Pondělí, 4. července, 2022

Česká advokátní komora navrhne, aby ukrajinští advokáti mohli dočasně poskytovat právní služby v ČR

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká advokátní komora navrhne ministerstvu spravedlnosti, aby přijalo dočasnou speciální úpravu pro ukrajinské advokáty, obdobnou, jaká platí pro evropské advokáty. Úprava by měla umožnit Ukrajincům poskytovat právní služby v České republice po dobu platnosti tzv. Lex Ukrajina v režimu dočasného či příležitostného výkonu advokacie.

Rozhodlo o tom na svém jednání dne 6. dubna 2022 představenstvo České advokátní komory.

„Představenstvo ČAK podporuje přijetí dočasné speciální právní úpravy k zákonu o advokacii, která by po dobu platnosti obecného zvláštního zákona (tzv. „Lex Ukrajina“) umožnila ukrajinským advokátům poskytovat právní služby na území ČR za obdobných podmínek jako tzv. evropští advokáti, tj. buď v režimu dočasného či příležitostného výkonu advokacie, anebo v režimu dočasného zápisu do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK, pokud budou chtít poskytovat právní služby v ČR soustavně,“ uvádí se v informaci o rozhodnutí představenstva.

Lex Ukrajina je zvláštní zákon o udělování víz před válkou prchajícím Ukrajincům za účelem dočasné ochrany, o pracovním statutu Ukrajinců požívajících mezinárodní ochranu a o opatřeních ve školství a o sociálním a zdravotním zabezpečení těchto osob. Zákon schválila vláda s platností od 21. března 2022 v reakci na válku Ruska s Ukrajinou.

„Tento zvláštní režim by skončil společně s platností daného zákona. Ukrajinští advokáti by se tedy nestali natrvalo tzv. evropskými advokáty ve smyslu zákona o advokacii a evropských směrnic, ale měli by dočasně obdobná oprávnění. V tomto smyslu předloží ČAK co nejdříve svůj návrh Ministerstvu spravedlnosti,“ uvádí k tomu představenstvo České advokátní komory v informaci o jednání.

Jak dále vyplývá ze informace, za dar ve výši 1,2 milionu poděkoval České advokátní komoře viceprezident Ukrajinské národní advokátní komory Valentin Gvozdnyi, který se v pátek 1. dubna 2022 osobně zúčastnil zasedání evropských advokátních komor CCBE v Bruselu. „Viceprezident Valentin Gvozdnyi požádal ještě ČAK, aby v rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům na území ČR připravila informační materiál zejména o možnostech získání zaměstnání, aby se běženci nestávali obětí nezákonných zprostředkovatelů,“ stojí dále v informaci.

Česká advokátní komora už dříve tyto informace shromáždila na svém webu a zorganizovala k problematice dva semináře. Informace budou přeloženy do ukrajinštiny.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY