Pátek, 27. května, 2022

Kolegium šéfů soudů: Novela zákona o soudech a soudcích znemožňuje výběr nových předsedů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kolegium předsedů krajských soudů požaduje změnu zákona o soudech a soudcích i prováděcí vyhlášky k výběru budoucích soudců. Oba předpisy totiž obsahují závažné chyby, které zásadním způsobem komplikují výběr předsedů soudů i budoucích soudců. Předsedové krajských soudů se na tom shodli na nedávném zasedání, kterého se zúčastnil jak ministr spravedlnosti Pavel Blažek, tak i další špičky justice.

Zákon o soudech a soudcích i prováděcí vyhláška potřebují nutně změnu, neboť nedávno schválené předpisy obsahují zásadní chyby. Shodlo se se na tom Kolegium předsedů krajských soudů, které se sešlo na konci března v budově Okresního soudu v Jindřichově Hradci.

Nedávno schválená změna zákona o soudech soudcích, která je účinná od ledna letošního roku, například komplikuje výběr nových předsedů soudů. Členy výběrové komise mají být totiž buď končící předseda, popřípadě jím pověřený místopředseda soudu. Problém ovšem nastává, když mandát předsedy zanikne před koncem mandátu. V některých případech pak nemůže být členem komise ani nikdo z místopředsedů, pokud se účastní výběrové řízení.

Komplikace nastávají i v procesu výběru nových soudců. Ačkoliv se přihlásil velký počet kandidátů (aktuálně se vybírá celkem 107 soudců, s výjimkou KS v Praze a KS v Brně probíhá výběr u všech ostatních KS), vyhláška umožňuje, aby se uchazeč přihlásil do více výběrových řízení a do poslední chvíle tak není jisté, zda bude u příslušného KS dostatek úspěšných kandidátů. Předsedové KS proto požadují, aby měli aktivnější roli v procesu výběrového řízení než podle stávající úpravy.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na jednání přislíbil jak změnu zákona o soudech a soudcích, tak příslušné změny prováděcí vyhlášky Foto: Kolegium předsedů KS

Komplikace i při výběru justičních kandidátů

Podle informací České justice nastaly přitom komplikace i v případě výběru nových justičních kandidátů. Vyhláška totiž předpokládala, že ministerstvo vypíše výběrová řízení minimálně půl roku před termínem zkoušek. První zkoušky podle nové vyhlášky, které proběhnou v červnu, přitom byly vyhlášeny až v únoru. Uchazeči tak musí podepisovat prohlášení, že jsou s touto okolností seznámeni a nebudou ji případně rozporovat.

Problém spatřují předsedové KS také v ustanovení vyhlášky, které předpokládá zaměstnat úspěšné uchazeče o funkci soudce v případě, že nemají zkušenost s prací v justici, na pozici asistenta soudce či vyššího soudního úředníka. Podle předsedů KS by to totiž neměla být nutná podmínka, ale pouze možnost.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek na jednání přislíbil jak změnu zákona o soudech a soudcích, tak příslušné změny prováděcí vyhlášky. Spolu s předsedy KS podepsal také memorandum o spolupráci, které konkretizuje postupy při výběru a jmenování nových soudců a fakticky posiluje již nyní roli předsedů KS.

Na jednání informoval náměstek ministra pro ekonomiku Radomír Daňhel předsedy soudů, že rozpočtově je zajištěno 3062 míst soudců. Ministerstvo také od dubna zajistilo 150 mil. Kč na odměny pro administrativní personál soudů. Fakt, že je zásadním způsobem odměňování nesoudcovského personálu podceněno, ilustrovala i informace o tom, že celní správa odmítla převzít vymáhání justičních pohledávek, neboť převáděné finance z justice na to určené nemohly pokrýt ani průměrný plat příslušníka celní správy.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY