Pátek, 28. ledna, 2022

Gruzínec žádá o azyl v ČR. Prchá před sokem v lásce, který je násilník

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O azyl požádal v České republice Gruzínec prchající z Gruzie před sokem v lásce, který je násilník. Ministerstvo vnitra i soud žádost zamítly. Cizinec je však přesvědčen, že české úřady nehodnotí jeho situaci správně, neboť „má opodstatněné obavy z pronásledování“ druhým zamilovaným mužem, a proto zasluhuje statut uprchlíka a mezinárodní ochranu.

Gruzínec z vesnice Goubani odletěl do Polska a potom autobusem pokračoval do České republiky, kde neúspěšně požádal o azyl. Poté zažaloval české ministerstvo vnitra. Žalobu zamítl Krajský soud v Hradci Králové 18.listopadu 2021. Úplný rozsudek je zde:

Soud shrnuje obsah žaloby následovně: „Základním důvodem, pro který se žalobce rozhodl opustit svou zemi původu a následně požádat v České republice o mezinárodní ochranu, je jeho strach z pronásledování ze strany muže jménem Č. M., původem z Tetriskaro, který mu opakovaně vyhrožoval a fyzicky jej napadl. Žalobce totiž byl a stále je ve vztahu s dívkou, o kterou usiloval i výše uvedený muž, který je dle názoru žalobce násilník,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí soudu.

Jeho země je navíc příliš malá a sok v lásce ho tak vždycky lehce najde: „Přesídlení se v rámci země původu žalobci nemůže pomoci, neboť tato je malou zemí a pronásledovatel by jej snadno vyhledal,“ shrnuje soud, který dodává, že žalované ministerstvo vnitra se vůbec nezabývalo tím, zda v Gruzii „existuje účinná ochrana proti výše popsanému chování“.

Co je typický znak uprchlíka? Pronásledování.

Jak vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, Gruzínec je přesvědčen, že žalované ministerstvo vnitra nevyhodnotilo jeho situaci správně, když má za to, že cizinec utíká před dluhy: „Skutečnost, že žalobce odjel ze země původu pro své finanční problémy, nemůže správní orgán automaticky považovat jako důvod pro zamítnutí jeho žádosti,“ cituje soud stanovisko Gruzínce.

Podle názoru Gruzínce žalované ministerstvo ve svém rozhodnutí zcela pomíjí subjektivní prvek „opodstatněné obavy z pronásledování“, který je typický pro vymezení osoby jako uprchlíka. „Žalobce jednoznačně popsal, jakým způsobem vznikly jeho obavy, jaké hrozby se v případě návratu obává a jakým způsobem pronásledování v zemi původu započalo. Žalovaný přesto nepřistoupil k ucelenému hodnocení jeho žádosti o mezinárodní ochranu,“ shrnuje soud argumentaci Gruzínce.

Důvod útěku z Goubani je zamilovaný muž

Jak dále uvádí odůvodnění rozsudku, ministerstvo vnitra tvrzení žalobce, že se nezabýval situací v Gruzii, odmítlo. Ve správním řízení vyšlo najevo, že Gruzínec potřebuje legalizovat pobyt v ČR, a navíc má strach z muže zamilovaného do jeho dívky. „V průběhu správního řízení bylo objasněno, že tvrzeným důvodem žádosti o udělení mezinárodní ochrany jmenovaného je obava z jednání muže, který byl zamilovaný do stejné dívky jako on a legalizace pobytu na území České republiky,“ stojí v rozsudku.

To potvrzuje i Krajský soud v Hradci Králové v popisu skutkového stavu: „K důvodům žádosti o mezinárodní ochranu uvedl, že měl problémy s mužem, který byl zamilovaný do stejné dívky jako on. Zmíněný muž vyhrožoval jemu i jeho rodině zabitím, proto odjel z Gruzie. Jiné důvody ke své žádosti o udělení mezinárodní ochrany žalobce nemá,“ stojí v rozsudku doslova.

Nemá žádné politické přesvědčení, nikdy nebyl členem žádné politické strany ani skupiny a nikdy se politicky neangažoval. Poslední místo bydliště měl v zemi původu ve vesnici Goubani. Z Gruzie vycestoval letecky v červnu 2021 do Polska a následně odjel autobusem do České republiky, dodává další fakta soud.

Strach z muže není důvodem pro udělení azylu

Poté soud cituje ze stanoviska ministerstva vnitra, podle kterého je Gruzie s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie bezpečná země původu, kde nedochází k nelidskému zacházení, není účastna ozbrojeného konfliktu a ratifikovala mezinárodní úmluvy o lidských právech a svobodách.

Gruzínští občané mohou ke své obraně (hlavním tvrzeným důvodem žalobce pro udělení mezinárodní ochrany je strach z muže zamilovaného do stejné dívky jako žalobce) použít řadu legálních prostředků, včetně podání stížnosti ke státnímu zastupitelství a dalším justičním organizacím. Případným zneužitím pravomocí státních úřadů se rovněž zabývá ombudsman a řada nevládních organizací, které poskytují efektivní pomoc v případech porušení práv jednotlivců

Žalobce uvedl, že neměl žádné potíže se státními orgány, žalobce se dosud na orgány ve své zemi v žádném ohledu neobracel, uvádí se dále v odůvodnění rozsudku, kterým se Krajský soud v Hradci Králové ztotožnil se stanoviskem ministerstva vnitra s tím, že Gruzínec neuvedl žádné žalobní důvody ve vztahu k azylovému zákonu a žádosti o mezinárodní ochranu. „Soud přisvědčuje žalovanému, že za takové skutečnosti nelze považovat žalobcovy subjektivní pocity ohledně strachu z určitého muže,“ uzavírá Krajský soud v Hradci Králové,

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY