Čtvrtek, 7. července, 2022

Vláda chce předložit nový trestní řád, soudní poplatky by se mohly hradit on-line

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V oblasti spravedlnosti a práva slibuje vláda Petra Fialy (ODS) dokončit návrh nového trestního řádu i věcného záměru civilního řádu soudního. V programovém prohlášení dále napsala, že ještě v letošním roce chce vytvořit návrh novely zákona o státním zastupitelství, která zavede funkční období vedoucích státních zástupců, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Vzniknout by také měla online platební brána pro platbu všech poplatků v justici.

„Připravíme nové procesní kodexy, které jsou podmínkou pro modernizaci, zrychlení a zkvalitnění soudního řízení,“ uvedl Fialův kabinet.

Ohledně státních zástupců plánuje vláda také přijmout opatření „k posílení jejich odpovědnosti“. Vláda nyní píše, že při odvolávání nejvyššího státního zástupce by měly být nastaveny přesné podmínky, za jakých to lze učinit. Dříve se mluvilo o tom, že by k odvolání mělo dojít pouze na základě kárného řízení. Novelu by chtěl kabinet předložit podle informací České justice ještě letos.

Ve sféře soudnictví i státního zastupitelství se chce kabinet zasadit o zvýšení odměn nejustičních pracovníků, více peněz by měli dostat také znalci, soudní tlumočníci a překladatelé. Plánuje elektronický soudní spis, zpřístupnění statistiky rozhodování soudců a soudů či posílení personálního obsazení ve správním soudnictví.

Kabinet chce také předložit opatření, která „pomohou efektivnímu řešení finančních obtíží a dluhů tak, aby byl kladen důraz na prevenci a poskytnutí druhé šance“. Nedávno přijaté úpravy exekucí hodlá znovu vyhodnotit a nastavit systém tak, aby „byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh“. „Dluhy se mají platit, ale nikomu nepomůže, když se z dlužníků stanou doživotní nevolníci. Zveřejníme přesná relevantní data k exekucím a zasadíme se o zastavení těch nezákonných. Zkrátíme dobu insolvenčního řízení na tři roky,“ stojí v dokumentu.

Vláda rovněž hodlá „zabránit přílišné kumulaci politické, ekonomické a mediální moci“, a to novelou zákona o střetu zájmů. „Stanovíme jasná pravidla pro vlastnictví médií a čerpání prostředků z veřejných rozpočtů,“ uvedla. V předchozím volebním období tehdejší opozice v této souvislosti opakovaně kritizovala premiéra Andreje Babiše (ANO).

Dalším plánem vlády je zavedení jednotné veřejné evidence dotací. „Provážeme údaje tam spravované s evidencí skutečných majitelů tak, aby informace o příjemcích veřejných prostředků, včetně jejich skutečných majitelů, byly veřejnosti volně dostupné v přehledné podobě umožňující dálkový přístup,“ popsala.

Kabinet počítá rovněž s předložením návrhu zákona transponujícího evropskou směrnici o ochraně takzvaných whistleblowerů, tedy lidí, kteří upozorní na protiprávní činnost. Hodlá rovněž usnadnit zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku, tento návrh chce předložit do poloviny letošního roku.

Mezi svými prioritami v oblasti práva vláda dále uvedla podporu konsenzuálního řešení rodičovských konfliktů tak, aby děti nebyly oběťmi sporů mezi rodiči. Zmínila i lepší ochranu obětí sexuálního a domácího násilí. Slíbila podpořit úpravu právních podmínek pro registrované partnery, například v občanském zákoníku.

V oblasti trestní politiky se Fialův kabinet zaměří na problém nadužívání trestní represe u jednání s malou společenskou škodlivostí. Chce také rozšířit výkon alternativních trestů, což jsou například obecně prospěšné práce. Věří, že zajistí výběr nového dodavatele elektronických náramků nejen pro domácí vězně a že rozšíří používání tohoto monitoringu. Hodlá také zvýšit počet zaměstnaných vězňů a zjednodušit jejich zaměstnávání.

Vybrané body programového prohlášení v oblasti Spravedlnosti a práva:

– dokončení návrhu nového trestního řádu a věcného záměru civilního řádu soudního;

– dokončení návrhu novelizace zákona o státním zastupitelství, která přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců;

– opatření k posílení odpovědnosti státních zástupců;

– usnadnění zakládání a zápisu společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku

– nastavení systému exekucí tak, aby byl dlužník vždy motivován pracovat a splácet dluh;

– podpora konsenzuálního řešení rodičovských konfliktů;

– zavedení jednotné evidence dotací;

– prosazení novely zákona o střetu zájmů, která zabrání přílišné kumulaci politické, ekonomické a mediální moci;

– elektronický spis na soudech;

– zvýšení odměn nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví a státního zastupitelství;

– rozšíření výkonu alternativních trestů;

– výběr vhodného dodavatele elektronického monitorovacího systému a rozšíření jeho používání;

– změny k obnovení fungování činnosti znalců a zvýšení odměn znalců, soudních tlumočníků a překladatelů.

(čtk, epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY