Pátek, 27. května, 2022

ČAK předpokládá, že žalobci vyvodí důsledky vůči osobám, které pochybily při odposleších ve věznici

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora (ČAK) předpokládá, že Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) vyvodí důsledky vůči osobám, které pochybily při provádění odposlechů v brněnské vazební věznici. „Komora kvituje, že NSZ věc prověřilo, zjistilo pochybení a učinilo opatření systémově bránící opakování nezákonných odposlechů porad mezi obhájci a jejich klienty,“ uvedli dnes zástupci ČAK na Advokátním deníku.

Sledování povolil Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) soudce Městského soudu v Brně v rámci konkrétního trestního řízení. Odposlechy byly cílené, přísně omezené, nikoliv „masivní“, uvedlo v úterý na základě vlastní prověrky NSZ. U zjištěných dílčích pochybení státní zástupci podle svého vyjádření uložili nápravu. Na údajné záznamy porad advokátů s klienty ve výslechových místnostech bohunické věznice upozornil koncem loňského roku Ekonomický deník.

Česká advokátní komora očekává, že závěry NSZ bude reflektovat i Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, před kterou prezentovali příslušní zástupci VSZ v Olomouci závěry odlišné od zjištění NSZ.

„Podle zjištění NSZ bylo systémově zabráněno nezákonným odposlechům porad mezi obhájci a jejich klienty, a zejména že mediálně zjištěný případ odposlechu mezi advokátem a jeho klientem, který se stal součástí spisu, byl tedy výjimečný exces, který ovšem bude NSZ dále řešit,“ okomentoval reakci nejvyššího státního zástupce Igora Stříže předseda ČAK Robert Němec.

Komora dále uvedla, že bude případ dále sledovat a dále prosazovat takovou zákonnou úpravu, v jejímž rámci bude důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem důsledně chráněna. 

„Při sledování byla mimo jiné zaznamenána komunikace mezi advokátem a klientem, kteří měli v jiném trestním řízení procesní postavení obhájce a obviněného. Jeden záznam jejich vzájemné komunikace byl řádným procesním způsobem zničen, další dva zvukové záznamy však nebyly předepsaným způsobem zničeny a omylem byly zařazeny do spisu,“ popsal mluvčí NSZ Malý.

Státní zástupkyně se rozhodla chybu zpětně napravit opatřením dodatečného souhlasu obviněného s ponecháním zvukového záznamu ve spise. „Tento postup však byl podle závěru NSZ nesprávný a oba záznamy měly být v souladu se zákonem zničeny již poté, když se policejní orgán dozvěděl, že byla zaznamenána komunikace advokáta s klientem, a to bez ohledu na dodatečné stanovisko obviněného,“ doplnil Malý.

Čtvrtého a šestého února 2019 nahrály odposlechy ve věznici v Brně-Bohunicích podle Ekonomického deníku rozhovor brněnského obhájce Richarda Nováka a jeho klienta Pavla Hubálka. Ten je obviněný kvůli machinacím s tamními městskými byty.

Rozhovory obhájců s klienty nesmí policie ani státní zastupitelství jakkoli použít a mají být po identifikaci mluvčích ihned zničeny. V tomto případě se tak však nestalo. Ba naopak, přepis rozhovoru byl „zprocesněn“ a vložen do trestního spisu.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY