Pátek, 28. ledna, 2022

Soudcům chybí v programu vlády audit, žalobcům vadí posílení odpovědnosti

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Soudcovská unie (SU) postrádá v programu vlády personální audit justice a domnívá se, že cesta ke slibované elektronizaci bude složitá. Prezident SU Libor Vávra však ocenil plánované zvýšení odměn odborného aparátu. Nátlaková skupina uvnitř státního zastupitelství Unie státních zástupců (USZ) se pozastavila nad zmínkou o posílení odpovědnosti žalobců. Se záměrem zavést funkční období vedoucích státních zástupců unie souhlasí, uvedl viceprezident Ondřej Šťastný. Předsedu České advokátní komory (ČAK) Roberta Němce potěšil příslib zajištění zákonného práva na mlčenlivost.

Vláda Petra Fialy (ODS) napsala v dnes zveřejněném programovém prohlášení, že se zasadí o zvýšení odměn nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví i státního zastupitelství.

„Odměnám strašně fandím, je to důležitá věc,“ řekl Vávra. Chtěl by, aby v justici bylo vedle soudců mnohem více právně vzdělaných lidí. Kvalitní vyšší soudní úředník přitom podle něj nemusí mít magisterský titul z oboru práva, postačí bakalářský. Podstatné je ohodnotit tyto lidi odpovídajícím finančním způsobem, aby v justici vydrželi, podotkl.

Kabinet rovněž slibuje, že se zasadí o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený „příslušnými soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami“. Zmiňuje také zavedení společné platební brány justice pro on-line placení vybraných soudních poplatků či vytvoření moderní digitální platformy informací z oblasti justice.

Skutečnost, že advokát nyní například musí cestovat i na druhý konec státu jen proto, aby si ověřil, že jsou ve spisu doručenky, označil Vávra za „středověkou“. K možnosti rychlé elektronizace je nicméně skeptický. „Cesta bude dlouhá. Nejprve se musí sjednotit databáze uvnitř justice. Krajské soudy mají jiný systém než okresní soudy. Nejvyšší soud má také jiný. Dokumenty si mezi sebou přeposíláme v textových editorech. Vzniklo to v 90. letech, systémy nejsou kompatibilní,“ popsal. Odhaduje, že náklady na řešení situace budou vysoké.

V programovém prohlášení chybí podle prezidenta SU audit justice, který by otevřel cestu k její reformě. O možnosti auditu nezávislou firmou by rád v únoru jednal s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Revize by měla odhalit, jak se proměnila soudní agenda a zda část z ní například nedokážou zvládnout asistenti, kteří jsou pro stát levnější než soudci.

Ohledně státních zástupců vláda vedle „přijetí opatření k posílení jejich odpovědnosti“ zmiňuje, že do konce letošního roku dokončí návrh novely zákona o státním zastupitelství. Má přinést změny v postavení vedoucích státních zástupců – zavést jejich funkční období, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, a to včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce.

„Vládní plán na zavedení funkčních období vedoucích státních zástupců a výběrových řízení na tyto posty ladí s prioritami Unie státních zástupců. Jako nadbytečná se naopak jeví zmínka o jednostranném posílení odpovědnosti státních zástupců. Vláda neuvádí, z jakého důvodu by k němu mělo dojít, v čem by mělo spočívat a proč má být posilována pouze odpovědnost veřejných žalobců, když na trestním řízení se významně podílejí též další subjekty, zejména policie a soudy,“ sdělil za USZ Šťastný.

Vláda v programu navíc oproti koaliční smlouvě výslovně zmínila, že bude chránit základní atributy práva na spravedlivý proces, a to i „výkon činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu včetně zajištění zákonného práva na mlčenlivost“. Právě právo na mlčenlivost bylo jedním z témat prosincového jednání mezi vedením ČAK a novým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), který se s advokáty sešel jako s prvními zástupci právnických profesí. Problém se týkal odposlechů, jež povolil soud ve výslechových místnostech bohunické věznice.

„Jsem velmi potěšen, že vláda otevřeně deklaruje respekt a ochranu základních atributů práva na spravedlivý proces,“ vzkázal k tomu šéf ČAK Němec. Dále kabinet pochválil za to, že chce pokračovat v rekodifikaci základních procesních předpisů a že se zavázal pokračovat v digitalizaci justice s důrazem na zavedení elektronického spisu. Ten by podle něj advokátům velmi výrazně pomohl při efektivním poskytování právních služeb.

„Jsem rovněž rád, že vláda pamatuje i na přiměřené odměňování znalců a tlumočníků a v té souvislosti věřím, že se nezapomene ani na přiměřenou valorizaci advokátního tarifu,“ uzavřel Němec.

Avizované zvýšení odměn pro soudní znalce pokládá za důležité i Soudcovská unie, která současnou situaci kolem znalců označila za „rozkolísanou“. „Bez znaleckého posudku nejde často vůbec rozhodnout. Potíže sehnat znalce se přitom v uplynulé době v řadě regionů zvětšovaly, a to nejen v medicínských, ale i v jiných oborech,“ upozornil Vávra.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY