Pátek, 27. května, 2022

Počet nelegálních migrantů v ČR se blíží roku 2015, je tvořen nezákonnými pobyty Ukrajinců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O plných 95% oproti roku 2020 stoupl počet zadržených nelegálních migrantů na území České republiky. V ČR bylo zjištěno 8 367 nelegálně migrujících osob, což se blíží roku 2015. Nelegální migrace je tvořena především nezákonnými pobyty Ukrajinců, upozorňuje ministerstvo vnitra v aktuální zprávě o migraci v České republice. Počet cizinců v ČR stoupá.

Do září 2020 také v ČR podali cizinci o 34% více žádostí o azyl ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra o migraci za tři čtvrtletí roku 2021.

Počet cizinců žijících na území ČR setrvale stoupá. Legálně registrovaných jich do zíří 2021 bylo 647 650, uvádí dále zpráva.

Úplná zpráva je zde.

Nikoli tranzit, ale nelegální pobyty

Podle zprávy bylo od počátku roku 2021 na území České republiky zjištěno celkem 8 367 osob při nelegální migraci. „V porovnání se stejným obdobím roku 2020 došlo k významnému zvýšení počtu, a to o 95 %. Z tohoto počtu bylo 288 osob zadrženo na vnější schengenské hranici, tj. na mezinárodních letištích a 8 079 při nelegálním pobytu. Na nelegální migraci se podíleli státní příslušníci 103 států, z toho nejvíce občané Ukrajiny (4 653), Moldavska (1 162), Afghánistánu (446) a Vietnamu (231),“ stojí ve zprávě.

Jak vyplývá ze zprávy, tentokrát neplatí, že jde o migranty, kteří pouze projíždějí. Těch je výrazná menšina: „Z celkového počtu nelegálních migrantů bylo 827 osob zadrženo při nelegální tranzitní migraci. Konkrétně se jednalo nejčastěji o státní příslušníky Afghánistánu (434), Sýrie (120), Maroka (93), Alžíru (33) a Pákistánu (29),“ uvádí přesná čísla zpráva o migraci.

Také nejvíce žadatelů o azyl je z Ukrajiny

Vývoj migrace podle přiloženého grafu tak čísly míří k hodnotám krizového roku 2015. V roce 2015 bylo na území zadrženo 8 563 nelegálních migrantů, zatímco do letošního září bylo zdrženo 8 367 nelegálních migrantů. „Na rozdíl od roku 2015 byla nelegální migrace v roce 2020 tvořena hlavně nelegálním pobytem občanů Ukrajiny,“ upozorňuje k tomu ministerstvo vnitra v poznámce pod čarou.

V roce 2021 (k 30. září) podalo žádost o mezinárodní ochranu v České republice celkem 1 094 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 34 % více, uvádí dále zpráva ministerstva vnitra o migraci.

Podle tabulky nejčastěji zastoupených států původu žádali o azyl v České republice nejvíce podle pořadí Ukrajinci, Gruzínci, Afghánci, Moldavané, Vietnamci, Uzbekové, Bělorusové, Kazaši a Turci.

500 cizinců dobrovolně i nuceně odcestovalo

Naopak nedobrovolně v rámci nuceného návratu odcestovalo v roce 2021 (k 30. 9.) z České republiky do země původu celkem 244 osob, uvádí zpráva.

Totožný počet cizinců pak vycestoval dobrovolně v rámci pomoci s návratem domů: „V roce 2021 (k 30. září) odcestovalo z České republiky do země původu v rámci programu asistovaných dobrovolných návratů organizovaným Ministerstvem vnitra celkem 243 osob. Správa uprchlických zařízení (SUZ) poskytla v roce 2021 asistenci při návratu 17 osob. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) asistovala v roce 2021 u 106 návratů do země původu,“ uvádí také zpráva vnitra.

Počet cizinců na území ČR setrvale stoupá.

K 30. září 2021 bylo na území ČR registrováno celkem 647 6501 osob cizí státní příslušnosti, z toho 328 560 na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 319 090 mělo v ČR trvalý pobyt.

Mezi cizinci pobývajícími legálně na území ČR převažují občané třetích zemí (418 369 osob, tj. 65 %) nad občany členských států EU, EHP a Švýcarska (229 281 osob, tj. 35 %).

U cizinců, kteří mají na území České republiky přechodný pobyt, převažuje účel pobytu zaměstnání (50 %), dále účel pobytu sloučení rodiny (19 %), studium (9 %) a podnikání (5 %)

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY