Pondělí, 15. srpna, 2022

Tajemství sponzorských peněz. ČEZ podporuje třeba akvapark v Čestlicích či výstaviště Letňany

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zhruba 400 milionů korun, v lepších letech to bylo až 500 milionů korun. Tolik Skupina ČEZ každým rokem vydá formou finančních nebo nepeněžních darů. Zatímco dary na neziskové aktivity ČEZ zveřejňuje ochotně včetně podpořených subjektů, sponzorování akcí soukromých firem je zahaleno mlhou tajemství.

ČEZ oficiálně nezveřejňuje, kolik ročně vydá na sponzorské či marketingové aktivity. Částečnou odpověď lze nalézt ve finančních výsledcích a Zprávách o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ. Konkrétně loni zde byl objem poskytnutých darů vyčíslen na 397 milionů korun. V minulosti to bývalo i více, například v roce 2010 Skupina ČEZ darovala celkem 511 milionů korun.

Jen část těchto peněz proteče Nadací ČEZ. Ta loni podpořila celkem 1851 veřejně prospěšných projektů částkou 195 milionů korun. Nadace podporuje třeba vznik dětských hřišť, bezpečných přechodů pro chodce, výsadbu zeleně ve městech a vesnicích a také podporuje neziskové organizace.

Na webu lze dohledat také finanční a hmotné dary, které poskytl přímo ČEZ. Loni se v součtu jednalo o 72 milionů korun, patří mezi ně třeba darování elektromobilu a dobíjecí stanice dětským domovům či dovybavení sportovišť pro děti a mládež. Podpora se často zaměřuje na obce a města v okolí velkých elektráren v majetku ČEZ.

Dobře střežený sponzoring

Horší je to s transparentností v otázce sponzoringu, tedy peněz vypláceným různým firmám. „V rámci sponzoringu částky ani celkový objem nezveřejňujeme z konkurenčních důvodů, ale i s ohledem na poskytovatele a jeho pozici při vyjednávání sponzoringových smluv s dalšími subjekty,“ vysvětluje tiskový mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Jedná se tedy o neznámé částky, které míří k vesměs neznámo ke komu. Jeden takový případ odhalilo nedávné vyšetřování, které postihlo okrajově i Skupinu ČEZ. V úterý 23. listopadu si vyšetřovatelé přišli pro informace ohledně finanční spolupráce s firmou Seven Days Agency. ČEZ této firmě sponzoroval různé sportovní akce, jako je City Cross Sprint či Riverside cross. Údajně se mělo jednat o 10 až 15 milionů korun ročně, mluvčí ČEZ však konkrétní částky nepotvrdil. Uvedl však, že se jednalo o „několik desítek projektů.“

Komu dalšímu z řad obchodních společností ČEZ sponzoruje sportovní či kulturní akce? Na přímý dotaz mluvčí ČEZ zmínil společnost Česká olympijská, která od ČEZ dostává 8 milionů korun za rok). Nebo také firmu Raul, kde se sponzoring týká akcií Jizerská 50, Skitour, Běhej lesy, Pražské primátorky či Sokolský běh Republiky.

Z veřejných zdrojů, třeba databáze veřejných zakázek, lze zjistit také další případy takové spolupráce. ČEZ v minulých letech platil firmě GMF Aquapark Prague, což je provozovatel akvaparku v Čestlicích, 30 milionů korun ročně za reklamní partnerství. Poslední smlouva z letošního srpna je nižší, a sice na 17 milionů korun. Nejedná se o jediný případ, kdy ČEZ finančně podporuje firmu ze skupiny SPGroup podnikatele Pavla Sehnala; reklamní partnerství má také s veletržním areálem PVA Letňany.

Rozhodující slovo má šéf

Podle dvou zdrojů Ekonomického deníku, kteří vidí do této problematiky, je rozdělování peněz na sponzoring značně nepřehledné a sporné. Vzniká tak podezření, že si ČEZ vhodným zacílením darů získává přízeň regionálních a vrcholových politiků či jiných vlivných osob. Organizačně přitom oblast marketingu i Nadace ČEZ spadají přímo do působnosti generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše. Podle zmíněných zdrojů se Beneš o tuto oblast hluboce zajímá a má rozhodující slovo v tom, kdo dar či jiný příspěvek dostane a kdo ne.

„Politika finančních darů i sponzorských reklamních smluv se řídí jasně danými útvarovými instrukcemi. Každá žádost prochází schvalovacím kolem, zde se vyjadřují ředitelé a další zainteresované strany dle lokality projektu. Jednou měsíčně jsou kladně ohodnocené a doporučené projekty schvalovány, následuje smlouva. Po skončení akce je subjekt do 10 dní povinen doložit reklamní plnění,“ uvedl k postupu výběru podpořených akcií mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

David Tramba, Ekonomický deník

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY