Sobota, 28. května, 2022

Kárný senát: ‚Rozhoduje-li soudce o jiných, musí sám vědět, kdy z justice odejít,‘

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele s Tomášem Langáškem v pondělí zprostil výkonu funkce soudce Jaroslava Krátkého. Soudce Okresního soudu v Třebíči (OS), který byl ve funkci 40 let, kárně žalovala předsedkyně OS Ludmila Novotná za rozsáhlé průtahy. „Ani u jiných trestních soudců v Třebíči to není žádná hitparáda,“ konstatoval předseda Langášek.

Kárnou žalobu podala již v únoru minulého roku předsedkyně třebíčského soudu, a to na základě zjištění rozsáhlých průtahů přesahujících stovku spisů. Na soudce si postupně stěžovali jak státní zástupci, probační služba, tak Vězeňská služba. S podnětem na možné průtahy se na předsedkyni soudu obrátil i místopředseda KS v Brně Aleš Flídr.

Soudce Krátkého bylo obtížné vůbec ke kárnému řízení předvolat. Kárný senát musel postupně rušit nařízená jednání, soudce byl od června minulého roku v pracovní neschopnosti a nedařilo se mu doručit předvolání. Předseda kárného senátu Langášek tak nakonec požádal o součinnost policii.

Soudce Krátký to kárnému senátu vysvětlil tím, že se na trvalé adrese již nezdržuje a bydlí u přítelkyně. Kontaktní adresu kárnému senátu ovšem podle něho sdělil, když se poprvé omluvil z již nařízeného jednání ze zdravotních důvodů.

Nesystémová práce

Podle kárné navrhovatelky se soudce Krátký dopustil rozsáhlých průtahů, a to v průběhu prakticky jediného roku. Důvodem je podle ní „trvale nesystémová práce a trvale snížený výkon“. Byla navíc informována, že soudce nerespektuje novely trestních předpisů a státní zástupci si stěžovali na řízení „neodpovídající standardům“. Zmínila i konkrétní případ, kdy soudce Krátký nekonal v zákonné lhůtě a z vazby musel být propuštěn obviněný ze znásilnění, který poté napadl nezletilou dívku.

„Od podání návrhu nezměnil svůj přístup k práci, k návrhu na odvolání mne donutil setrvalou absencí a nulovou sebereflexí. Nereagoval na doporučení místopředsedy soudu a opakované výtky nevedly k ničemu, v případech prováděl pouze formální úkony, které nevedly ke skončení věci,“ uvedla kárná navrhovatelka. Podle ní spatřuje u soudce navíc jakousi aroganci, s níž odmítá jakékoliv výtky ke své práci a s níž pohlíží i na účastníky řízení. Poté, co nastoupil pracovní neschopnost, se s ním nebylo možné nijak spojit a řešit s tím spojené obtíže.

Od května 2021 je soudce také trestně stíhán, což jí nesdělil a zjistila to až od policie. Soudce také obvinila z toho, že ačkoliv mu byl odebrán řidičský průkaz, do práce stále dojížděl automobilem.

Soudce Krátký byl ochoten před kárným senátem prohlásit vinu, nesouhlasil ale s navrženým trestem. Prohlášení viny ovšem kárný senát nepřijal.

Zhoršení zdravotního stavu a alkohol

Krátký připomněl, že na OS v Třebíči působí již od roku 1979 (soudcem pak od roku 1982) a za tu dobu neměl „větší pochybení“. K vytýkaným průtahům došlo v důsledku prudkého zhoršení jeho zdravotního stavu, do té doby měl patřit mezi výkonnější třebíčské soudce.

Upozornil také na rozpory v hodnocení místopředsedy KS v Brně Aleše Flídra na svoji osobu. Flídr jej v prvním stanovisku hodnotí jako soudce spíše průměrného a v dalším, ani ne rok starém, pak jako nejhoršího. „Z hodnocení Flídra, mého spolužáka, jsem zdrcen, jsem hodnocen jako jeden ze tří nejhorších soudců. Před 15 lety mne přemlouval, abych šel na pobočku krajského soudu v Jihlavě. Pokud bych byl tak špatný, asi by mne nelanařil,“ uvedl soudce Krátký.

Vyjádřil se i ke svému trestnímu stíhání. Stalo se to podle něho v den, kdy se dozvěděl, že má rakovinu. „U oběda jsem si dal jedno pivo, policie mne nestavěla, jela přímo k mému autu a jednali se mnou dost tvrdě,“ popsal Krátký, s tím, že policie mu měla naměřit 1,3 promile a neumožnila mu krevní zkoušku. Odmítl, že by řídil i poté, co mu byl odebrán řidičský průkaz. Na soud jej měla vozit jeho přítelkyně.

Odmontovaný internet

Emotivně pak reagoval na obvinění předsedkyně soudu, že je arogantní a s vedením soudu nekomunikoval. Prohlásil, že opakovaně předsedkyni soudu volal na její mobilní číslo, ovšem bez reakce. „Vždyť to je naprostý nesmysl, co tady vykládá! Arogance moci jde od ní! Na její příkaz mi byl odmontován internet, což jsem zjistil, když jsem si chtěl vyplnit daňové přiznání! Neměla ani tolik slušnosti, aby mi to napsala, musel jsem se ptát kolegů, proč mi byl odmontován. Spíš je arogantní ona, má chování ‚Ty seš podřízenej, tak drž hubu a poslouchej!‘,“ rozohnil se soudce Krátký. Předsedkyně soudu k tomu dodala, že její mobilní číslo je soukromé, soudcům ho nedává a stejně tak ona nemá mobilní čísla na žádného ze 13 soudců třebíčského soudu.

Kárný senát návrhu vyhověl a shledal, že je dán důvod, aby zbavil Krátkého funkce soudce. Na druhou stranu se kriticky vyjádřil k poměrům na OS v Třebíči. Nepřihlédl ani k hodnocení místopředsedy KS Aleše Flídra s tím, že „kárný senát měl značné pochybnosti o jeho vypovídací schopnosti, kulantně řečeno“.

Podle kárného senátu se jedná o pochybení soudce v mimořádném rozsahu: průtahy se týkají více jak stovky spisů, a to v délce od několika týdnů po více jak rok. Trestní řád přitom ukládá soudci konat v krátkých lhůtách. Velká část průtahů se týká zákonných lhůt, které téměř ve všech případech byly překročeny minimálně dvojnásobně, a to i u věcí zvýšeného zájmu, jako je například případ dětské pornografie.  

Zcela rezignoval

Kárný senát shledal, že výkonnost soudce Krátkého byla nízká, a to v době, kdy neměl či nesignalizoval žádné zdravotní problémy. Na tomto faktu nic nemění ani to, že ani u ostatních soudců třebíčského soudu nebyla výkonnost lepší, spíše to podle kárného senátu vypovídá o poměrech u tohoto soudu.

Podle kárného senátu soudce Krátký od jisté doby zcela rezignoval na výkon funkce, průtahy totiž tvoří ucelenou řadu a jednalo se tak o systémové selhání. „Soudci jsou ústavní činitelé a jsou na ně kladeny vysoké nároky, činnost musí vykonávat i během pandemie, což platí u trestních soudců dvojnásob. Nejde tak o žádný kavalírský delikt, ale svědčí to o snížené schopnosti vykonávat funkci, což má drtivější dopad na důvěru v justici než ojedinělý poklesek,“ konstatoval předseda Langášek při odůvodnění rozhodnutí. 

Přístup k výkonu funkce soudce se přitom podle zjištění kárného senátu neustále zhoršoval a nic nesvědčilo pro to, že by se to mohlo změnit. Samotný vysoký věk není podle kárného senátu důvodem, proč funkci soudce nevykonávat. Soudce ale musí být zároveň schopen, rozhoduje-li o osudech jiných lidí, racionálního náhledu na sebe a na své síly. „Mohl jste vyřešit situaci tím, že se funkce vzdáte,“ konstatoval předseda Langášek.

„Ve svém souhrnu jsme nemohli dojít k jinému závěru, než že nejste schopen vykonávat funkci a další setrvání by bylo k újmě stran řízení. Jiné opatření by šlo proti smyslu kárného řízení, kterým je ochrana integrity soudcovského sboru a důvěry veřejnosti v justici,“ vysvětlil důvody kárného senátu jeho předseda Langášek.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY