Středa, 19. ledna, 2022

ČT se nemusí omlouvat za obvinění manželů z podvodu, rozhodl Nejvyšší soud

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká televize (ČT) se nemusí omlouvat za to, že v roce 2009 podala trestní oznámení pro podvod na manžele Karla a Zdeňku Zelenkovi. Nejvyšší soud (NS) v aktuálním rozhodnutí zrušil rok starý rozsudek Vrchního soudu v Praze (VS), který určil, že manželé mají na omluvu nárok, neboť ČT svým jednáním podle VS zasáhla do osobnosti obou manželů.

Satisfakce se domáhali manželé Zelenkovi po ČT proto, neboť v roce 2009 byli v některých médiích spojeni s případem údajného podvodu za 1,2 mil. Kč.

Zelenková pracovala do února 2009 jako vedoucí oddělení správy hudebních děl a podle tehdejšího zjištění ČT měla vykazovat fiktivní uvedení hudebních skladeb jejího manžela v pořadech televize, za což od kolektivního správce autorských práv obdržel odměnu.

ČT s oběma ukončila pracovní poměr a podala trestní oznámení na neznámého pachatele, který se měl podle televize veřejné služby dopustit podvodu a způsobit škodu za 1,2 mil. Kč. V médiích pak tehdejší mluvčí ČT Ladislav Šticha mluvil o dvou bývalých zaměstnancích televize.

V roce 2012 byli Zelenkovi obvinění pravomocně zproštěni.

NS nyní rozhodoval o dovolání Zdeňky Zelenkové (Karel Zelenka zemřel v roce 2014) a České televize proti rozhodnutí VS v Praze z února 2020.

VS tehdy částečně zrušil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS), který žalobu manželů Zelenkových zamítl jak v nároku na finanční odškodnění, tak na omluvu. VS na rozdíl od MS dospěl k závěru, že na omluvu od ČT mají manželé nárok. „Česká televize byla původcem osočení z toho, že se manželé Zelenkovi dopustili trestného činu podvodu. Nebylo to tak, že by Česká televize jen odpovídala na dotazy ostatních novinářů a sama na tu věc žádný názor neměla, to je patrné i z prohlášení bývalého tiskového mluvčího,“ zdůvodnila to tehdy předsedkyně senátu VS Yvona Svobodová.

NS však v aktuálním rozhodnutí vyhověl dovolání ČT, a to v části, v němž televize zpochybňovala svoji pasivní legitimaci. Podle ČT totiž televize nemohla nést odpovědnost za to, jak o případu referovala jiná média.

VS podle dovolacího soudu nedostatečně vysvětlil, na základě jakých skutkových zjištění dospěl k závěru, že ČT do osobnostních práv manželů zasáhla, a omezil se toliko na prosté tvrzení, že jména obou manželů televize ostatním médiím poskytla.

Podle NS nebyl proveden žádný důkaz, že by se někdo ze zaměstnanců ČT podílel na vzniku článků, které měly do osobnostních práv manželů Zelenkových zasáhnout.

Stejně tak nebylo prokázáno, že by tak učinil svými výroky tehdejší mluvčí ČT. „Měl-li by být nějaký jeho výrok pokládán za jeho doslovné vyjádření, pak jen jestliže by bylo prokázáno, že konkrétní vyjádření skutečně učinil a pro uveřejnění autorizoval. Teprve v případě, že by byly prokázány skutečnosti svědčící pro závěr o pasivní věcné legitimaci žalované, bylo by namístě (podle zásad nastíněných ve shora citované judikatuře) zabývat se otázkou, zda a případně které články (či jejich části) mohly skutečně zasáhnout do osobnostních práv žalobkyně. Ani tento závěr odvolací soud ve svém rozhodnutí neodůvodnil konkrétně, ale jen zcela obecným konstatováním, že k zásahu došlo,“ uzavřel NS.

Případem se tak bude v intencích rozhodnutí NS opět zabývat VS v Praze.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY