvod, který by nezbytně vyžadoval nahlížení do spisu v pravomocně skončené věci stěžovatele, u níž ani Ministerstvo spravedlnosti na základě podnětu stěžovatele…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit