Sobota, 28. května, 2022

Ústavní soudci v posledních letech ruší stále méně rozhodnutí Nejvyššího soudu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Počet rozhodnutí Nejvyššího soudu, které následně zruší ústavní soudci, se loni znovu snížil. Pokračoval tak trend posledních let. Ještě v roce 2016 Ústavní soud zcela nebo částečně zrušil 102 rozhodnutí nejvyšší instance, v roce 2020 jich bylo 38, loni už jen 16. Statistiky dnes poskytl mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček.

„Statistiky jednoznačně hovoří o vysoké kvalitě rozhodování senátů Nejvyššího soudu, a to na obou kolegiích. Pozitivní trend snižujícího se počtu rozhodnutí Nejvyššího soudu následně rušených ústavními soudci se začal výrazněji projevovat už někdy před 5 lety a naši soudci jej neustále vylepšují. Svědčí to o dobré kondici Nejvyššího soudu. Je vidět, že naši soudci rozhodují spravedlivě. Ukazuje se také, že soudci Nejvyššího soudu respektují judikaturu Ústavního soudu a tím jdou snad také příkladem soudcům na nižších instancích,“ uvedl předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Trend podle Angyalossyho svědčí o kvalitě rozhodování nejvyšší instance. „Ukazuje se také, že soudci Nejvyššího soudu respektují judikaturu Ústavního soudu, a tím jdou snad také příkladem soudcům na nižších instancích,“ doplnil Angyalossy.

Ústavní soud v roce 2021 nově registroval celkem 1511 podaných ústavních stížností napadajících rozhodnutí Nejvyššího soudu, z toho 422 stížností napadajících rozhodnutí trestního kolegia, 1086 ústavních stížností napadajících rozhodnutí občanskoprávního a obchodního kolegia a 3 ústavní stížnosti napadající rozhodnutí v rejstříku Nd, což jsou tzv. návrhy na delegaci, tedy např. spory o příslušnost mezi soudy anebo návrhy na vyloučení soudců z projednávání konkrétní věci.

V roce 2020 Ústavní soud zrušil anebo částečně zrušil celkem 38 rozhodnutí senátů Nejvyššího soudu, konkrétně 5 senátům trestního kolegia a 33 senátům občanskoprávního a obchodního kolegia. Představovalo to 3 % ze všech 1484 projednaných, resp. rozhodnutých ústavních stížností v roce 2020. Výše uváděné statistiky přitom vykazují, že v roce 2021 rušil Ústavní soud na základě podaných ústavních stížností Nejvyššímu soudu jen 1,6% rozhodnutí.

(čtk, epa)

           

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY